Inicjatywy 2017

Logo
Projekt „Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju”   

 

Fundacja Bieszczadzka rozpoczęła od stycznia br. realizację projektu „Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju” Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie służących zrównoważonemu rozwojowi działań społeczności lokalnych poprzez wykorzystanie potencjału istniejących i tworzonych w województwie podkarpackim ekomuzeów skupionych wokół programu Ekomuzea Karpackie.  

 

Cel ten osiągnięty będzie poprzez realizację 14 inicjatyw zlokalizowanych wokół 5 z 7 funkcjonujących ekomuzeów oraz 5 planowanych ekomuzeów na obszarze województwa podkarpackiego.

Działania realizowane w projekcie posłużą:

 1. zaangażowaniu mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego;
 2. aktywizacji współpracy społeczności lokalnych, samorządów i innych instytucji publicznych;
 3. edukacji ekologicznej oraz wspieraniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 4. wzmacnianiu lokalnej tożsamości regionalnej, lokalnej i kulturowej;
 5. ochronie zasobów naturalnych i kulturowych;
 6. rozwojowi ekonomicznemu regionu w oparciu o idee zielonej turystyki oraz ekonomii społecznej.
Wszystkich 14 poniższych inicjatyw realizowane są na obszarze województwa podkarpackiego, na obszarze 2 powiatów oraz 4 gmin. Powiat bieszczadzki - gminy: Czarna (1 inicjatywa), Lutowiska (7inicjatyw), Ustrzyki Dolne (4 inicjatywy). Powiat leski - gmina Olszanica (2 inicjatywy).

Są to:

 • Botaniczny Plac Zabaw w Zatwarnicy
 • Arboretum Przyszkolne w Lutowiskach
 • Owadzie Śródmieście – makieta układu urbanistycznego XIX wiecznych rynków miasteczka Lutowiska w formie osiedla dla owadów
 • Czatownia pod Otrytem - punkt obserwacji zwierząt w Lutowiskach
 • Owocowa Aleja - aleja rodzimych drzew owocowych nad kirkutem w Lutowiskach
 • Ogród Żywych Płotów - pokazowa uprawa żywopłotów opartych na rodzimych gatunkach krzewów i drzew
 • AstroArboretum w Stuposianach
 • Kraina Lipecka z siodła i na oklep
 • Edukacyjna Ścieżka Przyrodnicza do rezerwatu „Cisy w Serednicy”
 • "Magia ziół” - ogród edukacyjno-zielarski w Jałowem
 • Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża"
 • Zielony Zakątek nad Wiarem
 • Odnowa ogrodu botanicznego w Orelcu
 • EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem w Stefkowej
W ramach projektu realizatorzy wszystkich inicjatyw zorganizują po 1 Dniu Otwartym swojej inicjatywy. Będzie to okazja do oficjalnego otwarcia powstałych obiektów ekologiczno-przyrodniczych i ich promocji. W końcowej części realizacji projektu powstanie też wspólne wydawnictwo prezentujące wszystkie inicjatywy, w formie kalendarza ściennego.

Projekt „Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju realizowany jest przez Fundację Bieszczadzką ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Międzydziedzinowe wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”.

Aktualności Ekomuzea