Odpowiedź na to pytanie poznali młodzi ludzie ze szkół podstawowych gminy
Ustrzyki Dolne, dla których w dniach 14-15 marca, w ramach projektu „Młode
Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji” zorganizowaliśmy
dwudniowe wyjazdowe warsztaty. 30-osobową grupę uczniów klas od VI do
VIII, reprezentantów samorządów szkolnych i klasowych zaprosiliśmy do Domu
Turysty w Sanoku.
W pierwszym dniu, przedpołudnie, młodzi szkolni samorządowcy podzieleni na
trzy grupy spędzili pracowicie na warsztatach:
 „Jak przygotować szkolną audycję radiową lub napisać post do mediów
społecznościowych”
 „Jak wykorzystując dostępny sprzęt (telefon, kamerka) przygotować spot
reklamowy„
 „Techniki, które pomogą Ci bez stresu wystąpić przed szerszą
publicznością”.
Prowadzili je dziennikarze: Dorota Mękarska, Mateusz Pniewski oraz
psycholog Edyta Salnikow. Odbyły się również: popołudniowa wycieczka do
sanockiego skansenu i wspólne zwiedzanie Rynku Galicyjskiego. Wieczorem
odbyła się pierwsza część wspólnych zajęć praktycznych nt. przygotowania
kampanii szkolnych przeciwko nietolerancji i dyskryminacji. Kampanie będą
kolejnym działaniem projektowym realizowanym na terenie wymienionych
wcześniej szkół.
Kolejny dzień warsztatów zaczął się od śniadania i drugiej części zajęć
praktycznych nt. przygotowanie kampanii szkolnych. Bardzo ważnym punktem
programu tego dnia było spotkanie n/t „Karta Praw Unii Europejskiej ze
szczególnym zwróceniem uwagi na art. 21 „Niedyskryminacja” i art.24 „Prawa
dziecka” poprowadzone przez prawnika Macieja Kunysza.
Po powrocie do szkół czeka uczestników warsztatów czas szkolnych kampanii,
których celem będzie promowanie równości, akceptacji różnorodności wśród
uczniów oraz eliminowanie wszelkich form dyskryminacji, wykluczenia czy
nierównego traktowania. Zwieńczeniem parotygodniowej szkolnej kampanii
będzie organizacja „Dnia przeciwko dyskryminacji, przemocy i nietolerancji w
naszej szkole”. Wybór formy tego dnia należeć będzie do młodzieży.
Wszystkich uczniom, którzy wzięli udział w tym edukacyjnym wyjeździe

dziękujemy za solidną pracę i wyjątkową aktywność a dyrekcjom szkół i
opiekunom samorządów szkolnych za pomoc w organizacji wyjazdu.
Projekt realizowany jest przez Fundację Bieszczadzką w ramach programu „Wzmacniamy
Europę SPLOTowymi wartościami” współfinansowanego ze środków Programu Komisji
Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027;
Koordynator projektu
Lucyna Sobańska-Fundacja Bieszczadzka