Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we
współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 13 października 2023r. specjalnie powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego
W tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz Roku KS i 4 zgłoszenia w kategorii Koordynator Roku KS.
Laureatem etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza Roku 2023 KS została Pani Katarzyna Ożóg-Bąk z Woliny k/Niska, wolontariuszka Stowarzyszenia Aktywnej Współpracy w Wolinie. Drugie miejsce zajęła Pani Beata Drzymała reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem, trzecie miejsce przypadło Pani Annie Tołpie zgłoszonej przez Stowarzyszenie My, Wy i Oni.

Tytuł Koordynatora Roku 2023 KS przypadł Pani Dorocie Korżyk z Koła Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej, zaś drugie miejsce w tej kategorii otrzymał Pan Michał Dziuba z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie a trzecie miejsce Pan Jakub Kasprzyk z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawce.
Kapituła przyznała w tym roku również 3 wyróżnienia:
Łukasz Kominko w kategorii Koordynatora Roku
Dawid Korab i Barbara Potocka w kategorii Wolontariusza Roku.

Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach zostali nominowani do etapu ogólnopolskiego Konkursu na Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 Korpusu Solidarności. Wszyscy laureaci konkursów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek, które odbędzie się w Filharmonii Rzeszowskiej 18 października br. podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego.
Kapituła dziękuje wszystkim uczestnikom konkursów na Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 KS Województwa Podkarpackiego za udział w konkursie a zwycięzcom gratuluje sukcesu.

Kapituła Konkursowa

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności  z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

         Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia inicjatyw wolontariackich mających na celu rozwój społeczności lokalnych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być inicjatywy wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, zmierzające do rozwiązania problemu dotyczącego tej społeczności lub pobudzenia aktywności lokalnej, w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki możliwości zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania, wolontariusze stają przed szansą realizacji działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczeń. Cele szczegółowe to:

  1. rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego.
  2. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

TERMIN:

          Wnioski można składać do 27 czerwca 2023 r.

JAK APLIKOWAĆ?

         Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: minigranty.pks@gmail.com . W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i / lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://fundacjabieszczadzka.org/

W piękny, słoneczny poranek, 30 maja, grupa wolontariuszy z LO w Ustrzykach Dolnych wyrusza na obiecaną wizytę studyjną. Jej celem jest poznanie dwóch organizacji pozarządowych, których praca opiera się głownie lub w dużej mierze na pracy wolontariuszy i zdecydowanie jest to wolontariat długoterminowy. O takim wolontariacie dowiedzieli się podczas szkolenia podstawowego dla wolontariuszy od  trenera Korpusu Solidarności. Teraz będą mieli okazję bezpośrednio spotkać się z tą formą wolontariatu i poznać osoby realizujące wolontariat długoterminowy. Pierwszą z organizacji, którą młodzież odwiedza jest Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic. W siedzibie stowarzyszenia czeka  prezes pani Dorota Głazowska-Krzywdzik w towarzystwie kilku członkiń stowarzyszenia. Pani Dorota ( ubiegłoroczny laureat Ogólnopolskiego konkursu na Koordynatora Roku Korpusu Solidarności)  barwnie opowiada o celach stowarzyszenia i działaniach na rzecz lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem jej starszej części czyli olszanickich seniorów. Wszystko ilustrowane jest zdjęciami z uroczystości, spotkań, przedstawień, wspólnych wyjazdów, realizowanych projektów. Żaden senior w Olszanicy nie powinien skarżyć się na brak możliwości do społecznego zaangażowania się, taką możliwość daje właśnie odwiedzane stowarzyszenie. Po pysznym poczęstunku, rozmowach i pytaniach ruszamy w dalszą drogę. Kolejnym celem jest Fundacja Schronisko dla Zwierząt WESOŁY KUNDELEK w Lesku. Tutaj oprócz spotkania z szefową schroniska panią Magdaleną Kusal, która opowie nam jak ważna dla schroniska jest współpraca z wolontariuszami i jak praca wolontariuszy jest organizowana, uczciwie pracujemy. Na wyprowadzenie i pohasanie sobie na przyległej wiosennej łące czeka ponad 60 psów : malutkich i całkiem dużych.  Wszystkie stęsknione towarzystwa i przestrzeni. Jest wystarczająco dużo czasu, żeby wyprowadzić prawie wszystkie psy. Jeszcze tylko uzupełnienie wody w psich miskach,  trochę porządków w kociarni, przekazanie przywiezionej karmy, wspólne pamiątkowe zdjęcie i nadchodzi czas powrotu. Wśród młodzieży słychać deklaracje, że zjawią się tu jeszcze  indywidualnie, cel wizyty zatem osiągnięty. W powrotnej drodze przypominam młodzieży aby wpisała przepracowane w schronisku dla zwierząt godziny do Systemu Obsługi Wolontariatu. Wieczorem zatwierdzam pierwsze godziny.

Lucyna Sobańska- koordynator projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu -edycja 2021-2023 –w ramach  „Korpusu  Solidarności„ Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we
współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 2 listopada 2022r. specjalnie
powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i
Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego
W tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz Roku KS i 5 zgłoszeń w
kategorii Koordynator Roku KS. Laureatem etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza
Roku 2022 KS została Rodzinna Grupa Wolontariuszy z Fundacji LuckiSky w Ustjanowej
(Magdalena Żulińska, Andrzej Korab, Dawid Korab, Cezary Korab i Julia Żulińska), drugie
miejsce zajęła Pani Agata Wiśniowska reprezentująca Stowarzyszenie W Dolinie Sanu oraz
Koło Gospodyń Wiejskich Skopów, trzecie miejsce przypadło Pani Monice Cholewa zgłoszonej
przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.
Tytuł Koordynatora Roku 2022 KS przypadł Pani Karolinie Wilk-Korab -prezes Fundacji LuckiSky,
zaś drugie miejsce w tej kategorii otrzymała Pani Barbara Płaza z krośnieńskiej Fundacji
GraTy a trzecie miejsce Pan Damian Zięba prezes Fundacji GraTy . Laureaci pierwszych
miejsc w obu kategoriach zostali nominowani do etapu ogólnopolskiego Konkursu na
Wolontariusza i Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności. Wszyscy laureaci konkursów
zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek, które odbędzie się w
Rzeszowie 3 grudnia br. Kapituła dziękuje wszystkim uczestnikom konkursów na
Wolontariusza i Koordynatora Roku 2022 KS Województwa Podkarpackiego za udział w
konkursie a zwycięzcom gratuluje sukcesu.
Kapituła Konkursowa

#KorpusSolidarności

Do 23 października br. trwa nabór zgłoszeń w dwóch ogólnopolskich konkursach związanych z wolontariatem: „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności” i „Koordynator Roku Korpusu Solidarności”.
Pierwszy z konkursów ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) i ich uhonorowanie, a drugi ma pozwolić wyrazić uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

Organizatorem konkursów jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.
W województwie podkarpackim Partnerem Programu jest Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania)

Szczegółowe warunki udziału w konkursach, sposób zgłaszania kandydatów i tryb wyboru laureatów przedstawione są w regulaminie zamieszczonym poniżej oraz na stronie Korpusu Solidarności

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.

W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach II naboru drugiej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

Lista wniosków po ocenie formalno -merytorycznej   – pobierz

W sobotę 16 lipca 2022r. Fundacja Bieszczadzka otrzymała certyfikat MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM. Ten ważny dla nas moment miał miejsce w Walinie k/Niska, podczas wydarzenia organizowanego przez naszego Partnera z projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności -LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Okazją był PIKNIK Organizacji Pozarządowych i otwarcie Uniwersytetu Ludowego w Walinie
Certyfikat z rąk Pana Przemysława Jaśkiewicza, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. odebrał prezes FB Bogusław Pyzocha. Dwuetapowy proces certyfikacji przeszliśmy w 2021r. Razem z nami certyfikaty MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM otrzymali: LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ( gospodarz wydarzenia) oraz Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Odpowiedzialnym za zadanie „Certyfikacja organizacji-Certyfikat MPW” jest nasz drugi Partner w projekcie „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności”- Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności  z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia inicjatyw wolontariackich mających na celu rozwój społeczności lokalnych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być inicjatywy wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, zmierzające do rozwiązania problemu dotyczącego tej społeczności lub pobudzenia aktywności lokalnej, w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki możliwości zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania, wolontariusze stają przed szansą realizacji działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczeń. Cele szczegółowe to:
a) rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego.
b) promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

TERMIN:

 Wnioski w ramach II naboru można składać w terminie od 14 lipca 2022 do 28 lipca 2022 r.

JAK APLIKOWAĆ?

Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: minigranty.pks@gmail.com . W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i / lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://fundacjabieszczadzka.org/

Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na użyczenie osobowości prawnej
Regulamin konkursu

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza wyniki naboru w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”.
W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach pierwszej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

30 maja 2022 r grupa wolontariuszek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku odbyła wizytę studyjną w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu” Korpusu Solidarności realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i Partnerów ( Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy i Stowarzyszenie LGD Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej). Celem tegorocznej wizyty studyjnej dla wolontariuszy był Jarosław gdzie spotkaliśmy się z Anną Sawicką z Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. To ciekawe spotkanie pokazało jak i gdzie młodzież z Jarosławia angażuje się w działalność wolontariacką i będzie inspiracją do podobnych działań w Przeworsku. Kolejnym etapem naszej wizyty była Gorajec i Fundacja Folkowisko. Zanim pojechaliśmy do Gorajca zatrzymaliśmy się w Cieszanowie, gdzie fundacja ma swoje magazyny nazwane Ambasadą Wolności, w których gromadzi materiały i towary a które następnie przekazywane są potrzebującym w Ukrainie objętej wojną z Rosją. W Cieszanowie wspierają fundację wolontariusze z różnych stron świata, postanowiliśmy popracować i my. Czas przy sortowaniu kosmetyków, odzieży i artykułów spożywczych mijał błyskawicznie. O pomocy Fundacji Folkowisko na rzecz Ukrainy , o pracy wolontariuszy przy festiwalu opowiadał nam Radek, wolontariusz z Warszawy. Dalszą część wizyty spędziliśmy w Gorajcu, w Chutorze – siedzibie Mariny i Marcina Piotrowiczów i miejscu festiwalu Folkowisko. To zaczarowane miejsce urzekło nas swoim niepowtarzalnym urokiem i pewnie trzeba będzie tam wrócić….