W sobotę 23 kwietnia Nasze Partnerstwo na rzecz promocji i wdrażania Korpusu Solidarności w woj.
podkarpackim reprezentowane przez : Fundację Bieszczadzką – Lucyna Sobańska, LGD „Partnerstwo
dla Ziemi Niżańskiej” – Elżbieta Tomczak oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy  – Edyta Salnikow
miało możliwość uczestniczyć w Rzeszowskim Kongresie Organizacji Pozarządowych. Kongres był dla
nas okazją do promocji Korpusu Solidarności i naszej oferty projektowej rzeszowskim organizacjom i
instytucjom. Podczas wydarzenia spotkali się przedstawiciele NGO, lokalnego samorządu
terytorialnego, świata nauki i mediów. Celem Kongresu było pokazania „mocy” rzeszowskich NGO i
współpracy lokalnej. Efektem naszej prezentacji podczas kongresu były pierwsze rozmowy kuluarowe
na temat współpracy przy realizacji zaproponowanych przez nas działań na rzecz promocji
wolontariatu długoterminowego przez konkretne rzeszowskie i nie tylko organizacje pozarządowe
oraz instytucje, które współpracują z wolontariuszami.

Dziś , 4 grudnia, podczas V Podkarpackiego Forum Obywatelskiego uroczyście ogłosiliśmy wyniki w ramach konkursów: Wolontariusz Roku 2021 Korpusu Solidarności oraz Koordynator Roku 2021 Korpusu Solidarności dla Województwa Podkarpackiego.
Celem konkursów była promocja wolontariatu i organizacji wolontariatu długoterminowego.
Wręczenia wyróżnień dokonali Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor NIW – CRSO.
Tytuł Regionalnego Wolontariusza Roku 2021 Korpusu Solidarności otrzymała Iwona Czarnota ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik
Wyróżnienie otrzymał Zbigniew Chmielowski z Uczniowskiego Klubu Sportowego Krzemień w Ustrzykach Dolnych.
Tytuł Regionalnego Koordynatora Roku 2021 Korpusu Solidarności otrzymała Dorota Głazowska Krzywdzik — prezes Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic.
Wyróżnienie otrzymali:

  • Andrzej Pańko — prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka.
  • Jakub Kasprzyk — członek zarządu Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawce
    Twórcą statuetek jest PePesza Ceramik
    Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
    Konkursy zostały przeprowadzone w ramach Podkarpackiego Korpusu Solidarności realizowanego w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Regionalnym partnerem jest Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania), Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania)
    Organizatorem V Podkarpackiego Forum Obywatelskiego jest Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Fundacja Bieszczadzka ogłasza nabór na bezpłatne doradztwo merytoryczne dla
wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu w ramach projektu
„Podkarpacki Korpus Solidarności”.
GDZIE: Doradztwo zostanie zrealizowane w Fundacji Bieszczadzkiej, która jest organizacją
posiadającą doświadczenie w zakresie szeroko pojętego funkcjonowania NGO.
CEL: Celem doradztwa jest wsparcie merytoryczne osób zainteresowanych wdrażaniem
i realizacją wolontariatu w wybranych obszarach.
PRZEBIEG: Planujemy 12 godzin doradztwa rozłożonego w okresie od 01.12.2021 do
20.12.2021.
CZAS TRWANIA NABORU: 23.11.2021 – 30.11.2021
ZGŁOSZENIA: Osoby chętne na doradztwo prosimy o bezpośredni kontakt z Fundacją
Bieszczadzką, nr tel: 881 537 554
Zapraszamy !
Doradztwo jest realizowane w ramach projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”
realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy oraz Lokalną
Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Projekt jest finansowany
ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-
2030”
Instytucją zarządzającą ww. programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego – którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.

Szanowni Czytelnicy,

Ogłaszamy nabór na bezpłatne staże rozwojowe dla koordynatorów w ramach projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

GDZIE: Staże zostaną zrealizowane w instytucjach prowadzących działania wolontariackie, tj. trzy staże w Fundacji Bieszczadzkiej oraz dwa w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Jana Grodka.

Instytucje te prowadzą m.in. działania: kulturalne, pomocowe, edukacyjne, ekologiczne.

CEL: Celem stażu jest nauka wdrażania i realizacji wolontariatu w wybranych obszarach.

PRZEBIEG: Staż będzie trwać 15 godz. rozłożonych w przeciągu dwóch tygodni. Plan stażu zostanie opracowany w porozumieniu pomiędzy stażystą, a instytucją goszczącą go.

CZAS TRWANIA NABORU: 4.11.2021 – 10.11.2021

ZGŁOSZENIA: Osoby chętne na staż zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety i wyboru organizacji. Istnieje możliwość zgłoszenia swojej kandydatury bezpośrednio w Fundacji Bieszczadzkiej lub w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Jana Grodka.

Link do ankiety zgłoszeniowej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVgRQuUMlBJ5HCbyNMhdw14v01F1sH7c_SpfhMOmwfzjd6Ww/viewform

Zapraszamy !

Kontakt:

Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy

e-mail: bieszczadzkiul@gmail.com

Staże są realizowane przez Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy w ramach projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności” realizowanego przez Fundacja Bieszczadzka i Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Projekt jest finansowany ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

Instytucją zarządzającą ww. programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 8 października 2021r. specjalnie powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i Koordynatora Roku 2021 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego
Na konkurs wpłynęły 4 zgłoszenia w kategorii Wolontariusz Roku KS i 3 zgłoszenia w kategorii Koordynator Roku KS. Laureatem etapu regionalnego konkursu na Wolontariusza Roku 2021 KS została Iwona Czarnota ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik a wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Pan Zbigniew Chmielowski z Krościenka k/Ustrzyk Dolnych- wolontariusz Uczniowskiego Klubu Sportowego Krzemień w Ustrzykach Dolnych. Tytuł Koordynatora Roku 2021 KS przypadł Pani Dorocie Głazowskiej Krzywdzik- prezes Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic, zaś wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Pan Andrzej Pańko z Sanoka- prezes Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Obie laureatki: Iwona Czarnota i Dorota Głazowska- Krzywdzik- zostały nominowane do etapu ogólnopolskiego Konkursów na Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności. Wszyscy uczestnicy konkursów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek, które odbędzie się w Rzeszowie 4 grudnia podczas Forum Organizacji Pozarządowych. Kapituła dziękuje uczestnikom konkursów na Wolontariusza i Koordynatora Roku 2021 KS za udział w konkursie a zwycięzcom i wyróżnionym gratuluje sukcesu.
Kapituła Konkursowa

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) wraz z Fundacją Bieszczadzką (Lider zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowy (Partner zadania), we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  informuje, że w dniu

 6 października 2021r. dokonała oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach Konkursu Bon Edukacyjny dla Wolontariuszy. W ramach projektu zostało złożonych 9 wniosków, do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 8 wniosków. 

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Z wszystkimi wnioskodawcami będzie kontaktował się opiekun konkursu.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.

W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach pierwszej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

Wnioski rekomendowane do dofinansowania  – pobierz

Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania  – pobierz

Konkurs na Mini Granty i Bony Edukacyjne Korpusu Solidarności!Termin naboru wniosków do konkursu na Mini Granty oraz Bony Edukacyjne został wydłużony do dnia 27 września 2021r., do godz. 16:00.Zapraszamy do składania wniosków.

Do 21 września 2021 wydłużamy termin na złożenie wniosków w konkursach na Mini grant na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności w woj. podkarpackim oraz na Bon edukacyjny dla wolontariuszy zrzeszonych w Korpusie Solidarności.

Jeśli chcesz zdobyć nowe doświadczenie i zastanawiasz się jaką formę wolontariatu podjąć, jakie masz prawa jako wolontariusz ? To spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z formami i rodzajami wolontariatu. Będziesz wiedział/a, gdzie i w jakim obszarze możesz zostać wolontariuszem, jakie korzyści przynosi wolontariat krótko oraz długoterminowy. Dowiesz się również, czym jest nowy program KORPUS SOLIDARNOŚCI.

Podczas spotkania poznasz odpowiedzi na pytania:
– Czym jest Korpus Solidarności? Jakie są jego założenia i cele?
– Jakie są obowiązki placówki korzystającej ze świadczeń wolontariusza
– Czym jest wolontariat? Kto może być wolontariuszem?
– Dlaczego warto być wolontariuszem?
– Czym jest karta etyczna pracy wolontariusza
– Prawa i obowiązki wolontariusza

Szkolenie poprowadzi:
1. Lucyna Sobańska – szkoleniowiec, trener Korpusu Solidarności, animator społeczności lokalnych

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 23 sierpnia 2021 w poniedziałek, w godzinach od 16.00 do 19.00 w Stefkowej 64 -siedziba Centrum Integracji Społecznej (budynek dawnej szkoły).

Osoba do kontaktu:
Lucyna Sobańska
501 316 271
l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl

Zapraszamy Cię