Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we
współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 2 listopada 2022r. specjalnie
powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i
Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego
W tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz Roku KS i 5 zgłoszeń w
kategorii Koordynator Roku KS. Laureatem etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza
Roku 2022 KS została Rodzinna Grupa Wolontariuszy z Fundacji LuckiSky w Ustjanowej
(Magdalena Żulińska, Andrzej Korab, Dawid Korab, Cezary Korab i Julia Żulińska), drugie
miejsce zajęła Pani Agata Wiśniowska reprezentująca Stowarzyszenie W Dolinie Sanu oraz
Koło Gospodyń Wiejskich Skopów, trzecie miejsce przypadło Pani Monice Cholewa zgłoszonej
przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.
Tytuł Koordynatora Roku 2022 KS przypadł Pani Karolinie Wilk-Korab -prezes Fundacji LuckiSky,
zaś drugie miejsce w tej kategorii otrzymała Pani Barbara Płaza z krośnieńskiej Fundacji
GraTy a trzecie miejsce Pan Damian Zięba prezes Fundacji GraTy . Laureaci pierwszych
miejsc w obu kategoriach zostali nominowani do etapu ogólnopolskiego Konkursu na
Wolontariusza i Koordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności. Wszyscy laureaci konkursów
zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek, które odbędzie się w
Rzeszowie 3 grudnia br. Kapituła dziękuje wszystkim uczestnikom konkursów na
Wolontariusza i Koordynatora Roku 2022 KS Województwa Podkarpackiego za udział w
konkursie a zwycięzcom gratuluje sukcesu.
Kapituła Konkursowa

#KorpusSolidarności

Do 23 października br. trwa nabór zgłoszeń w dwóch ogólnopolskich konkursach związanych z wolontariatem: „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności” i „Koordynator Roku Korpusu Solidarności”.
Pierwszy z konkursów ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) i ich uhonorowanie, a drugi ma pozwolić wyrazić uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

Organizatorem konkursów jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.
W województwie podkarpackim Partnerem Programu jest Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania)

Szczegółowe warunki udziału w konkursach, sposób zgłaszania kandydatów i tryb wyboru laureatów przedstawione są w regulaminie zamieszczonym poniżej oraz na stronie Korpusu Solidarności

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.

W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach II naboru drugiej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

Lista wniosków po ocenie formalno -merytorycznej   – pobierz

W sobotę 16 lipca 2022r. Fundacja Bieszczadzka otrzymała certyfikat MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM. Ten ważny dla nas moment miał miejsce w Walinie k/Niska, podczas wydarzenia organizowanego przez naszego Partnera z projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności -LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Okazją był PIKNIK Organizacji Pozarządowych i otwarcie Uniwersytetu Ludowego w Walinie
Certyfikat z rąk Pana Przemysława Jaśkiewicza, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. odebrał prezes FB Bogusław Pyzocha. Dwuetapowy proces certyfikacji przeszliśmy w 2021r. Razem z nami certyfikaty MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM otrzymali: LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ( gospodarz wydarzenia) oraz Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Odpowiedzialnym za zadanie „Certyfikacja organizacji-Certyfikat MPW” jest nasz drugi Partner w projekcie „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności”- Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności  z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia inicjatyw wolontariackich mających na celu rozwój społeczności lokalnych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być inicjatywy wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, zmierzające do rozwiązania problemu dotyczącego tej społeczności lub pobudzenia aktywności lokalnej, w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki możliwości zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania, wolontariusze stają przed szansą realizacji działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczeń. Cele szczegółowe to:
a) rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego.
b) promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

TERMIN:

 Wnioski w ramach II naboru można składać w terminie od 14 lipca 2022 do 28 lipca 2022 r.

JAK APLIKOWAĆ?

Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: minigranty.pks@gmail.com . W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i / lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://fundacjabieszczadzka.org/

Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na użyczenie osobowości prawnej
Regulamin konkursu

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza wyniki naboru w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”.
W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach pierwszej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

30 maja 2022 r grupa wolontariuszek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku odbyła wizytę studyjną w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu” Korpusu Solidarności realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i Partnerów ( Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy i Stowarzyszenie LGD Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej). Celem tegorocznej wizyty studyjnej dla wolontariuszy był Jarosław gdzie spotkaliśmy się z Anną Sawicką z Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. To ciekawe spotkanie pokazało jak i gdzie młodzież z Jarosławia angażuje się w działalność wolontariacką i będzie inspiracją do podobnych działań w Przeworsku. Kolejnym etapem naszej wizyty była Gorajec i Fundacja Folkowisko. Zanim pojechaliśmy do Gorajca zatrzymaliśmy się w Cieszanowie, gdzie fundacja ma swoje magazyny nazwane Ambasadą Wolności, w których gromadzi materiały i towary a które następnie przekazywane są potrzebującym w Ukrainie objętej wojną z Rosją. W Cieszanowie wspierają fundację wolontariusze z różnych stron świata, postanowiliśmy popracować i my. Czas przy sortowaniu kosmetyków, odzieży i artykułów spożywczych mijał błyskawicznie. O pomocy Fundacji Folkowisko na rzecz Ukrainy , o pracy wolontariuszy przy festiwalu opowiadał nam Radek, wolontariusz z Warszawy. Dalszą część wizyty spędziliśmy w Gorajcu, w Chutorze – siedzibie Mariny i Marcina Piotrowiczów i miejscu festiwalu Folkowisko. To zaczarowane miejsce urzekło nas swoim niepowtarzalnym urokiem i pewnie trzeba będzie tam wrócić….

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia inicjatyw wolontariackich mających na celu rozwój społeczności lokalnych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być inicjatywy wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, zmierzające do rozwiązania problemu dotyczącego tej społeczności lub pobudzenia aktywności lokalnej, w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki możliwości zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania, wolontariusze stają przed szansą realizacji działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczeń. Cele szczegółowe to:
a) rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego.
b) promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

TERMIN:

 Wnioski można składać do 27 czerwca 2022 r.

JAK APLIKOWAĆ?

Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: minigranty.pks@gmail.com . W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i / lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://fundacjabieszczadzka.org/

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Rządowego Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór wniosków w Konkursie Bon Edukacyjny dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia w poszerzeniu swoich kompetencji, szeroko pojętego rozwoju osobistego oraz wsparcia swoich pasji, które przyczyniają się do rozwoju i promowania pracy społecznej i idei wolontariatu. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być szkolenia, kursy, seminaria lub inne formy edukacji, które podniosą kwalifikacje wolontariusza lub grupy wolontariuszy w jego/ich dalszym rozwoju w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

• Promocja Programu Korpus Solidarności;
• Promocja idei wolontariatu.
• Promocja aktywności wolontarystycznej na terenie województwa podkarpackiego;
• Promocja działań prospołecznych podejmowanych przez wolontariuszy;
• Zwiększenie dostępu do kursów i szkoleń wolontariuszom;
• Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności.

TERMIN:

 Wnioski można składać do 27 czerwca 2022 roku.

JAK APLIKOWAĆ?

Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: lgdnisko@wp.pl W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://www.lgdnisko.pl .

  1. Wzór wniosku o Bon Edukacyjny
  2. Wzór Karty Oceny Formalnej i Merytorycznej
  3. Wzór umowy trójstronnej
  4. Wzór sprawozdania z realizacji Bonu Edukacyjnego
  5. Wzór zgody Patrona na użyczenie osobowości prawnej
  6. Regulamin konkursu

W sobotę 23 kwietnia Nasze Partnerstwo na rzecz promocji i wdrażania Korpusu Solidarności w woj.
podkarpackim reprezentowane przez : Fundację Bieszczadzką – Lucyna Sobańska, LGD „Partnerstwo
dla Ziemi Niżańskiej” – Elżbieta Tomczak oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy  – Edyta Salnikow
miało możliwość uczestniczyć w Rzeszowskim Kongresie Organizacji Pozarządowych. Kongres był dla
nas okazją do promocji Korpusu Solidarności i naszej oferty projektowej rzeszowskim organizacjom i
instytucjom. Podczas wydarzenia spotkali się przedstawiciele NGO, lokalnego samorządu
terytorialnego, świata nauki i mediów. Celem Kongresu było pokazania „mocy” rzeszowskich NGO i
współpracy lokalnej. Efektem naszej prezentacji podczas kongresu były pierwsze rozmowy kuluarowe
na temat współpracy przy realizacji zaproponowanych przez nas działań na rzecz promocji
wolontariatu długoterminowego przez konkretne rzeszowskie i nie tylko organizacje pozarządowe
oraz instytucje, które współpracują z wolontariuszami.