c
„Neighbors without borders” – letni festiwal na Słowacji
Fundacja Bieszczadzka zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału w letnim festiwalu na Słowacji realizowanym w ramach projektu „Neighbors without borders”. W festiwalu mogą wziąć udział dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.
Data i miejsce festiwalu
15 – 19 sierpnia 2016 r.
Słowacja – Vihorlat resoort, Sninské rybníky, Snina http://vihorlatresort.sk/
Opłata za uczestnictwo: 50 euro obejmuje noclegi w pokojach 2 – 4 osobowych, wyżywienie, transport, program kulturalny, animatorów, lektorów.
Więcej informacji udziela Iwona Gratkowska, tel. 514 27 31 30.
„Neighbors without borders” – letni festiwal na Słowacji
Fundacja Bieszczadzka zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału w letnim festiwalu na Słowacji realizowanym w ramach projektu „Neighbors without borders”. W festiwalu mogą wziąć udział dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.
Data i miejsce festiwalu
15 – 19 sierpnia 2016 r.
Słowacja – Vihorlat resoort, Sninské rybníky, Snina http://vihorlatresort.sk/
Opłata za uczestnictwo: 50 euro obejmuje noclegi w pokojach 2 – 4 osobowych, wyżywienie, transport, program kulturalny, animatorów, lektorów.
Więcej informacji udziela Iwona Gratkowska, tel. 514 27 31 30.
O projekcie
Projekt „Neighbors without borders” jest letnim festiwalem czterech krajów: Słowacji, Czech, Węgier i Polski opartym na potrzebie aktywnego zaangażowania kilku pokoleń w działania międzynarodowe mających na celu poznawanie różnych krajów, ich kultur, tradycji oraz rzemiosła – dziś i w przeszłości. Projekt ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży historii sąsiednich krajów, zwyczajów, tradycji a także przedstawienie dzisiejszej kultury i sztuki starszym pokoleniom tworząc przestrzeń do wzajemnej współpracy, tolerancji, przyjaźni
i wzajemnego uczenia się poprzez wspólne doświadczenia.
Zadaniem uczestników będzie zorganizowanie przestrzeni, w której będą prezentować życie w swoim kraju: kulturę, tradycję, rzemiosło, zwyczaje, sztukę, rękodzieło, tradycyjne potrawy, ważne osobistości Polski, tradycje sportowe oraz życie dawniej i obecnie.
Dodatkowo organizatorzy przewidują zorganizowanie wspólnej przestrzeni dla uczestników ze wszystkich krajów, gdzie będą odbywać się występy kulturalno – artystyczne, warsztaty i dyskusje. Każdy dzień festiwalu będzie odmienny tematycznie.
Rolą każdego kraju:
Przygotowanie programu kulturalnego (np. muzyka, taniec, konkursy), aby zaprezentować swój kraj, prezentacja kultura, rzemiosło, zwyczaje, sztuka, gwiazdy, jedzenie, sport, jak żyli i żyją, tradycyjne gadżety (prosty posiłek na szkolenia)
Partnerzy projektu :
Słowacja- Detská organizácia FÉNIX( children organisation )
Węgry – SZLOVÁK GIMNÁZIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM
Czechy – Radambuk Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
Polska – Fundacja Bieszczadzka

Fundacja Bieszczadzka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w „Wakacyjnej Szkole Języka Angielskiego 2015”
Zajęcia odbywać będą się od 29 czerwca do 25 lipca 2015r :
• w Ustrzykach Dolnych w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, ul Rynek 14
• w Lipiu k/Czarnej ( świetlica wiejska) , w Czarnej (w Gminnym Domu Kultury)
•w Ropience , w Zespole Szkół Publicznych
• w Komańczy, w Zespole Szkół Publicznych
w wymiarze jednej godziny dziennie dla każdej grupy wiekowej i prowadzone będą przez wolontariuszy z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises, studentów renomowanych uczelni.
Proponujemy udział w następujących grupach wiekowych:
I grupa –maluchy- Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dl
II grupa – kl. I-III
III grupa- kl. IV-VI
IV grupa -gimnazjaliści
V grupa –szkoły średnie i studenci
Jeżeli pojawi się zainteresowanie angielskim wśród osób dorosłych istnieje możliwość dodania zajęć w zakresie podstawowym dla tej grupy.
Osoby dorosłe znające język angielski mogą zostać dołączone do studentów.
Zapisy do poszczególnych grup dla Ustrzyk Dolnych, w Fundacji Bieszczadzkiej ul. Rynek 14 lub telefonicznie pod numerem 13 469 7297, kom. 881 537 554,
w pozostałych miejscowościach zapisy przyjmują:
Lipie –Pani Iwona Dolińska tel: 514 123 274
Ropienka- Pani Justyna Kawczak ( Kartusz)
Komańcza- dyr. szkoły Pani Mirosława Kowalska

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Fundacja Bieszczadzka zapraszają na szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”. Szkolenie skierowane jest do:
pracowników instytucji samorządowych,
radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Cele Szkolenia
1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Każde z 11 szkoleń organizowanych na obszarze województwa podkarpackiego odbywać się będzie zgodnie z tym samym programem, a wszyscy potencjalni uczestnicy będą mogli wziąć udział w szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i terminie. Szczegółowy Program szkolenia wraz z informacją o terminach i miejscach organizacji wszystkich 11 szkoleń stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w wybranym przez siebie terminie i miejscu:
1) drogą mailową – poprzez przesłanie wypełnionego Formularza (załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia) na adres biuro@fundacja.bieszczady.pl
2) lub telefonicznie pod numerami: stac. +48 13 461 72 97 ; kom.: +48 881 537 554 lub 601 056 939.

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Lucyną Sobańską:
e-mail: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl ; tel. +48 881 537 554 .

Załączniki:
Załączniki:
FAOW_szkol_formul_zglosz.pdf
FAOW_szkol_PROW_program.pdf
FAOW_szkol_PROW_zaproszenie.pdf
FAOW_szkol_formul_zglosz.doc

Organizatorzy oraz szacowne Jury konkursu „Marsz na Wybory!” zaprasza na oficjalne ogłoszenie winików konkursu, połączone z galą rozdania nagród w dniu 05.11.2014 o godzinie 14:30 do
Biblioteki Publicznej im. prof. E. Wanieka przy ul. Rynek 5.
Bardzo dziękujemy za nadesłane prace konkursowe!

Bieszczadzki Uniwersytet Bieszczadzki (B/U/S) oraz Fundacja Bieszczadzka, zwany dalej Organizatorem, zaprasza do udziału w „Konkursie plastycznym”.

1. Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu mającego na celu podniesienie poziomu świadomości i aktywności mieszkańców Bieszczadów w dziedzinie praw człowieka, postaw obywatelskich oraz aktywnego uczestnictwa w wyborach demokratycznych.
2. Temat konkursu „ Marsz na wybory”.

Więcej szczegółów w regulaminie
Regulamin

Fundacja Bieszczadzka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w „Wakacyjnej Szkole Języka Angielskiego”-2014 Zajęcia odbywać będą się od 30 czerwca do 25 lipca w :
• Ustrzykach Dolnych w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, ul Rynek 14
• Lipiu k/Czarnej ( świetlica wiejska)
• Polanie ( świetlica wiejska)
• Nowym Łupkowie , w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w wymiarze jednej godziny dziennie dla każdej grupy wiekowej i prowadzone będą przez wolontariuszy z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises, studentów renomowanych uczelni.
Proponujemy udział w następujących grupach wiekowych:
I grupa – kl I-III
II grupa- kl IV-VI
III grupa -gimnazjaliści
IV grupa –szkoły średnie
V grupa- studenci
Jeżeli pojawi się zainteresowanie angielskim wśród osób dorosłych istnieje możliwość dodania zajęć w zakresie podstawowym dla tej grupy.
Osoby dorosłe znające język angielski mogą zostać dołączone do studentów.
Zapisy do poszczególnych grup dla Ustrzyk Dolnych, w Fundacji Bieszczadzkiej ul. Rynek 14 lub telefonicznie pod numerem 13 469 7297, kom. 881 537 554, w pozostałych miejscowościach zapisy przyjmują:
Lipie –Pani Iwona Dolińska i Małgorzata Kozłowska-Stora
Polana- ks. dyr. Jarosław Wnuk
Nowy Łupków- dyr. szkoły Pani Maria Kawałek

Fundacja Bieszczadzka
ogłasza nabór Wolontariuszy — społecznych asystentów osób starszych biorących udział w projekcie „Akademie Bieszczadzkich Seniorów”

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Wolontariusze zaangażowani będą w:
• pomoc osobom starszym podczas szkoleń, zajęć ruchowych, warsztatów
• pomoc osobom starszym podczas wyjazdów
• pomoc osobom starszym podczas imprez i spotkań integracyjnych

Wolontariusze:
• wezmą udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy
• otrzymają ubiory promocyjne (polar, koszulka)
• zdobędą nowe doświadczenia i kompetencje
• poznają pracę z osobami starszymi
• uzyskają pisemne potwierdzenie udziału w projekcie

Aby zostać Wolontariuszem należy:
• mieć ukończone 18 lat
• mieszkać na terenie gminy Ustrzyki Dolne, Czarna lub Lutowiska
• być dyspozycyjnym czasowo w zakresie umożliwiającym aktywny udział
we wszystkich skierowanych do Wolontariuszy działaniach projektu

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 maja 2014 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne w siedzibie:
• Fundacji Bieszczadzkiej ul. Rynek 14, Ustrzyki Dolne
• Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki, Ustrzyki dolne ul. Rynek 16
• Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach
• Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 514 27 31 30 , 13 469 72 97

Formularz rekrutacyjny w załączeniu
Formularz
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

asos

Fundacja Bieszczadzka zaprasza osoby z terenu gmin:
Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska, które ukończyły 60 rok życia do udziału w projekcie „Akademia Bieszczadzkich Seniorów”.

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

W projekcie:
• szkolenia komputerowe
• warsztaty fotograficzne oraz pisarskie
• zajęcia nordic walking/zajęcia ruchowe
• spotkania z lekarzami specjalistami, prawnikiem,
• dietetykiem oraz przedstawicielami Policji
• spotkania integracyjne
• wyjazdy w ramach „spotkań z kulturą”

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 maja 2014 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne w siedzibie:
• Fundacji Bieszczadzkiej ul. Rynek 14, Ustrzyki Dolne
• Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki, Ustrzyki dolne ul. Rynek 16
• Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach
• Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 514 27 31 30 , 13 469 72 97

Udział w projekcie jest bezpłatny!
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

W załączeniu formularz zgłoszeniowy
Formularz

asos

Od stycznia Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Fundacją Ekologiczno-Geograficzną ze Lwowa rozpoczęła realizację mikroprojektu p.n. „Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia”. Mikroprojekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Głównym celem mikroprojektu jest profesjonalizacja obsługi turystów, pensjonariuszy poprzez transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia.
Obszarem działań tego przedsięwzięcia są Karpaty ukraińskie oraz polska część Karpat wchodząca w skład województwa podkarpackiego, a wszczególności fragmenty Karpat objęte formami ochrony przyrody istniejącymi w Polsce (2 parki narodowe, 7 parków krajobrazowych, kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, 6 obszarów chronionego krajobrazu, kilkaset pomników przyrody) i na Ukrainie (1 krajowy rezerwat biosfery, 5 parków narodowych, 6 parków krajobrazowych, kilkanaście rezerwatów przyrody) oraz 1 Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” chroniący najcenniejsze fragmenty pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego.
Projekt skierowany jest do branży turystycznej, środowiska pozarządowego, lokalnych i regionalnych instytucji publicznych, instytucji świata nauki, kuracjuszy i turystów oraz mediów lokalnych i regionalnych.
Najważniejsze planowane działania to:
1. Opracowanie i druk poradnika promującego idee zielonej turystyki zawarte w systemie certyfikacji GoToCarpathia.
2. Staż szkoleniowy w Bieszczadach (polska część obszaru projektu) dla 4 ukraińskich koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia (dla potrzeb projektu oraz przyszłego wdrażania systemu certyfikacji GoToCarpathia na Ukrainie, ukraińską część Karpat podzielono na 4 subregiony (które są wypadkową podziałów geograficznego, turystycznego i administracyjnego tego obszaru): subregion Bieszczady Wschodnie, subregion Gorgany, subregion Beskidy Połonińskie i Wulkaniczne, subregion Czarnohora i Świdowiec.
3. 4 spotkania informacyjno-szkoleniowe dla branży turystycznej w 4 subregionach Karpat ukraińskich (.
4.Badania kondycji usług i produktów opartych o formy zielonej turystyki w Karpatach ukraińskich.
5.Ekspertyza prawna uwarunkowań wprowadzenia certyfikacji GoToCarpathia na Ukrainie.
6.Wizyta studyjna w Bieszczadach na obszarze funkcjonowania systemu certyfikacji GoToCarpathia.
Mikroprojekt „Transfer idei zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia” jest realizowany w ramach projektu parasolowego „Transgraniczna współpracana na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Fundacja Bieszczadzka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w „Wakacyjnej Szkole Języka Angielskiego”-2013 Zajęcia odbywać będą się od 1 do 26 lipca w :
• Ustrzykach Dolnych w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, ul Rynek 14
• Lesku, w Publicznym Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
• Krościenku, w Szkole Podstawowej
• Cisnej (Gminne Centrum Kultury i Ekologii , w Wetlinie ( remiza strażacka)
• Komańczy, w Zespole Szkół Publicznych
w wymiarze jednej godziny dziennie dla każdej grupy wiekowej i prowadzone będą przez wolontariuszy z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises, studentów renomowanych uczelni.
Proponujemy udział w następujących grupach wiekowych:
I grupa -kl I-III
II grupa- kl IV-VI
III grupa -gimnazjaliści
IV grupa –szkoły średnie
V grupa- studenci
Jeżeli pojawi się zainteresowanie angielskim wśród osób dorosłych istnieje możliwość dodania zajęć w zakresie podstawowym dla tej grupy.
Osoby dorosłe znające język angielski mogą zostać dołączone do studentów.
Zapisy do poszczególnych grup dla Ustrzyk Dolnych, w Fundacji Bieszczadzkiej ul. Rynek 14 lub telefonicznie pod numerem 13 469 7297, kom. 881 537 554