8 października podczas Święta Rydza w Ustrzykach Dl miała miejsce oficjalna prezentacja nowo powstałej ścieżki przyrodniczej „U Źródeł Strwiąża”, będącej jedną z 14 związanych z edukacją przyrodniczą inicjatyw w Bieszczadach, które składają się na projekt pt.”Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju” finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Międzydziedzinowe wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” . Prezentacji towarzyszyła wystawa fotograficzna przedstawiająca ścieżkę i jej osobliwości.
W ostatnich dniach odbyło się praktyczne otwarcie ścieżki przyrodniczej „U Źródeł Strwiąża, dzięki której można dowiedzieć się kilku faktów na temat tej wyjątkowej rzeki, która jako nieliczna swe wody kieruje do Morza Czarnego oraz gatunków zwierząt w niej występujących .
Jako pierwsi z możliwości zwiększenia swojej wiedzy skorzystali wspólnie z pracownikami Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” oraz Fundacji Bieszczadzkiej uczniowie klas maturalnych z Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych. Uczniowie postanowili zmierzyć się z trasą niestandardowo, zaczęli u źródeł rzeki i kierowali się ścieżką razem z nurtem Strwiąża. Krocząc szlakiem zatrzymywali się na przystankach (tablicach informacyjno – edukacyjnych) by pogłębiać swoją wiedze na temat występujących w rzece i okolicy zwierząt. Uczestnicy w trakcie wycieczki odsłuchali także wyczerpującej prelekcji Pani Lucyny Sobańskiej na temat samej ścieżki i wyżej wymienionego projektu pt. Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju.
Pomimo kilkugodzinnego marszu w nie najłatwiejszym bieszczadzkim terenie, lekkiego bólu mięśni i ogólnego zmęczenia, ścieżka edukacyjna wywarła pozytywne wrażenie na uczestnikach. Otwarciu nie towarzyszyło przecinanie czerwonych wstęg, wystrzały korków szampanów czy gromkie brawa, pomimo wszystko ścieżka spełniła swoją role, zwiększyła świadomość ekologiczną wszystkich uczestników i pielęgnowana stanie się kolejną atrakcją naszej gminy. Miejmy nadzieje iż trasa będzie uczęszczana nie tylko przez uczniów i mieszkańców ale także zachęci przyjezdnych turystów do zapoznania się z nią.
Tekst: Michał Markulis

„Owocowa aleja” w Lutowiskach stała się faktem. Bo też nie chodzi tutaj o zwykłą owocową aleję. Ta powstała ze szczególnego materiału genetycznego. Przy jej tworzeniu chodziło bowiem o to aby podstawą były rodzime drzewa owocowe,: jabłonie, grusze i śliwy należące do odmian rodzimych, autochtonicznych, wyselekcjonowanych na naszym terenie w sposób naturalny przez setki lat. Dlatego najpierw pan Feliks Dudka pozyskał zrzezy (pędy) rodzimych odmian jabłoni, grusz i śliw z terenów dawnych wsi wokół Lutowisk. Następnie pozyskane zrzezy (ponad 100 szt.) drzew owocowych zaszczepiono na podkładkach w szkółce sadowniczej w Albigowej. Okrzepłe sadzonki przywieziono do Lutowisk, gdzie czekało na nie piękne miejsce wzdłuż drogi nad miejscowym kirkutem. W czwartek 27 października młodzież z gimnazjum w Lutowiskach pod okiem nauczycieli, rodziców a szczególnie pana Pawła Śnieżka, sadziła owocowe drzewka. Drzewka zostały zabezpieczone przed zwierzętami: sarnami, jeleniami i zającami dla których zimą byłyby nie lada przysmakiem. Każde drzewko otrzyma tabliczkę z informacją o miejscu pozyskania zrzezu i nazwiskiem ucznia, który je posadził. Całość uzupełniona będzie tablicą informacyjną o owocowej Alei. Inicjatywa „Owocowa Aleja- aleja rodzimych drzew owocowych na kirkutem w Lutowiskach” jest przedostatnią z 14 inicjatyw społeczno- edukacyjnych realizowanych w Bieszczadach w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” przez Fundację Bieszczadzką ze środków NFOŚiGW.

Bezchmurne, błękitne, bieszczadzkie niebo, bajecznie kolorowe lasy dookoła, to sceneria w której 19 października otwarto kolejną inicjatywę składającą się na projekt pt. Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju” finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i realizowany przez Fundację Bieszczadzką oraz w tym przypadku grupę społeczną pod dowództwem Piotra Sury. Celem inicjatywy „Ogród Żywych Płotów „ w Smolniku jest wskazanie właściwych kierunków w tematyce wykorzystywania żywopłotów jako naturalnych elementów architektury krajobrazu i ogrodów przydomowych oraz uświadomienie odbiorcom sensu i celowości wykorzystywania rodzimych gatunków roślin, występujących na danym terenie i kojarzonych z otaczającym nas środowiskiem naturalnym. To co zrobiono w Smolniku powinno zainteresować wszystkich, którzy planują naturalne ogrodzenie a nie wiedzą do końca jak to zrobić. „Ogród żywych płotów” jest typową inicjatywą edukacyjną w ramach, której zaprojektowano, skomponowano pod względem gatunkowym i obsadzono kilku rodzajów żywopłotów a także stworzono dwa rozwiązania pełniące rolę „żywych ogrodzeń”. W Smolniku powstały konkretne propozycje żywopłotów:
• Żywopłot naturalny, mieszany, swobodny wysoki, ( do 8 m wys.) który tworzą: modrzew, cis, sosna, robinia akacjowa, jawor, klon, olsza, brzoza, grab, buk, leszczyna, głóg, jabłoń, grusza, czereśnia, czeremcha, wierzba, topola osika, lipa, wiąz górski, jarząb, dąb, jesion, świdośliwa, chmiel, wiciokrzew.
• Żywopłot naturalny, mieszany, swobodny średniowysoki o docelowej maksymalnej wysokości 4,0m. Gatunki wykorzystane przy tworzeniu tego żywopłotu to: cis, sosna, jałowiec, leszczyna, głóg, kalina, jarząb, derenie, klon polny, świdośliwa, pęcherznica, dzika róża, ognik, trzmielina, bzy, tawuła, ligustr, suchodrzew, śliwa tarnina, kruszyna, wierzba, chmiel, wiciokrzew.
• Żywopłot naturalny, mieszany, swobodny niski o docelowej maksymalnej wysokości 1,5 m. Gatunki wykorzystane przy tworzeniu tego żywopłotu to: jałowiec, kosodrzewina, dzika róża, ognik, pigwowiec, tawuła, porzeczka alpejska, dziki agrest, suchodrzew, malina, jeżyna, pięciornik, berberys, irga,
• „Murek irlandzki” zbudowany w formie suchego muru naturalnego z piaskowca bieszczadzkiego i obsadzony gatunkami płożącymi, pnącymi i bylinami
• Pleciony płot grabowy

Każdy z „płotów” uzupełniony jest tablicą opisującą jego skład gatunkowy, całość wyposażono ponadto w 8 sztuk ławek drewnianych z oparciami przeznaczonych dla odwiedzających,

Szczegółowo o powstałym „ogrodzie”, o korzyści ach płynących z wykorzystania rodzimych gatunków roślin oraz o innych inicjatywach składających się na projekt Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju” mówili podczas otwarcia Piotr Sura –lokalny lider inicjatywy i Bogusław Pyzocha- prezes Fundacji Bieszczadzkiej i koordynator projektu. Oprócz doznań estetycznych związanych z „ogrodem” i otaczającą bieszczadzka przyrodą, uczestników spotkania czekały doznania smakowe- słodki poczęstunek przygotowany przez panie z KGW i Rady Sołeckiej.

Lutowiska mają szczęście do pogody. Również otwarciu ”Czatowni pod Otrytem „ kolejnej inicjatywy w projekcie „Ekomuzea Karpackie-Partnerstwo dla Ekorozwoju” towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, która w połączeniu z kolorowymi o tej porze roku drzewami stworzyła scenerię o jakiej można tylko marzyć. Zanim jednak doszło do oficjalnego otwarcia czatowni, przybyli goście spotkali się w Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach gdzie odbyła się część edukacyjna. Zebranych przywitał prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha, przedstawił prezentację obrazującą cele oraz wszystkie inicjatywy jakie zostały i jeszcze będą zrealizowane w ramach projektu. Ponieważ spotkanie dotyczyło czatowni- miejsca obserwacji zwierząt-mieliśmy okazję zobaczyć również przygotowaną przez B. Pyzochę prezentację nt. rodzajów i funkcji obiektów do obserwacji przyrody. W dalszej części spotkania swoje dwie diaporamy poświęcone florze i faunie Bieszczad przedstawił fotografik Mariusz Strusiewicz. Pełni wrażeń artystycznych jakich dostarczyły obrazy-fotografie pana Mariusza uczestnicy spotkania udali się najpierw samochodami potem pieszo pod Otryt, w miejsce, w którym postawiona została czatownia. Uroczystego przecięcia „wstęgi” dokonał wójt Lutowisk Krzysztof Mróz. Wszyscy też zwiedzili czatownię, z której z racji wyposażenia będzie można korzystać przez cały rok. Jest to obiekt ogólnodostępny, wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Gros uczestniczących w spotkaniu stanowili fotograficy, dlatego ich uwagi, opinie i pochwały były dla nas realizatorów działania bardzo ważne . Wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia Fundacji Bieszczadzkiej serdecznie dziękujemy a tym którzy będą korzystać z oferty bezkrwawych łowów życzymy aby pod czatownię podchodziły wszystkie dziko żyjące bieszczadzkie zwierzęta i w efekcie wspaniałych zdjęć. Czatownia to kolejny obiekt powstały na terenie Bieszczadów w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie-Partnerstwo dla Ekorozwoju” sfinansowany ze środków NFOŚiGW.
Zespół projektowy

ZAPROSZENIE NA OTWARCIE
OGRODU ŻYWYCH PŁOTÓW W SMOLNIKU

Fundacja Bieszczadzka oraz Piotr Sura zapraszają mieszkańców Smolnika, gminy Lutowiska , całych Bieszczadów i turystów zainteresowanych tematyką przyrodniczą na oficjalne otwarcie Ogrodu Żywych Płotów w Smolniku.

Ogród Żywych Płotów to jedna z 14 związanych z edukacją przyrodniczą inicjatyw w Bieszczadach, które składają się na projekt pt. Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” (nazywanego popularnie programem „Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie”).

KIEDY: 19 października 2017 roku (czwartek), godz. 16.00
GDZIE: Smolnik ( obok boiska sportowego)
PROGRAM:
(1) prezentacja o projekcie „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju” – Bogusław Pyzocha (Fundacja Bieszczadzka);
(2) prelekcja pt: Korzyści płynące z wykorzystania rodzimych gatunków roślin -Piotr Sura –Lider Inicjatywy.
(3) dyskusja
(4) słodki poczęstunek przygotowany przez zaprzyjaźnione KGW i Radę Sołecką
(5) oficjalne otwarcie Ogrodu Żywych Płotów w Smolniku. .

„Ogród Żywych Płotów” to inicjatywa , której celem jest wskazanie właściwych kierunków
w tematyce wykorzystywania żywopłotów jako naturalnych elementów architektury krajobrazu
i ogrodów przydomowych. Przede wszystkim ma uświadomić odbiorcom sens i celowość wykorzystywania rodzimych gatunków roślin, występujących na danym terenie i kojarzonych
z otaczającym nas środowiskiem naturalnym. W ramach Inicjatywy zaprojektowano, skomponowano pod względem gatunkowym i obsadzono kilku rodzajów żywopłotów a także stworzono dwa rozwiązania pełniące rolę „żywych ogrodzeń”.

Z poważaniem

Piotr Sura- Lider inicjatywy
Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej

W imieniu Fundacji Bieszczadzka zapraszam Pana  na oficjalne otwarcie Czatowni pod Otrytem – punktu obserwacji zwierząt w Lutowiskach.

Utworzenie czatowni to jedna z 14 związanych z edukacją przyrodniczą inicjatyw w Bieszczadach, które składają się na projekt pt. Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” (nazywanego popularnie programem „Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie”).

KIEDY: 12 października 2017 roku (czwartek), godz. od 10.00 do ok. 12.00

GDZIE: 

(1) Ośrodek Informacji i Edukacji Przyrodniczej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach; (2) Czatownia pod Otrytem (Lutowiska)

PROGRAM:

Cześć edukacyjna (OIET BdPN)

(1)    prezentacja o inicjatywie „Czatownia pod Otrytem – punktu obserwacji zwierząt w Lutowiskach” oraz o projekcie „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju” – Bogusław Pyzocha  (Fundacja Bieszczadzka);

(2)    prezentacja nt. rodzajów i funkcji obiektów do obserwacji przyrody – Bogusław Pyzocha

(3)    pogadanka nt. ptaków bieszczadzkich połączona z projekcją diaporam fotograficznych – Mariusz Strusiewicz, fotograf przyrody  z Ustrzyk Dolnych.

(4)    dyskusja

Przejazd i przejście piesze do „Czatowni po Otrytem”, gdzie nastąpi oficjalne otwarcie tego obiektu.

Czatownia do obserwacji ptaków i innych zwierząt ma pokazać mieszkańcom, że turystyka przyrodnicza może być dobrą alternatywą dla powszechnego w Bieszczadach myślistwa. Dzięki ogniskowaniu w jednym miejscu osób zainteresowanych obserwacjami i fotografią przyrodniczą obiekt ten stanie się przykładowym elementem ograniczania procesu antropopresji (wpływu człowieka na przyrodę) wynikającej z rozwoju turystyki. Lokalizacja czatowni przy dawnej drodze bojkowskiej, w obrębie miejscowości Lutowiska i poza obszarem Bieszczadzkiego Parku Narodowego sprzyjać będzie uświadamianiu turystom-przyrodnikom, że aby zaobserwować rzadkie gatunki zwierząt wcale nie trzeba przekraczać granic obszarów objętych ochroną. Tym samym czatownia pozytywnie wpłynie na rozpraszanie ruchu turystycznego i przenoszenie jego „środka ciężkości” poza obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego. „Czatownia pod Otrytem” wzbogaci jednocześnie turystyczną mapę Lutowisk jako kolejna atrakcja funkcjonującego tu Ekomuzeum „Trzy Kultury”.

 

 

Z poważaniem

Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej

…..w Bieszczadach wszyscy zadzieramy głowy do góry……
( Edyta Wyban)

Tak też robiliśmy wszyscy uczestniczący 2 października w otwarciu Astroarboretum w Stuposianach: realizatorzy inicjatywy, mieszkańcy wsi i turyści. Zanim jednak nastała bieszczadzka noc umożliwiająca obserwację nieba, Pavol Durisz, lider stuposiańskiej inicjatywy zaprosił nas do salki dydaktycznej Centrum Informacyjnego Parku Gwiezdnego Nieba gdzie wysłuchaliśmy opowieści o tym jak trwały projektowe prace przy Astroarboretum, co zrobiono, czemu konkretne rzeczy będą służyły. Opowieść uzupełnił prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha, przedstawiona prezentacja pokazała pozostałe 13 inicjatyw zrealizowanych już, bądź przygotowanych do realizacji w najbliższym czasie, w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju”. Uzupełnieniem tej części spotkania były dwie diaporamy. Pierwsza autorstwa Pavlo Durisza pt. Gwiezdne Bieszczady” opowiadała o powstaniu Parku Gwiezdnego Nieba, specjalnego obszaru ochrony i promocji ciemnego nieba w Bieszczadach. Druga diaporama „ Moje życie w Parku Gwiezdnego Nieba, której autorką jest Edyta Wyban przeniosła nas w zaczarowany świat bieszczadzkich rozgwieżdżonych nocy. Tak przygotowani mogliśmy się już udać do Astroarboretum, na które składają się : ścieżka astrobotaniczna pod nazwą „Ścieżka Planet”- oświetlona solarnymi latarniami ogrodowymi, które spełniają kryteria ekologiczne pod kątem minimalizowania zanieczyszczenia światłem, altana drewniana – miejsce relaksu, wypoczynku oraz edukacji, botaniczny, naturalny model układu słonecznego – planety z różnych gatunków drzew, punkt obserwacyjny – planetarium pod gołym niebem. Całość została uzupełniona zestawem tablic informacyjno- edukacyjnych o ogrodzie astrobotanicznym. W Astroarboretum czekał na nas teleskop i październikowe niebo pełne gwiazd. Obserwacje zaczęliśmy od księżyca, który będąc ‘prawie w pełni”, trochę „przeszkadzał” w podglądaniu pozostałych elementów nieba. Potem przyszła kolej na Saturna nieprzyzwoicie mocno błyszczącego na nieboskłonie, na gwiazdy: Wegę, Kapelę, na konstelacje: Małej i Wielkiej Niedźwiedzicy, Herkulesa, Pegaza itd., itd.
Astroarboretum w Stuposianach jest jedną z 14 inicjatyw powstałych w ramach projektu: „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O tak pięknej wczesnojesiennej scenerii realizatorzy inicjatyw : „Arboretum Przyszkolne w Lutowiskach” i „Owadzie Śródmieście – makieta układu urbanistycznego XIX wiecznych rynków miasteczka Lutowiska w formie osiedla dla owadów” planując ich otwarcie mogli tylko marzyć. Tymczasem w Lutowiskach 28 września te marzenia stały się faktem.
Otwarcie powyższych inicjatyw nastąpiło z udziałem lokalnych władz gminnych, Komendanta Placówki Straży Granicznej w Czarnej, mieszkańców Lutowisk i gminy , grona pedagogicznego , uczniów i rodziców Zespołu szkół Publicznych w Lutowiskach. Zebrani w Chacie Floriana mogli obejrzeć program artystyczny w wykonaniu najmłodszych uczniów-inscenizacja o zanieczyszczeniach środowiska i zagrożeniach czyhających na zwierzęta oraz popisy taneczne i wokalne uczniów starszych. Prezentację multimedialną o działaniach zrealizowanych w projekcie „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” przedstawił jego koordynator i prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha. Po części oficjalnej nastąpiło uroczyste otwarcie odnowionego przyszkolnego Arboretum. Przewodniczący poszczególnych klas odebrali z rąk dyrektora szkoły Akty Nadania Opieki nad Arboretum. Każda klasa będzie się opiekować innym jego elementem. Następnie wszyscy przeszli na plac obok kościoła w Lutowiskach , gdzie zaplanowano otwarcie drugiej z inicjatyw : „Owadziego Śródmieścia…”. 74 miniatury domów z dziewiętnastowiecznych Lutowisk, ustawionych zgodnie z mapą katastralną z tamtego okresu naprawdę robią wrażenie. Niezwykle ważnym uzupełnieniem makiety jest tablica informacyjna, pełna istotnych treści historycznych i współczesnych. O roli domków w charakterze owadzich hoteli opowiedział wykonawca miniatur i lider całej inicjatywy Grzegorz Zubel. Piękny fragment „Sklepów cynamonowych” Bruno Schulza opisujący rynek w Lutowiskach odczytała jedna z uczennic. Zarówno Arboretum jak i „Owadzie śródmieście…..” staną się kolejnymi atrakcjami turystycznym na szlaku ekomuzeum „Trzy kultury”
Obie otwarte inicjatywy są częścią projektu „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Międzydziedzinowe wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”.

Autor zdjęć: Mirosław Piela

10 września w Stefkowej została otwarta nowa atrakcja edukacyjno przyrodnicza : „EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” . Inicjatywa powstała w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i Stowarzyszenie NASZ DOM w Stefkowej, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” jest wzmocnienie służących zrównoważonemu rozwojowi działań społeczności lokalnych poprzez wykorzystanie potencjału istniejących i tworzonych w województwie podkarpackim ekomuzeów skupionych wokół programu Ekomuzea Karpackie.
„EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” jest jedną z 14-tu inicjatyw powstałych w ramach w/w projektu na terenie Bieszczadów. Miejsce, w którym powstała „EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem” ma szczególnie atrakcyjne położenie nad Starym Potokiem przepływającym przez Stefkową, który jest osobliwym ekosystemem zamieszkałym przez pstrąga, raki i bobry. W sąsiedztwie „EkoKlasy” znajduje się las, w którym spotkać można tropy leśnych zwierząt, między innymi niedźwiedzia brunatnego.
Jest wrzesień, czas dłuższych i krótszych wycieczek szkolnych. Zapraszamy więc do Stefkowej, do „EkoKlasy pod Tatarskim Kurhanem” Stworzona tu infrastruktura pozwoli na ciekawe spędzenie czasu w otoczeniu różnych ekosystemów: las, łąka i górski potok. Zestaw atrakcyjnych edukacyjnych tablic umożliwi naukę i zabawę. W oparciu o treści zawarte na tablicach można zorganizować ciekawy konkurs podczas którego dzieci będą mogły wykazać się spostrzegawczością, wiedzą przyrodniczą i sprawnością fizyczną. Fundacja Bieszczadzka służy zestawem pytań do organizacji konkursu. Pozostała infrastruktura: wiata, stół i siedziska pozwolą na odpoczynek przy ognisku. Program takiego edukacyjnego dnia można poszerzyć o rozszyfrowanie nazwy Ekoklasy i wyprawić się na Tatarski Kurhan lub poznać część historii Stefkowej idąc szlakiem questu „ Św. Nepomucen zaprowadzi Cię do skarbu… ”Zapraszamy!!!

W sobotę, 9 września grupa nieformalna działająca przy Gimnazjum w Wojtkówce zaprosiła mieszkańców wsi na Dzień Otwarty do Zielonego Zakątka nad Wiarem. Na nasze zaproszenie przybyli też pani Katarzyna Sekuła – Zastępca Burmistrza i pan Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej. Była to okazja do podsumowania udziału w projekcie „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju” realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie służących zrównoważonemu rozwojowi działań społeczności lokalnych poprzez wykorzystanie potencjału istniejących i tworzonych ekomuzeów skupionych wokół programu Ekomuzea Karpackie.
Realizacja naszej inicjatywy polegała na budowie wiaty, dzięki czemu powstała zielona klasa – miejsce, gdzie będą prowadzone zajęcia dla uczniów m.in. z zakresu edukacji leśnej i ekologii, oraz organizowane festyny i spotkania dla mieszkańców wsi. Dzięki nowym nasadzeniom odnowiony został przyszkolny sad. Powstała tam też mini ścieżka edukacyjna „Raj Zwierząt”, na którą składają się tablice edukacyjne, budki lęgowe i karmniki dla ptaków. Zorganizowaliśmy wraz z uczniami i rodzicami akcję oczyszczania rzeki Wiar w na terenie Wojtkówki, oraz akcję edukacyjną na temat segregacji śmieci. Podczas dnia otwartego w Zielonym Zakątku nad Wiarem zorganizowany został rajd pieszy do źródeł Wiaru prowadzony przez pana Tomasza Szeremetę, oraz zajęcia z zakresu edukacji leśnej na ścieżce dendrologiczno-edukacyjnej „Drzewa parku podworskiego w Jureczkowej”, które poprowadził pracownik Nadleśnictwa Bircza pan Marcin Baraniewicz. Na zakończenie tego intensywnego dnia odbyło się ognisko dla uczestników dnia otwartego w Zielonym Zakątku nad Wiarem oraz zaproszonych gości.
Tekst: H. Paszkowska
Zdjęcia: Anetta Rogalińska i Sylwia Kawczak