Fundacja Bieszczadzka – Ośrodek Działaj Lokalnie !!!

Logo DL

O programie

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Program finansowany jest ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dodatkowo dotacje oraz koszty realizacji lokalnych konkursów grantowych są częściowo wspierane przez samorządy, firmy, lokalne organizacje pozarządowe oraz mieszkańców….. Czytaj dalej….


Klauzula informacyjna ODL Fundacja Bieszczadzka RODO


Logo PAFW

Logo ARFP

Osoba odpowiedzialna za Program Działaj Lokalnie:

Lucyna Sobańska

Telefon: +48 13 469 72 97

Fax: +48 13 469 62 90

AKTUALNOŚCI

 • Umowy w tegorocznej bieszczadzkiej edycji Działaj Lokalnie podpisane !!
  Zwycięskie organizacje i grupy nieformalne rozpoczęły realizację projektów Szlak rowerowy po gminie Ustrzyki Dolne, kampania przeciwko wypalaniu traw, cykl warsztatów szachowych w społeczności  popegerowskiej, gminy Komańcza,  mini półkolonia dla najmłodszych w Tyrawie Wołoskiej, zrekonstruowany i odnowiony sprzęt gaśniczy z pierwszej połowy XX w.  w Uhercach Mineralnych, upamiętnienie wydarzeń związanych z 70 -tą rocznicą akcji HT-51 […]
 • DZIAŁAJ LOKALNIE I EKOLOGICZNIE- mamy już wyniki!!!
  Komisja grantowa oceniła a Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej w dniu 22.06.2021 zatwierdził do dofinansowania 4 projekty złożone w ramach w  ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” .  Jest to rezultat konkursu ogłoszonego przez Fundację Bieszczadzką we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska. Dotacje w kwocie 3000 zł otrzymały: Fundacja […]
 • Wyniki konkursu Działaj Lokalnie XII-2021
  31 maja  2021r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XII-2021, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 14 spośród 18 zgłoszonych wniosków. Łączna pula przyznanych dotacji to kwota […]
 • „Działaj lokalnie i ekologicznie”
  Fundacja Bieszczadzka ogłasza konkurs „DZIAŁAJ LOKALNIE i Ekologicznie „ Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” W ramach konkursu wspierane będą projekty, które aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez […]
 • Ogłaszamy konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE XII – 2021 !!!
  Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsceogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i  służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które […]

CERTYFIKAT ODL

certyfikat

„Działaj Lokalnie” i „Lokalne Partnerstwa PAFW”