Termin końcowy nadesłania sprawozdania:
– w wersji elektronicznej (na adres a.gruza@bieszczady.pl) – 30.12.2010 r.,
– w wersji papierowej (nie dotyczy zdjęć) osobiście do biura fundacji lub pocztą na adres Fundacja Bieszczadzka, ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne z dopiskiem SPRAWOZDANIE FIO.

wzór sprawozdania

Fundacja Bieszczadzka zaprasza na wyjazd studyjny do Lanckorony, który odbędzie się w dn.24-25-26.09.2010 r.
Termin wyjazdu: 24 wrzesień 2010 (godz.5.30- Ustrzyki Dolne okolice Muzeum BPN)
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie telefoniczne na numer fundacji lub mailowo na adres a.gruza@fundacja.bieszczady.pl do dnia 20 września.
Organizator pokrywa koszty wizyty studyjnej. Dojazd na miejsce zbiórki w Ustrzykach Dolnych na własny koszt.
Wizyta studyjna organizowana w ramach realizacji projektu pn Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Program Wizyty studyjnej

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na: II sesję warsztatów twórczych „ Mistrz- lider- uczeń” – ORIGAMI
Sesja warsztatowa złożona będzie z 2 części:
cz.1)- 3 dniowy warsztat wyjazdowy „Mistrz- lider”(podczas którego uczestnik warsztatów-„Lider” uczył się będzie pod okiem Mistrza)
cz.2)- świetlicowe warsztaty „lider- uczeń”(podczas których wykształcony „lider” przeprowadzi wolontarystycznie – wykorzystując przekazane przez Fundację Bieszczadzką materiały do zajęć- warsztaty w świetlicach wiejskich/szkołach)
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Czas trwania – 20 godzin
Terminy i miejsce szkoleń:
Zajęcia odbędą się w dn.26-27-28 marca 2010 r. (początek zajęć w piątek o godz. 16.00) w Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej.
Liczba miejsc ograniczona (12 osób w grupie).
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail a.gruza@fundacja.bieszczady.pl do 23 marca 2010 r., a wersję papierową na adres Biura Projektu – Fundacja Bieszczadzka , ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne z dopiskiem „PO FIO”. Decyduje data wpływu przynajmniej jednej wersji (elektronicznej lub papierowej).
Uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach rekrutacji. Lista osób zakwalifikowanych ukaże się również na stronie fundacji www.fundacja.bieszczady.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia organizator zapewnia wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe.
Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest zadeklarowanie gotowości do przeprowadzenia dla 5-8 osobowej grupy co najmniej 6 godz. warsztatów w wybranych przez uczestnika świetlicach wiejskich/szkołach, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu oraz przekazane przez Fundację materiały do zajęć.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia po zakończeniu 2sesji warsztatowej.
Szczegółowych informacji udziela Alicja Gruza- koordynator projektu a.gruza@fundacja.bieszczdy.pl
tel. kom. 501752327 lub 724503663
Formularz zgłoszeniowy

W załączniku publikujemy listę osób zakwalifikowanych na warsztaty.

Lista uczestników

W załączniku przedstawiamy listę zakwalifikowanych osób.

Lista

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na: „Tańce integracyjne w pracy z grupą”
Sesja warsztatowa złożona będzie z 2 części:
cz.1)- 4 dniowe warsztaty wyjazdowe „Mistrz- lider”(podczas którego uczestnik -„Lider” uczył się będzie pod okiem Mistrza).
cz.2)- świetlicowe warsztaty „lider- uczeń”(podczas których wykształcony „lider” przeprowadzi wolontarystycznie – wykorzystując przekazane przez Fundację Bieszczadzką materiały do zajęć (płyty, scenariusze)- warsztaty w świetlicach wiejskich/szkołach)

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czas trwania – 4 dni (32 godziny)
Terminy i miejsce szkoleń: 23-24-25-26 luty 2010 r. , Ustrzyki Dolne, ul. Korczaka 11 „MAGDA”- Turystyczny Ośrodek
Prowadzący- zajęcia prowadzone będą przez instruktorów Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza
Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają członkowie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” oraz osoby, które zgłosiły się do warsztatów twórczych i nie zostały
z powodu braku miejsc.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail a.gruza@fundacja.bieszczady.pl do 07. lutego 2010 r., a wersję papierową na adres Biura Projektu – Fundacja Bieszczadzka , ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne z dopiskiem „PO FIO”. Decyduje data wpływu przynajmniej jednej wersji (elektronicznej lub papierowej).
Uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach rekrutacji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia organizator zapewnia wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe. Dojazd na koszt własny.
Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest zadeklarowanie gotowości do przeprowadzenia co najmniej 6 godz. warsztatów w wybranych przez uczestnika świetlicach wiejskich/szkołach, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu oraz przekazane przez Fundację materiały do zajęć.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Szczegółowych informacji udziela Alicja Gruza- koordynator projektu a.gruza@fundacja.bieszczdy.pl
tel. kom. 501752327 lub 724503663

formularz zgłoszeniowy

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na: II sesję warsztatów twórczych „ Mistrz- lider- uczeń” – Filcowanie wełny
Sesja warsztatowa złożona będzie z 2 części:
cz.1)- 3 dniowy warsztat wyjazdowy „Mistrz- lider”(podczas którego uczestnik warsztatów-„Lider” uczył się będzie pod okiem Mistrza)
cz.2)- świetlicowe warsztaty „lider- uczeń”(podczas których wykształcony „lider” przeprowadzi wolontarystycznie – wykorzystując przekazane przez Fundację Bieszczadzką materiały do zajęć- warsztaty w świetlicach wiejskich/szkołach)
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Czas trwania – 20 godzin
Terminy i miejsce szkoleń:
Zajęcia odbędą się w dn.29-30-31 stycznia 2010 r. (początek zajęć w piątek o godz. 16.00) w Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej.
Liczba miejsc ograniczona (12 osób w grupie).
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail a.gruza@fundacja.bieszczady.pl do 22 stycznia 2010 r., a wersję papierową na adres Biura Projektu – Fundacja Bieszczadzka , ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne z dopiskiem „PO FIO”. Decyduje data wpływu przynajmniej jednej wersji (elektronicznej lub papierowej).
Uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach rekrutacji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia organizator zapewnia wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe.
Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest zadeklarowanie gotowości do przeprowadzenia dla 5-8 osobowej grupy co najmniej 6 godz. warsztatów w wybranych przez uczestnika świetlicach wiejskich/szkołach, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu oraz przekazane przez Fundację materiały do zajęć.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Szczegółowych informacji udziela Alicja Gruza- koordynator projektu a.gruza@fundacja.bieszczdy.pl
tel. kom. 501752327 lub 724503663

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina, Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz w.w organizacji na:
I sesję warsztatów twórczych „ Mistrz- lider- uczeń” -Obrzędowość
Sesja warsztatowa złożona będzie z 2 części:
cz.1)- 3 dniowy warsztat wyjazdowy „Mistrz- lider”(podczas którego uczestnik warsztatów-„Lider” uczył się będzie pod okiem Mistrza)
cz.2)- świetlicowe warsztaty „lider- uczeń”(podczas których wykształcony „lider” przeprowadzi wolontarystycznie – wykorzystując przekazane przez Fundację Bieszczadzką materiały do zajęć- warsztaty w świetlicach wiejskich/szkołach)
Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn. Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Czas trwania – 20 godzin (3 dni)
Terminy i miejsce szkoleń:
Zajęcia odbędą się w dn.4-5-6 grudzień 2009 r. (początek zajęć w piątek o godz. 15.00) w Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej.
Liczba miejsc ograniczona (12 osób w grupie).
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres e-mail a.gruza@fundacja.bieszczady.pl do 1 grudnia 2009 r., a wersję papierową na adres Biura Projektu – Fundacja Bieszczadzka , ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne z dopiskiem „PO FIO”. Decyduje data wpływu przynajmniej jednej wersji (elektronicznej lub papierowej).
Uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach rekrutacji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia organizator zapewnia wyżywienie, nocleg, materiały szkoleniowe.
Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest zadeklarowanie gotowości do przeprowadzenia dla 5-8 osobowej grupy co najmniej 6 godz. warsztatów w wybranych przez uczestnika świetlicach wiejskich/szkołach, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu oraz przekazane przez Fundację materiały do zajęć.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Szczegółowych informacji udziela Alicja Gruza- koordynator projektu a.gruza@fundacja.bieszczdy.pl
tel. kom. 501752327

Formularz zgłoszeniowy