OGRÓD ŻYWYCH PŁOTÓW W SMOLNIKU

ZAPROSZENIE NA OTWARCIE
OGRODU ŻYWYCH PŁOTÓW W SMOLNIKU

Fundacja Bieszczadzka oraz Piotr Sura zapraszają mieszkańców Smolnika, gminy Lutowiska , całych Bieszczadów i turystów zainteresowanych tematyką przyrodniczą na oficjalne otwarcie Ogrodu Żywych Płotów w Smolniku.

Ogród Żywych Płotów to jedna z 14 związanych z edukacją przyrodniczą inicjatyw w Bieszczadach, które składają się na projekt pt. Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” (nazywanego popularnie programem „Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie”).

KIEDY: 19 października 2017 roku (czwartek), godz. 16.00
GDZIE: Smolnik ( obok boiska sportowego)
PROGRAM:
(1) prezentacja o projekcie „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju” – Bogusław Pyzocha (Fundacja Bieszczadzka);
(2) prelekcja pt: Korzyści płynące z wykorzystania rodzimych gatunków roślin -Piotr Sura –Lider Inicjatywy.
(3) dyskusja
(4) słodki poczęstunek przygotowany przez zaprzyjaźnione KGW i Radę Sołecką
(5) oficjalne otwarcie Ogrodu Żywych Płotów w Smolniku. .

„Ogród Żywych Płotów” to inicjatywa , której celem jest wskazanie właściwych kierunków
w tematyce wykorzystywania żywopłotów jako naturalnych elementów architektury krajobrazu
i ogrodów przydomowych. Przede wszystkim ma uświadomić odbiorcom sens i celowość wykorzystywania rodzimych gatunków roślin, występujących na danym terenie i kojarzonych
z otaczającym nas środowiskiem naturalnym. W ramach Inicjatywy zaprojektowano, skomponowano pod względem gatunkowym i obsadzono kilku rodzajów żywopłotów a także stworzono dwa rozwiązania pełniące rolę „żywych ogrodzeń”.

Z poważaniem

Piotr Sura- Lider inicjatywy
Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej

O autorze

Skontaktuj się ze mną: