Na terenie Karpat można spotkać wiele cennych i rzadko spotykanych osobliwości flory i fauny. Dzikie zwierzęta oraz cenne rośliny przyczyniły się do atrakcyjności tego terenu, który chętnie odwiedzany jest przez Turystów. Jednak nie wszyscy wiedzą, że Karpaty to dom największego polskiego ssaka – żubra, który w tym roku obchodzi swoją pięćdziesiątą rocznicę powrotu w Bieszczady.
W celu przybliżenia lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdzającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach, Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” przeprowadzili projekt pod tytułem „Tropem karpackich żubrów”.
W ramach projektu przeprowadzono wiele ciekawych działań, między innymi: konferencja prasowa – inauguracja projektu, sympozjum popularnonaukowe, szkolenia terenowe, przenośna ekspozycja edukacyjna zawierająca zdjęcia i tablice informacyjne o żubrach, ich historii, biologii i hodowli w Karpatach. Również zostały przeprowadzone liczne działania popularyzujące wiedzę na temat karpackich żubrów w tym witryna internetowa, tablica informacyjna, impreza kulturalno-edukacyjna – „Dzień Żubra”.
Posumowaniem całego projektu, a zarazem ostatnim działaniem projektu było Sympozjum, które odbyło się 11 grudnia 2013 roku w Kinie „Otryt” w Lutowiskach. Sympozjum rozpoczął Krzysztof Mróz- Wójta Gminy Lutowiska,
a zarazem gospodarz sympozjum, który przywitał około osiemdziesięciu uczestników zarówno z Polski i Słowacji.
Pierwszą prelekcję wygłosił Bogusław Pyzocha- Prezes Fundacji Bieszczadzkiej- podsumowując projekt „Tropem Karpackich Żubrów”. Kolejny prelegent – Edward Balwierczak- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, przybliżył wszystkim uczestnikom temat: „Ochrona żubra i innych zasobów przyrodniczych a gospodarka leśna na obszarze podlegającym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie” oraz podsumował działania związane z obchodami Karpackiego Roku Żubra. O ochronie żubra i innych zasobów przyrodniczych oraz rozwoju zrównoważonym z perspektywy Parku Narodowego „Połoniny” i przepisach prawnych funkcjonujących na Słowacji związanych z ochroną przyrody przedstawił Mirosław Bural z Parku Narodowego „Połoniny”. Z kolei Ivan Lempeľ- przedstawiciel Zrzeszenia Właścicieli Prywatnych lasów na Słowacji opowiedział o gospodarce leśnej, ochronie żubra i innych zasobach przyrodniczych z perspektywy słowackich właścicieli lasów prywatnych. Również Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego- Leopold Bekier zabrał głos na temat ochrony żubra i innych zasobów przyrodniczych oraz rozwoju zrównoważonego z perspektywy Bieszczadzkiego parku Narodowego. Znaczenie ochrony żubra dla ochrony przyrody Karpat przybliżył przedstawiciel Stacji Badawczej Fauny Karpat.
Sympozjum podsumowało premierowa prelekcja filmu „Tropem Karpackich Żubrów”. Telewizja Rzeszów, która była wykonawcą filmu przedstawiła historię, ochronę i znaczenie tych zwierząt. Film będą również mogli zobaczyć wszyscy 21 grudnia na antenie Telewizji Polskiej. Wszyscy uczestnicy Sympozjum otrzymali w prezencie książkę „Karpackim Tropem Żubra” oraz film, którego premierę wszyscy mieli możliwość zobaczyć wcześniej.

TKŻ

Dnia 2 grudnia w okolicach dawnych wsi Olchowiec, Seredne Małe, Rosochate, Studenne, Tworyle, Krywe i Hulskie odbyły się ostatnie warsztaty w ramach projektu „Tropem Karpackich żubrów”.
Udział w nich wzięło 7 uczestników,2 prowadzących (Aleksandra Wołoszyn-Gałęza i Rafał Osiecki) oraz przedstawiciel organizatorów (Bogusław Pyzocha).
Podczas tego spotkania zostały przedstawione dwie prezentacje: „Zasady funkcjonowania i właściwości populacji na przykładzie bieszczadzkiej populacji żubrów” oraz „ Żubry i inne gatunki zwierząt chronionych na terenie Nadleśnictwa Lutowiska oraz programy realizowane w ramach ochrony tych gatunków”.
Organizatorzy wprowadzili pewną innowację w warsztatach, gdyż cała grupa została podzielona na 2 mniejsze. Celem tego było zwiększenie szans na zobaczenie największego ssaka Europy. Choć nie brakowało śladów świadczących o tym, że żubry żyją na tych terenach, niestety ich samych nie udało się zobaczyć.

ZAPROSZENIE na
Sympozjum podsumowujące działania projektu „Tropem karpackich żubrów”
(oraz wydarzenia związane z obchodami Karpackiego Roku Żubra[i])
11 grudnia 2013 roku, od godz. 10.00
Lutowiska, Kino „Otryt” (budynek Urzędu Gminy w Lutowiskach)

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach, Stowarzyszenie Čemerica Stakčín i Stowarzyszenie Pro Carpathia, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące działania projektu „Tropem karpackich żubrów”.
Sympozjum to ostatnie działanie projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.

W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz zorganizowana impreza plenerowa „Dzień Żubra” w Lutowiskach. Odbyło się ponadto pięć przyrodniczych warsztatów terenowych, dwa na Słowacji (okolice miejscowości Runina i Osadne w Bukowskich Wierchach) oraz trzy w Polsce (w okolicach miejscowości Wola Michowa i Balnica na obszarze Nadleśnictwa Komańcza, w okolicach miejscowości Muczne na obszarze Nadleśnictwa Stuposiany oraz w okolicach miejscowości Rabe i nieistniejącej wsi Huczwice koło Baligrodu na obszarze Nadleśnictwa Baligród). Ostatnie, szóste z cyklu przyrodnicze warsztaty odbędą się na obszarze Nadleśnictwa Lutowiska w dniach 2-4 grudnia. Równolegle do tych działań powstały materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularno-edukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna).

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem sympozjum
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90.

Najpóźniej do 9 grudnia 2013 roku (poniedziałek) do godziny 16.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy drogą e-mailową lub telefonicznie.

W imieniu organizatorów

Bogusław Pyzocha
Koordynator projektu

[i] Karpacki Rok Żubra to:
1. Cykl wydarzeń na przestrzeni 2013 roku, upamiętniających półwiecze powrotu żubrów w Bieszczady – zwierzęta te zostały sprowadzone do Nadleśnictwa Stuposiany w październiku 1963 roku.
2. Próba uświadomienia ekologicznego i społecznego znaczenia żubrów, nie tylko na terenie polskich Bieszczadów, ale całych Karpat – staraniem m.in. polskich naukowców i leśników gatunek ten żyje obecnie również w Słowacji, Rumunii i Ukrainie.
3. Inicjatywą Kapituły Miłośników Bieszczadzkiej Przyrody, działającej w Gminie Lutowiska.
4. Wspólna kampania promocyjna Lasów Państwowych – Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”, samorządów, instytucji oraz organizacji społecznych w dziedzinie ochrony zasobów przyrody i zachowania największego ssaka Europy.
5. Karpacki Rok Żubra uroczyście ogłosił w styczniu 2013 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego obejmując Patronat Honorowy wspólnie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
6. Działania realizowane w ramach projektu „Tropem karpackich żubrów” wpisują się w idee oraz w kalendarz wydarzeń Karpackiego Roku Żubra.

Załączniki:
1. Formularz
2. Program

ZAPROSZENIE na VI przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów
w Karpatach, które odbędą się w dniach 2-4 grudnia 2013 roku, w okolicach dawnych wsiOlchowiec, Serednie Małe, Rosochate, Studenne, Tworylne, Krywe i Hulskie(Nadleśnictwo Lutowiska, Gminy Czarna i Lutowiska, Polska)

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” oraz z Nadleśnictwem Lutowiska – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane w Bieszczadach szóste z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce) przyrodniczych warsztatów terenowych nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).
Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.
W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz zorganizowana impreza plenerowa „Dzień Żubra” w Lutowiskach. Odbyło się ponadto pięć przyrodniczych warsztatów terenowych, dwa na Słowacji (okolice miejscowości Runina i Osadne w Bukowskich Wierchach) oraz trzy w Polsce (w okolicach miejscowości Wola Michowa i Balnica na obszarze Nadleśnictwa Komańcza, w okolicach miejscowości Muczne na obszarze Nadleśnictwa Stuposiany oraz w okolicach miejscowości Rabe i nieistniejącej wsi Huczwice koło Baligrodu na obszarze Nadleśnictwa Baligród). Obecne, szóste warsztaty to ostatnie z cyklu przyrodnicze warsztaty terenowe na obszarze Nadleśnictwa Lutowiska. Równolegle do tych działań powstały materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularno-edukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, które odbędzie się 11 grudnia 2013 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztatów
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,

Najpóźniej do 29 listopada 2013 roku (piątek) do godziny 16.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy
drogą e-mailową lub telefonicznie.

W imieniu organizatorów

Bogusław Pyzocha
Koordynator projektu

Załączniki:
1. Program
2. Formularz
3. Zaproszenie

V przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach
12-14 listopada 2013 roku
W okolicach Rabe koło Baligrodu, doliny Rabskiego potoku i nieistniejącej wsi Huczwice odbyły się V przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach.
Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gdyż, wzięło w nich udział aż 10 uczestników (w tym 7 mężczyzn i 3 kobiety).
Uczestnikom towarzyszył koordynator projektu: Bogusław Pyzocha oraz prowadzące: Aleksandra Wołoszyn Gałeza i Ewa Wydrzyńska-Scelina.
Podczas warsztatów przedstawiona została prezentacja nt. „Interakcja żubr-inne gatunki dzikie w Bieszczadach”oraz „Stada wolnościowe żubrów, bytujących na terenie Nadleśnictwa Baligród”.
Tym razem uczestnikom udało się zobaczyć największego mieszkańca karpackiej puszczy. Stado, które napotkała grupa w II dnia liczyło około 20 sztuk, natomiast III dnia około 36 sztuk. Uczestnicy mieli ogromne szczęście, gdyż dotychczasowe grupy, które uczestniczyły we wcześniejszych 4 warsztatach, mimo wielu wysiłków mogli zobaczyć tylko ślady świadczące o tych zwierzęta, natomiast żubrów żyjących na wolności, już nie.
Kolejne i jednocześnie ostatnie warsztaty już 2 grudnia na terenie Nadleśnictwa Lutowiska oraz Gminy Czarna.

ZAPROSZENIE na V przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach,
które odbędą się w dniach 12-14 listopada 2013 roku,
w okolicach miejscowości Rabe koło Baligrodu, doliny Rabskiego potoku
i nieistniejącej wsi Huczwice
(Nadleśnictwo Baligród, Gminy Baligród i Zagórz, Polska)

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín,
we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” oraz z Nadleśnictwem Baligród – mają zaszczyt zaprosić
Państwa na organizowane w Bieszczadach piąte z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce) przyrodniczych
warsztatów terenowych nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).
Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym
społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady
i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.

W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe
w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz
zorganizowana impreza plenerowa „Dzień Żubra” w Lutowiskach. Odbyły się ponadto cztery
przyrodnicze warsztaty terenowe, dwa na Słowacji (okolice miejscowości Runina i Osadne
w Bukowskich Wierchach) oraz dwa w Polsce (w okolicach miejscowości Wola Michowa i Balnica
na obszarze Nadleśnictwa Komańcza oraz w okolicach miejscowości Muczne na obszarze
Nadleśnictwa Stuposiany). W grudniu 2013 roku odbędą się kolejne, ostatnie z cyklu
przyrodnicze warsztaty terenowe na obszarze Nadleśnictwa Lutowiska. Równolegle do tych
działań powstają materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa,
film i prezentacja multimedialna, publikacja popularno-edukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna),
a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, które odbędzie się 16 grudnia 2013 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztatów
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,

Najpóźniej do 10 listopada 2013 roku (niedziela) do godziny 12.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy
drogą e-mailową lub telefonicznie.

W imieniu organizatorów

Bogusław Pyzocha
Koordynator projektu

Załączniki:
1. Program

2. Formularz

3. Zaproszenie

W dniach 7-9 października 2013 roku, w okolicy miejscowości Muczne odbyły się IV przyrodnicze warsztaty terenowe nt. Żubrów w Karpatach, których organizatorami byli: Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny”.
Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczestników o karpackich żubrach między innymi dzięki prezentacji
dr Aleksandry Wołoszyn-Gałęza, na temat reintrodukcji żubrów w Bieszczadach oraz behawioru żubrów. Również uczestnicy warsztatów mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat żubrów występujących w Nadleśnictwie Stuposiany poprzez prezentację Tomasza Różyckiego, który reprezentował Nadleśnictwo Stuposiany i zajmuje się stadem żubrów na obszarze Nadleśnictwa.
Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie wyszli w teren i przeszli ścieżkę migracyjną żubrów oraz udali się do zagrody aklimatyzacyjnej żubrów wybudowanej w roku 1963, w której znalazły się pierwsze żubry przywiezione w Bieszczady w ramach reintrodukcji gatunku.
Doskonałym podsumowaniem warsztatów był pobyt w pokazowej zagrodzie żubrów przy miejscowości Muczne, gdzie można było podziwiać żubry linii białowiesko-kaukaskiej oraz wykonać własnoręcznie odlew gipsowy tropu żubra, który następnie każdy z uczestników mógł zabrać ze sobą na pamiątkę.

W dniach 1- 3 października odbyły się już po raz III przyrodnicze warsztaty nt. Żubrów w Karpatach. Tym razem organizatorzy, zabrali uczestników do Balnicy (Gmina Komańcza) oraz na Słowację- Osadne (Okres Snina).
Oprócz omówienia najważniejszych założeń projektu „Tropem Karpackich żubrów”, również zostały poruszone takie tematy jak: migracje żubrów karpackich związanych ze zmianami pór roku oraz żubrów w słowackiej części Karpat.
Uczestnikom mimo wielu starań nie udało się zobaczyć największego ssaka Europy, ale napotkane zarówno po stronie Polskiej i Słowackiej ślady tych zwierząt dowodzą, że występuja one na tym terenie.
W warszatach wzieło udział 6 osób, którym towarzyszyli: prowadzący (Aleksandra Wołoszyn-Gałęza i Juraj Lukac) oraz przedstawiciel organizatorów (Bogusław Pyzocha).

ZAPROSZENIE

na IV przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach,

które odbędą się w dniach 7-9 października 2013 roku, w okolicach miejscowości Muczne

(Nadleśnictwo Stuposiany, Gmina Lutowiska, Polska).

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane w Bieszczadach czwarte z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce) przyrodniczych warsztatów terenowych nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).

Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.

W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz zorganizowana impreza plenerowa „Dzień Żubra” w Lutowiskach. Odbyły się ponadto trzy przyrodnicze warsztaty terenowe, dwa na Słowacji (okolice miejscowości Runina i Osadne w Bukowskich Wierchach) oraz jedne w Polsce (okolice miejscowości Wola Michowa i Balnica, na obszarze Nadleśnictwa Komańcza). W kolejnych miesiącach odbędą się kolejne trzy przyrodnicze szkolenia terenowe. Równolegle do tych działań powstają materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularno-edukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, którego zakończenie planowane jest w grudniu 2013 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztatów oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowegoe-mailem lub faksem:

b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,

Najpóźniej do 7 października 2013 roku (poniedziałek) do godziny 16.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy
drogą e-mailową lub telefonicznie.

W imieniu organizatorów

Bogusław Pyzocha

Koordynator projektu

Załączniki:
1. Program
2. Formularz
3. Zaproszenie

ZAPROSZENIE na III przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach,które odbędą się w dniach 1-3 października 2013 roku,
w okolicach miejscowości okolice miejscowości Balnica (Gmina Komańcza, Polska) oraz Osadne (Okres Snina, Słowacja)

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane w Bieszczadach trzecie z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce) przyrodniczych warsztatów terenowych
nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).
Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.
W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz zorganizowane były dwa przyrodnicze warsztaty terenowe na Słowacji (okolice miejscowości Runina w Bukowskich Wierchach) oraz w Polsce (okolice miejscowości Wola Michowa
i Balnica, na obszarze Nadleśnictwa Komańcza. W kolejnych miesiącach odbędą się kolejne cztery przyrodnicze szkolenia terenowe oraz impreza plenerowa „Dzień Żubra”, powstaną materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularno-edukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, którego zakończenie planowane jest w grudniu 2013 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztatów
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,

Najpóźniej do 30 września 2013 roku (poniedziałek) do godziny 20.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy
drogą e-mailową lub telefonicznie.

W imieniu organizatorów

Bogusław Pyzocha
Koordynator projektu

Załączniki:
1. Formularz
2. Program