O NAS

Historia

15 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie o wpisie Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000180514. Celem fundacji jest integracja i wspieranie działań organizacji pozarządowych instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju Bieszczadów. Fundacja została powołana przez reprezentujące bieszczadzką społeczność organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu. Jej powołanie było efektem 3 letniej pracy Grupy Partnerskiej, a fundacja ma docelowo pełnić rolę sekretariatu GP. Członkami założycielami fundacji są: Tadeusz i Daniel Wojtas – Agencja Turystyczno-Promocyjna Bieszczady z Leska, Andrzej Kusz -Pensjonat Bazyl z Bóbrki, Bronisław Mrugała -Wyciągi Narciarskie z Ustrzyk Dolnych, Henryk Sorys -reprezentujący Ośrodek Wypoczynkowy Bieszczady w Myczkowcach Stowarzyszenia Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Bieszczady, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów, Stowarzyszenie Folkowe Bojkowiana, Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne „Baszta”, Stowarzyszenie Społeczne „Dzieciom bieszczadzkiej szkoły w Zatwarnicy” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (EPCE) z Krakowa.


Cele Fundacji

Celem naszej Fundacji jest integracja oraz wspieranie wszystkich działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju Bieszczadów. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom realizującym cele Fundacji
 • partnerskie wdrażanie opracowanych strategii rozwoju oraz wynikających z nich planów działania dla regionu bieszczadzkiego
 • aktywizację społeczności lokalnych oraz zwiększanie ich wpływu na podejmowane decyzje w zakresie inwestycji i kierunków rozwoju Bieszczadów
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych regionu
 • promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu
 • prowadzenie wspólnych działań promocyjnych
 • budowanie zasad i form porozumienia między sektorami: organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, agend rządowych, biznesu i nauki
 • stworzenie systemu przepływu informacji i współpracy w regionie
 • pozyskiwanie środków finansowych dla wspólnych projektów
 • zabezpieczanie terenów cennych przyrodniczo i kulturowo
 • działania na rzecz terenów rekreacyjnych
 • działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 • działania na rzecz osób bezrobotnych.

Dokumenty Fundacji Bieszczadzkiej

Bilans

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rachunek Zysków i Strat

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Sprawozdanie Finansowe

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022


Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej


Rada Fundacji Bieszczadzkiej