W dniu 21 grudnia 2022 r. odbyło się na webinarium informacyjno–szkoleniowe inaugurujące projekt
„Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja”. Organizowane przez
Fundację Bieszczadzką wydarzenie poświęcone było tematyce turystyki rowerowej oraz zielonych
szlaków Greenway w Bieszczadach. Wzięło w nim udział ponad 50 osób.
Bogusław Pyzocha – prezes zarządu Fundacji Bieszczadzkiej i koordynator projektu rozpoczął
webinarium oraz przedstawił historię szlaku Zielony Rower Greenway Karpaty Wschodnie, a także
założenia projektu.
Podczas 5 kolejnych prelekcji zaproszeni przez organizatorów eksperci podzielili się z uczestnikami
swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z:
 tworzeniem i funkcjonowaniem zielonych szlaków greenways na świecie, w Europie i w Polsce –
pani Dominka Zaręba, prezes zarządu Stowarzyszenia Greenways Polska, prekursorka
ekoturystyki i idei greenways w Polsce;
 turystyką rowerową i zielonymi szlakami greenways na pograniczu polsko-czeskim i w
województwie śląskim – pan Bogdan Kasperek – sekretarz Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński, dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA oraz
Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej;
 wprowadzeniem treści dotyczących rozwoju sieci greenways i sieci tras rowerowych do
dokumentów strategicznych Województwa Podkarpackiego – pani Danuta Cichoń, dyrektor
Departamentu Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie;
 udziałem w zakończonym projekcie „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego poprzez Zielone Szlaki (OUR WAY)” realizowanym w latach 2018-2022 przez
Województwo Podkarpackie z partnerami z Hiszpanii, Irlandii, Francji, Węgier, Bułgarii i
Europejskim Stowarzyszeniem Greenways (European Greenways Association, EGWA) – pan
Antoni Jeż, kierownik oddziału koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego w
Departamencie Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego;
 aktualnym stanem realizacji projektu „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej
niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie
ich do szlaku rowerowego Green Velo”, który zakłada przygotowanie dokumentacji głównego
odcinka szlaku rowerowego łączącego szlak Green Velo ze szlakiem Zielony Rower Greenway
Karpaty Wschodnie oraz z innymi szlakami rowerowymi na obszarze Bieszczadów – Joanna
Szozda, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników, o czym
świadczą przesłane drogą elektroniczna anonimowe ankiety ewaluacyjne w wydarzeniu. Wszystkie
wykorzystane w prelekcjach prezentacje będą umieszczone w formacie pdf.
Webinarium zorganizowane zostało w ramach zadania Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty
Wschodnie – reaktywacja, realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków finansowych
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Przygotowała Barbara Wysoczańska, Fundacja Bieszczadzka.

Prezentacje:

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

Szanowni Państwo

Fundacja Bieszczadzka zaprasza na webinarium informacyjno – szkoleniowe w ramach projektu Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, które jest poświęcone tematyce turystyki rowerowej oraz zielonych szlaków greenway w Bieszczadach.

Webinarium odbędzie się odbędzie się 21 grudnia 2022 r. w formie spotkania online na platformie Zoom. Przewidywany czas webinarium 10:00-13:15.

Prosimy o przekazanie zaproszenia wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym tematyką webinarium

Poniżej przesyłam link do spotkania a w załączeniu Ramowy Program Webinarium.

Dołącz do spotkania Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87145496095?pwd=SnZ4WjJiNnRXRi9wMkgvVlNxZmt3Zz09

Identyfikator spotkania: 871 4549 6095

Kod dostępu: 450615

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

Za nami Podkarpacka Konferencja Obywatelska. Podczas Konferencji
zainaugurowano pracę Podkarpackiej Federacji Organizacji Obywatelskich
PARASOL, częścią której jest również Fundacja Bieszczadzka. Na Konferencji
poruszono wiele merytorycznych spraw czyli:
 Istota, rola i cele Federacji,
 Programy Narodowego Instytutu Wolności CRSO,
 O wolontariacie w czasie kryzysu
 O podkarpackich inicjatyw lokalnych w 2022 r.
Było też przyjemnie i wzruszająco, kiedy dziękowaliśmy wolontariuszom, za ich
ofiarną pracę na rzecz trzeciego sektora, a przede wszystkim pomoc uchodźcom
z Ukrainy, i tu podkarpaccy wolontariusze byli niezawodni i gotowi w każdej chwili
świadczyć pomoc potrzebującym.
Nowością był konkurs ogłoszony przez Podkarpacką Federację Organizacji
Obywatelskich pn.:”Podkarpacka Pozytywka” w ramach której wyłoniono liderkę
i lidera podkarpackich organizacji i są to: Jolanta Fień i Sebastian Nabrzeski.
Konferencja była też miejsce ukazania mnogości działań jakie podejmują
podkarpackie organizacje pozarządowe w ramach takich projektów jak
„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” czy „Korpus Solidarności”, wspófinansowanych
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Podczas konferencji wręczono nagrody w ramach
 etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza Roku 2022 Korpusu
Solidarności:
Laureatem została Rodzinna Grupa Wolontariuszy z Fundacji LuckiSky w
Ustjanowej (Magdalena Żulińska, Andrzej Korab, Dawid Korab, Cezary Korab i Julia
Żulińska),
II miejsce zajęła Pani Agata Wiśniowska reprezentująca Stowarzyszenie W Dolinie
Sanu oraz Koło Gospodyń Wiejskich Skopów,
III miejsce przypadło Pani Monice Cholewa zgłoszonej przez Jarosławskie
Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.

 etapu Regionalne na Tytuł Koordynatora Roku 2022 Korpusu
Solidarności.

Tytuł Laureatki przypadł Pani Karolinie Korab -prezes Fundacji LuckiSky

II miejsce w tej kategorii otrzymała Pani Barbara Płaza z krośnieńskiej Fundacji
GraTy
III miejsce Pan Damian Zięba prezes Fundacji GraTy .
Przyznano również certyfikat “Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom”.
Certyfikat otrzymali: Fundacja „SOS Życie”, Fundacja GraTy, FUNDACJA LUCKY-
SKY.
Ostatnim merytorycznym akordem konferencji było rozstrzygnięcie konkursu “Nakręć
Się” w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych. Był to konkurs na najciekawszy
krótki film ukazujący zmianę społeczną jaką w ramach małych inicjatyw tworzą
aktywiści i aktywistki z podkarpackich NGO. Główne nagrody otrzymali:
Dyskusyjny Klub Książki w Lubaczowie, Tytuł projektu: Czytam więc jestem
Parafialny Klub Sportowy UNUM (Grupa Nieformalna: Sportowcy w walce o zdrowie),
Tytuł projektu: W drodze na szczyt możliwości fizycznych i umysłowych Ignacy
Łukasiewicz, Wanda Rutkiewicz inspiracją do działania
Advit Łętownia (Grupa Nieformalna: ProAktywni), Tytuł projektu: Taras Zrobimy
Zaraz – Realizacja zadaszonego tarasu oraz ławeczki / huśtawki ze starej bramki
Zaszczycili nas znamienici goście: pani Katarzyna Krupa – Zastępca
Dyrektora Departament Integracji Społecznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności CRSO, Pan
Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan – Konrad
Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa
Przyjazna atmosfera udzieliła się uczestnikom konferencji od tych
najmłodszych, bo kilkulatków, po najstarszych. Do zobaczenia za rok.
Głównymi organizatorami konferencji był Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy i
Stowarzyszenie Ekoskop.
Współorganizatorzy konferencji to Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja SMK,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Lokalna
Grupa Działania “Trygon- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Bieszczadzka oraz
Wojewódzki Dom Kultury.
Konferencję poprowadziła Kinga Bielec.
Wydarzenie to swym występem uświetnił Zespół Karczmarze.
Za sprawną koordynację działań odpowiadały Anna Tworz oraz Edyta Salnikow z
Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego oraz Joanna Madej z Stowarzyszenia
Ekoskop.
Zdjęcia: Dariusz Suchecki.

Tekst: Anna Tworz, Edyta Salnikow


Organizacja Konferencji była możliwa dzięki programom NOWEFIO oraz Korpus
Solidarności, których realizatorem jest Narodowy Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”
realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w październiku 2022 r. zakończył
się proces certyfikacji dla 2 szlaków turystycznych oraz dla 2 grup produktów turystycznych województwa
podkarpackiego. Prace związane z praktycznym wdrożeniem opracowanego System certyfikacji i spójnego
oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych w województwie podkarpackim zostały powierzone
pracownikom Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedziba w Rzeszowie.
W ramach prowadzonych prac rekomendacje do przyznania Podkarpackiego Certyfikatu Turystycznego
otrzymały :

 • Szlak Korona Ustrzyckich Gór
 • Szkoła Rzemiosła z siedzibą w Uhercach Mineralnych
 • Muzeum Dobranocek Ze Zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie
 • Hotel Bristol Tradition & Luxury w Rzeszowie
 • Grand Hotel Boutique w Rzeszowie

W dniu 26 sierpnia 2022 r. Fundacja Bieszczadzka podpisała umowę na realizację zadania Szlak „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2022.
Celem projektu jest budowa kadrowych, technologicznych i instytucjonalnych podstaw modernizacji międzynarodowego szlaku dziedzictwa przyrodniczo – historycznego „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie oraz przygotowanie Fundacji Bieszczadzkiej do roli koordynatora szlaku.
W ramach projektu zostanie:

 • zainicjowany innowacyjny w skali Polski program szkoleń i wykształcenie 6 osobowej kadry turystyki rowerowej;
 • zaprojektowany nowy przebieg 12 odcinków tras rowerowych;
 • zorganizowany cykl wycieczek rowerowych na szlaku ZRGKW;
 • utworzona aplikacja mobilna i strona internetowa serwisu informacyjnego umożliwiającego korzystanie ze szlaku bez fizycznego oznakowania w terenie.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła II nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.

W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków rezerwowych w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” realizowanego w ramach II naboru drugiej edycji projektu „Podkarpacki Korpus Solidarności”.

Lista wniosków po ocenie formalno -merytorycznej   – pobierz

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”
realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w lipcu zakończył się proces
opracowania systemu certyfikacji. W ramach tego działania grupa specjalistów, pracowników naukowych –
Krzysztofa Szpary, Beaty Gierczak – Korzeniowskiej oraz Mateusza Stopa opracowała na podstawie
obowiązujących dokumentów strategicznych oraz wyników Podkarpackiego Barometru Turystycznego
dokument pod nazwą „System certyfikacji i spójnego oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych w
województwie podkarpackim – metodologia”.

W sobotę 16 lipca 2022r. Fundacja Bieszczadzka otrzymała certyfikat MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM. Ten ważny dla nas moment miał miejsce w Walinie k/Niska, podczas wydarzenia organizowanego przez naszego Partnera z projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności -LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Okazją był PIKNIK Organizacji Pozarządowych i otwarcie Uniwersytetu Ludowego w Walinie
Certyfikat z rąk Pana Przemysława Jaśkiewicza, dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. odebrał prezes FB Bogusław Pyzocha. Dwuetapowy proces certyfikacji przeszliśmy w 2021r. Razem z nami certyfikaty MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM otrzymali: LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ( gospodarz wydarzenia) oraz Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka. Odpowiedzialnym za zadanie „Certyfikacja organizacji-Certyfikat MPW” jest nasz drugi Partner w projekcie „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu-Korpus Solidarności”- Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy

Od czerwca 2022 r. Fundacja Bieszczadzka przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego realizuje projekt pn. „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”.
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji i spójnego oznakowania obiektów i atrakcji turystycznych. Efektem podjętych działań będą lepiej rozpoznawalne marki turystyczne województwa podkarpackiego a standaryzacja umożliwi tworzenie spójnych ofert turystycznych dla organizatorów turystyki.

Przejrzymy przewodnik i wybierzemy się z Ropkiem Bieszczadzkim na spotkania w ogrodzie, zagramy w piłkę na boisku i pobawimy się na placu zabaw. Pokażemy jak dbać o dobre tradycje i wzorce moralne, zaopiekujemy się uchodźcami, nauczymy się śpiewać i grać. Wspólnie zabawimy się na Bojkowski weselu a w święta pójdziemy po kolędzie i tak upłynie nam drugie półrocze 2022 roku z działaniami w ramach programu Działaj Lokalnie w Bieszczadach.
W dniu 31 maja 2022 roku miało miejsce uroczyste podpisanie umów w ramach programu Działaj Lokalnie, znaczy to, że za nami zakończenie naboru, oceny i wyłonienie grantobiorców.
Uroczystość z udziałem członków zarządów Fundacji Bieszczadzkiej, zaproszonych gości, wójtów i burmistrza i organizacji dotowanych w 2022 i 2021 roku, bezpośrednio poprzedzona była szkoleniem dla koordynatorów i osób odpowiedzialnych za finansowe rozliczenie projektów. Spotkanie miało na celu również wzajemne poznanie się nagrodzonych i ich projektów. Przede wszystkim było pierwszym od wielu miesięcy spotkaniem „ na żywo” liderów, którzy zmieniają rzeczywistość wokół siebie poprzez animowanie i aktywizowanie do działań swoich przyjaciół, sąsiadów i współmieszkańców.
Do tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie zgłoszono 12 wniosków, 12 poniższych otrzymało dotacje.

 1. „ Wesele Bojkowskie” – Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowcu
 2. „Ropek Bieszczadzki – nauka, integracja, zabawa”,
  Realizujący: grupa nieformalna „Na Dwóch Kółkach:
 3. „Boisko w Hołuczkowie”
  Wnioskodawca: KGW w Hołuczkowie ,,Złoty Dąb„
 4. „Wezwanie dla zmiany, ratujmy to co zagrożone”
  Realizujący: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej „Przyjazna Szkoła”
 5. „ Akcja integracja – pomóżmy Ukraińcom poczuć się jak w domu
  Wnioskodawca: Fundacja Ramię w Ramię
 6. „Ludowizna – zanikające kultury Podkarpacia”.
  Wnioskodawca: Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury
 7. „Olszanica – idziemy z kolędą”
  Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i okolic
 8. „Zadbajmy o przyszłość młodych już dziś”,
  Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość”
 9. „Grany w zielone bez barier”.
  Realizujący: grupa nieformalna Wspieramy naszą lokalną społeczność.
 10. „Gzie słyszysz śpiew tam idź”
  Realizujący: Grupa nieformalna Nauczycieli Szkoły w Ropience:
 11. „Spotkania w ogrodzie”
  Realizujący: Grupa nieformalna Młodzi ogrodnicy,
 12. „ Polana jakiej nie znacie- przewodnik przyrodniczo – historyczny.
  Realizujący: Grupa nieformalna; Grupa Inicjatywna Wsi Polana.

Dzięki środkom z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności powiększonym o środki pozyskane przez Fundację Bieszczadzką w 2022r. dotacje dla 12 projektów wyniosą aż 61 280 zł. Fundacja Bieszczadzka dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu województwa podkarpackiego, powiatowi leskiemu oraz gminom, które wsparły lub zadeklarowały wsparcie finansowe konkursu a są to: Ustrzyki Dolne, Olszanica, Czarna, Bircza, Tyrawa Wołoska a także Komańcza, i Baligród. Podczas tego spotkania został przekazane nagrody w Konkursie „Opowiedz..” edycja 2021. Wśród nagrodzonych znaleźli się; Ochotnicza Straż Pożarna z Uherzec Mineralnych i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych – wyróżnienia oraz stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i okolic z Olszanicy, które w tym konkursie zajęło I miejsce, a wszyscy ubiegłoroczni grantobiorcy i darczyńcy Programu Działaj Lokalnie otrzymali podziękowania.
Od koordynatora:
Wojna, która trwa wiele zmieniła, dużo organizacji i osoby prywatnie organizują pomoc we wszystkich sferach życia, aby nasi goście z Ukrainy mogli wrócić do równowagi psychicznej, fizycznej i emocjonalnej po trudach ucieczki z terenów objętych działaniami wojennymi, pomimo tego 12 działań będzie realizowane w Bieszczadach.
Coraz częściej w konkursie udział biorą grupy nieformalne, którym osobowości prawnej użyczają lokalne stowarzyszenia. Cieszy nas ten fakt, ponieważ nowe osoby podejmują wyzwania związane
z napisaniem projektu, realizacją i jego rozliczeniem.
Koordynator programu Działaj Lokalnie
Renata Kapuścińska – Frankowska