Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończyła nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy.
W załączeniu publikujemy listę rankingową wniosków, przeznaczonych do dofinansowania oraz listę wniosków odrzuconych formalnie w ramach Konkursu na „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” – edycja 2023.

Kwietna łąka i zielone ściany w Szkole w Baligrodzie, teledysk promujący młodych artystów z terenu gminy Ustrzyki oraz indywidualne nagrania w studio, mini przewodnik po gminie Bircza i warsztaty efektem których będą dwa questy, wiata jako miejsce spotkań mieszkańców  Liskowatego, sad owocowy w Hołuczkowie, rajd po bieszczadzkich bezdrożach dzieci i młodzieży ze Mchawy, cykl koncertów prezentujących różne  gatunki muzyczne w Ropience, sala terapeutyczno -relaksacyjna w szkole w Olszanicy, to tylko część działań jakie będą realizowane w ramach projektów dofinansowanych w tegorocznej bieszczadzkiej edycji konkursu Działaj Lokalnie. Cieszy ich różnorodność i entuzjazm z jakim wybrane organizacje i grupy nieformalne opowiadają o planowanych zamierzeniach. Wczoraj, 5 czerwca odbyło się w Ustrzykach spotkanie wszystkich nagrodzonych, podczas którego zostały podpisane umowy dotacyjne. W ramach konkursu Działaj Lokalnie XIII-2023 do zwycięskich grantobiorców na realizację działań o których powyżej, trafią dotacje w  łącznej kwocie 58 800 zł. Podpisanie tegorocznych umów poprzedzone było podsumowanie bieszczadzkiej edycji Działaj Lokalnie za rok 2022. Po prezentacji multimedialnej przedstawionej przez panią Renatę Kapuścińska-Frankowską i obrazującej 12 ubiegłorocznych projektów realizowanych na terenie 8 gmin,   odbyło się wręczenie podziękowań Zarządom Gmin, które wsparły konkurs finansowo. Dyplomy z podziękowaniami wręczono również poszczególnym organizacjom i grupom nieformalnym realizującym ubiegłoroczne projekty. Spotkanie było okazją aby wręczyć też nagrody i wyróżnienia w lokalnym konkursie „Opowiedz….2022”. Całość uświetniły swym występem harcerki z drużyny przy Szkole Podstawowej w Birczy. Dzięki projektowi z Działaj Lokalnie drużyna mogła zaprezentować się w pięknych harcerskich mundurach.

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłasza nabór wniosków w Konkursie „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” dla wolontariuszy posiadających aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu, Korpusu Solidarności  z województwa podkarpackiego, w ramach których można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 1.000 zł.

DLA KOGO?

         Zapraszamy do składania aplikacji wolontariuszy, którzy potrzebują wsparcia inicjatyw wolontariackich mających na celu rozwój społeczności lokalnych na terenie województwa podkarpackiego. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być inicjatywy wynikające z potrzeb społeczności lokalnej, zmierzające do rozwiązania problemu dotyczącego tej społeczności lub pobudzenia aktywności lokalnej, w wysokości maksymalnie 1.000 zł.

CELE KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego. Dzięki możliwości zdobycia dodatkowych środków na ważne i potrzebne działania, wolontariusze stają przed szansą realizacji działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych itp. oraz zdobycia nowych kompetencji oraz doświadczeń. Cele szczegółowe to:

  1. rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich na terenie województwa podkarpackiego.
  2. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

TERMIN:

          Wnioski można składać do 27 czerwca 2023 r.

JAK APLIKOWAĆ?

         Formularze zgłoszeniowe można składać: elektronicznie, wysyłając na adres mailowy: minigranty.pks@gmail.com . W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Operatorem.

UWAGA! Osoby biorące udział w konkursie, zobowiązane są do posiadania aktywnego konta w Systemie Obsługi Wolontariatu (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html), czyli posiadać na swoim profilu aktualną ofertę pomocy i / lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca.

Życzymy powodzenia!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony http://fundacjabieszczadzka.org/

W piękny, słoneczny poranek, 30 maja, grupa wolontariuszy z LO w Ustrzykach Dolnych wyrusza na obiecaną wizytę studyjną. Jej celem jest poznanie dwóch organizacji pozarządowych, których praca opiera się głownie lub w dużej mierze na pracy wolontariuszy i zdecydowanie jest to wolontariat długoterminowy. O takim wolontariacie dowiedzieli się podczas szkolenia podstawowego dla wolontariuszy od  trenera Korpusu Solidarności. Teraz będą mieli okazję bezpośrednio spotkać się z tą formą wolontariatu i poznać osoby realizujące wolontariat długoterminowy. Pierwszą z organizacji, którą młodzież odwiedza jest Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic. W siedzibie stowarzyszenia czeka  prezes pani Dorota Głazowska-Krzywdzik w towarzystwie kilku członkiń stowarzyszenia. Pani Dorota ( ubiegłoroczny laureat Ogólnopolskiego konkursu na Koordynatora Roku Korpusu Solidarności)  barwnie opowiada o celach stowarzyszenia i działaniach na rzecz lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem jej starszej części czyli olszanickich seniorów. Wszystko ilustrowane jest zdjęciami z uroczystości, spotkań, przedstawień, wspólnych wyjazdów, realizowanych projektów. Żaden senior w Olszanicy nie powinien skarżyć się na brak możliwości do społecznego zaangażowania się, taką możliwość daje właśnie odwiedzane stowarzyszenie. Po pysznym poczęstunku, rozmowach i pytaniach ruszamy w dalszą drogę. Kolejnym celem jest Fundacja Schronisko dla Zwierząt WESOŁY KUNDELEK w Lesku. Tutaj oprócz spotkania z szefową schroniska panią Magdaleną Kusal, która opowie nam jak ważna dla schroniska jest współpraca z wolontariuszami i jak praca wolontariuszy jest organizowana, uczciwie pracujemy. Na wyprowadzenie i pohasanie sobie na przyległej wiosennej łące czeka ponad 60 psów : malutkich i całkiem dużych.  Wszystkie stęsknione towarzystwa i przestrzeni. Jest wystarczająco dużo czasu, żeby wyprowadzić prawie wszystkie psy. Jeszcze tylko uzupełnienie wody w psich miskach,  trochę porządków w kociarni, przekazanie przywiezionej karmy, wspólne pamiątkowe zdjęcie i nadchodzi czas powrotu. Wśród młodzieży słychać deklaracje, że zjawią się tu jeszcze  indywidualnie, cel wizyty zatem osiągnięty. W powrotnej drodze przypominam młodzieży aby wpisała przepracowane w schronisku dla zwierząt godziny do Systemu Obsługi Wolontariatu. Wieczorem zatwierdzam pierwsze godziny.

Lucyna Sobańska- koordynator projektu Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu -edycja 2021-2023 –w ramach  „Korpusu  Solidarności„ Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

30 maja  2023r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XIII-2023, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 12 spośród 16 zgłoszonych wniosków. Łączna pula przyznanych dotacji to kwota 58800 zł. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji Grantowej i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, zaś organizacjom, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

W dniach 22 i 23 kwietnia Fundacja Bieszczadzka współorganizowała wydarzenie pod nazwą „Wiosenna Rozgrzewka”, w ramach którego odbyła się pierwsza z cyklu sześciu wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy Ustrzyk Dolnych. W sobotę zainteresowani mogli skorzystać z darmowej kontroli technicznej swoich rowerów po to aby w niedzielę bezpiecznie wyruszyć na zaplanowaną trasę. Punkt przeglądu rowerów jak i całą niedzielna wycieczkę rowerową prowadzili instruktorzy turystyki rowerowej uczestniczący w projekcie Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja.
Pogoda w niedzielę 23 kwietnia wybitnie nastrajała do rowerowej wyprawy. Po wspólnym starcie z Parku Pod Dębami wyruszono na trasę wiodącą przez Brzegi Dolne, Łodynę Kopalnię, Leszczowate, Ropienkę, Wańkową, Serednicę oraz Dźwiniacz. Po kilkunastu km wszyscy chętnie odpoczęli w Leszczowatem , w tzw. miejsca wypoczynku przygotowanym dla turystów przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne i wyposażonym w infrastrukturę turystyczno – edukacyjną. Piękne miejsce z rozległą umeblowaną wiatą, paleniskiem jest idealne na przerwę w rowerowych wojażach. Pokrzepieni na ciele pyszną kiełbaską z rusztu i na duchu rozmowami z młodymi leśniczymi, obdarowani gadżetami projektowymi rowerzyści wyruszyli w dalszą trasę zakończoną również w Parku Pod Dębami w Ustrzykach Dl.
Wycieczka zorganizowane zostało w ramach zadania Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków finansowych Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2023” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


Wnioski do DL XII-2023 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie
9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Solina.


Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy.


Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.
Termin naboru wniosków: 01.04.2022r – 02.05.2023r.


WAŻNE !!!
Wnioski do Działaj Lokalnie 2023 należy składać wyłącznie poprzez link

https://generatorspoleczny.pl/

najpierw należy się zarejestrować, potwierdzić w wiadomości w swojej poczcie ( adres email musi być imienny – biuro, kontakt itp. nie spełniają warunków). Potem zalogować się i już można składać wniosek.
Spotkania szkoleniowo – informacyjne odbędą się;
13.04.2022r. w Ustrzykach Dolnych w Starostwie Powiatowym, ul. Bełska 22, o godz.13.00
18.04.2022 r w Lesku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1 o godz. 13.00
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji o programie zapraszamy też na konsultacje indywidualne, telefoniczne pod nr 600 891 729 Renata Kapuścińska – Frankowska, email: renatakapuscinskafrankowska@gmail.com 881 537 554 Lucyna Sobańska lub w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej od 12 kwietnia 2021 w godzinach od 10.00 do 14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji.

Obowiązkowo w konsultacjach lub szkoleniu informacyjnym muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!

W dniu 21 grudnia 2022 r. odbyło się na webinarium informacyjno–szkoleniowe inaugurujące projekt
„Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja”. Organizowane przez
Fundację Bieszczadzką wydarzenie poświęcone było tematyce turystyki rowerowej oraz zielonych
szlaków Greenway w Bieszczadach. Wzięło w nim udział ponad 50 osób.
Bogusław Pyzocha – prezes zarządu Fundacji Bieszczadzkiej i koordynator projektu rozpoczął
webinarium oraz przedstawił historię szlaku Zielony Rower Greenway Karpaty Wschodnie, a także
założenia projektu.
Podczas 5 kolejnych prelekcji zaproszeni przez organizatorów eksperci podzielili się z uczestnikami
swoją wiedzą i doświadczeniami związanymi z:
 tworzeniem i funkcjonowaniem zielonych szlaków greenways na świecie, w Europie i w Polsce –
pani Dominka Zaręba, prezes zarządu Stowarzyszenia Greenways Polska, prekursorka
ekoturystyki i idei greenways w Polsce;
 turystyką rowerową i zielonymi szlakami greenways na pograniczu polsko-czeskim i w
województwie śląskim – pan Bogdan Kasperek – sekretarz Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński, dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA oraz
Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej;
 wprowadzeniem treści dotyczących rozwoju sieci greenways i sieci tras rowerowych do
dokumentów strategicznych Województwa Podkarpackiego – pani Danuta Cichoń, dyrektor
Departamentu Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie;
 udziałem w zakończonym projekcie „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego poprzez Zielone Szlaki (OUR WAY)” realizowanym w latach 2018-2022 przez
Województwo Podkarpackie z partnerami z Hiszpanii, Irlandii, Francji, Węgier, Bułgarii i
Europejskim Stowarzyszeniem Greenways (European Greenways Association, EGWA) – pan
Antoni Jeż, kierownik oddziału koordynacji oraz wsparcia partnerstwa publiczno-prywatnego w
Departamencie Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego;
 aktualnym stanem realizacji projektu „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej
niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie
ich do szlaku rowerowego Green Velo”, który zakłada przygotowanie dokumentacji głównego
odcinka szlaku rowerowego łączącego szlak Green Velo ze szlakiem Zielony Rower Greenway
Karpaty Wschodnie oraz z innymi szlakami rowerowymi na obszarze Bieszczadów – Joanna
Szozda, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników, o czym
świadczą przesłane drogą elektroniczna anonimowe ankiety ewaluacyjne w wydarzeniu. Wszystkie
wykorzystane w prelekcjach prezentacje będą umieszczone w formacie pdf.
Webinarium zorganizowane zostało w ramach zadania Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty
Wschodnie – reaktywacja, realizowanego przez Fundację Bieszczadzką ze środków finansowych
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Przygotowała Barbara Wysoczańska, Fundacja Bieszczadzka.

Prezentacje:

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

Szanowni Państwo

Fundacja Bieszczadzka zaprasza na webinarium informacyjno – szkoleniowe w ramach projektu Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, które jest poświęcone tematyce turystyki rowerowej oraz zielonych szlaków greenway w Bieszczadach.

Webinarium odbędzie się odbędzie się 21 grudnia 2022 r. w formie spotkania online na platformie Zoom. Przewidywany czas webinarium 10:00-13:15.

Prosimy o przekazanie zaproszenia wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym tematyką webinarium

Poniżej przesyłam link do spotkania a w załączeniu Ramowy Program Webinarium.

Dołącz do spotkania Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87145496095?pwd=SnZ4WjJiNnRXRi9wMkgvVlNxZmt3Zz09

Identyfikator spotkania: 871 4549 6095

Kod dostępu: 450615

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Sfinansowano 240 000,00 zł
Całkowita wartość 240 000,00 zł

Za nami Podkarpacka Konferencja Obywatelska. Podczas Konferencji
zainaugurowano pracę Podkarpackiej Federacji Organizacji Obywatelskich
PARASOL, częścią której jest również Fundacja Bieszczadzka. Na Konferencji
poruszono wiele merytorycznych spraw czyli:
 Istota, rola i cele Federacji,
 Programy Narodowego Instytutu Wolności CRSO,
 O wolontariacie w czasie kryzysu
 O podkarpackich inicjatyw lokalnych w 2022 r.
Było też przyjemnie i wzruszająco, kiedy dziękowaliśmy wolontariuszom, za ich
ofiarną pracę na rzecz trzeciego sektora, a przede wszystkim pomoc uchodźcom
z Ukrainy, i tu podkarpaccy wolontariusze byli niezawodni i gotowi w każdej chwili
świadczyć pomoc potrzebującym.
Nowością był konkurs ogłoszony przez Podkarpacką Federację Organizacji
Obywatelskich pn.:”Podkarpacka Pozytywka” w ramach której wyłoniono liderkę
i lidera podkarpackich organizacji i są to: Jolanta Fień i Sebastian Nabrzeski.
Konferencja była też miejsce ukazania mnogości działań jakie podejmują
podkarpackie organizacje pozarządowe w ramach takich projektów jak
„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” czy „Korpus Solidarności”, wspófinansowanych
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego.
Podczas konferencji wręczono nagrody w ramach
 etapu Regionalnego Konkursu na Wolontariusza Roku 2022 Korpusu
Solidarności:
Laureatem została Rodzinna Grupa Wolontariuszy z Fundacji LuckiSky w
Ustjanowej (Magdalena Żulińska, Andrzej Korab, Dawid Korab, Cezary Korab i Julia
Żulińska),
II miejsce zajęła Pani Agata Wiśniowska reprezentująca Stowarzyszenie W Dolinie
Sanu oraz Koło Gospodyń Wiejskich Skopów,
III miejsce przypadło Pani Monice Cholewa zgłoszonej przez Jarosławskie
Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.

 etapu Regionalne na Tytuł Koordynatora Roku 2022 Korpusu
Solidarności.

Tytuł Laureatki przypadł Pani Karolinie Korab -prezes Fundacji LuckiSky

II miejsce w tej kategorii otrzymała Pani Barbara Płaza z krośnieńskiej Fundacji
GraTy
III miejsce Pan Damian Zięba prezes Fundacji GraTy .
Przyznano również certyfikat “Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom”.
Certyfikat otrzymali: Fundacja „SOS Życie”, Fundacja GraTy, FUNDACJA LUCKY-
SKY.
Ostatnim merytorycznym akordem konferencji było rozstrzygnięcie konkursu “Nakręć
Się” w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych. Był to konkurs na najciekawszy
krótki film ukazujący zmianę społeczną jaką w ramach małych inicjatyw tworzą
aktywiści i aktywistki z podkarpackich NGO. Główne nagrody otrzymali:
Dyskusyjny Klub Książki w Lubaczowie, Tytuł projektu: Czytam więc jestem
Parafialny Klub Sportowy UNUM (Grupa Nieformalna: Sportowcy w walce o zdrowie),
Tytuł projektu: W drodze na szczyt możliwości fizycznych i umysłowych Ignacy
Łukasiewicz, Wanda Rutkiewicz inspiracją do działania
Advit Łętownia (Grupa Nieformalna: ProAktywni), Tytuł projektu: Taras Zrobimy
Zaraz – Realizacja zadaszonego tarasu oraz ławeczki / huśtawki ze starej bramki
Zaszczycili nas znamienici goście: pani Katarzyna Krupa – Zastępca
Dyrektora Departament Integracji Społecznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności CRSO, Pan
Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan – Konrad
Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa
Przyjazna atmosfera udzieliła się uczestnikom konferencji od tych
najmłodszych, bo kilkulatków, po najstarszych. Do zobaczenia za rok.
Głównymi organizatorami konferencji był Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy i
Stowarzyszenie Ekoskop.
Współorganizatorzy konferencji to Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja SMK,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Lokalna
Grupa Działania “Trygon- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Bieszczadzka oraz
Wojewódzki Dom Kultury.
Konferencję poprowadziła Kinga Bielec.
Wydarzenie to swym występem uświetnił Zespół Karczmarze.
Za sprawną koordynację działań odpowiadały Anna Tworz oraz Edyta Salnikow z
Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego oraz Joanna Madej z Stowarzyszenia
Ekoskop.
Zdjęcia: Dariusz Suchecki.

Tekst: Anna Tworz, Edyta Salnikow


Organizacja Konferencji była możliwa dzięki programom NOWEFIO oraz Korpus
Solidarności, których realizatorem jest Narodowy Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.