17 czerwca 2020r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XI-2020, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 13 spośród 16 zgłoszonych wniosków. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji Grantowej i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, zaś organizacjom, które nie znalazły się wśród dofinansowanych dziękujemy za udział w konkursie.

Fundacja Bieszczadzka informuje, że od 29 kwietnia do 15 maja 2020 w siedzibie fundacji przy ul. 1 Maja 16 odbywać będą się konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania wniosku do konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020. Osoby zainteresowane konsultacją indywidualną proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji ( dzień i godzina) pod nr tel. 881 537 554.

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie XI-2020 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie  www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie -2020” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja . Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne , Tyrawa Wołoska i Lutowiska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku.

Różnice w zakresie wkładu własnego oraz czasu realizacji dotyczyć będą wyłącznie projektów, zawierających  działania wpływające na zmniejszenie skutków epidemii. ( szczegóły w regulaminie konkursu)

Termin naboru wniosków: 14.04.2020r – 15.05.2020r.

Z racji zagrożenia koronawirusem  nie odbędą się spotkania szkoleniowe bezpośrednie. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji zapraszamy na konsultacje indywidualne, telefoniczne pod nr 881 537 554 , od  14 kwietnia 2020 w godzinach od 9.00 do 14.00,  po uprzednim wcześniejszym ustaleniu terminu konsultacji.

Obowiązkowo w konsultacjach muszą wziąć udział przedstawiciele organizacji lub grup nieformalnych, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie !!!

17 kwietnia ( piątek) o godzinie 10.00 zapraszamy na spotkanie szkoleniowe online, na platformie ZOOM

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu na adres mailowy:  l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl, będzie to warunkiem otrzymania numeru ID i hasła oraz szczegółowej instrukcji dołączenia do spotkania online.

Załączniki:

Informujemy, że od dnia 13 marca 2020r.
do odwołania, pracownicy Fundacji Bieszczadzkiej
i Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej wykonują swoje obowiązki
w systemie zdalnym.

W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
Bogusław Pyzocha- tel: 601 055 457
Lucyna Sobańska- tel: 881 537 554
Iwona Gratkowska- tel: 514 273 130

Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej

Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci

i Młodzieży Niepełnosprawnej

Promyk Nadziei”

w Ustrzykach Dolnych

ma zaszczyt zaprosić

na

"Charytatywny Bal Karnawałowy" dla dzieci  

który odbędzie się 01 lutego 2020 roku

na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych rozpoczynamy o godz 14:00

podczas Balu odbędzie się loteria fantowa, do wygrania laptop o wartości 2000tyś zł oraz licytacja cennych przedmiotów, między innymi

piłka z autografem Roberta Lewandowskiego licytację poprowadzi

prezenter TVN Bartek Jędrzejak

cały dochód przeznaczamy na cele statutowe

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych zaprasza:

  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • przedstawicieli grup nieformalnych,
  • pracowników gmin i powiatów, którzy współpracują z NGO,
  • mieszkańców i turystów,

do czynnego udziału w IV Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych
w Ustrzykach Dolnych.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą Fundusze Europejskie – IV BFOP „Wspólnie o Funduszach Europejskich”.

IV BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Forum pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym.

Wszystkie organizacje chętne do uczestniczenia w IV BFOP proszone są
o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres k.lenard@ustrzyki-dolne.pl bądź dostarczenia w wersji papierowej do koordynatora ds. współpracy z NGO w Gminie Ustrzyki Dolne, Urząd Miejski, ul. Kopernika 1, pok. 16 w terminie do dnia 23.10.2019 r.

W 2009 i 2010 roku  Fundacja Bieszczadzka wraz z Partnerami realizowała  dwa projekty: „Wolontariat Bieszczadzki-wspólnie dla dobra Bieszczadów” i „Wolontariat Bieszczadzki- wspólnie na szlaku Zielony Rower”. Oba projekty realizowane były w  ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW.  Nieformalne Partnerstwo zawiązane wówczas połączyło organizacje pozarządowe i instytucje z dwóch gmin: Lesko i Ustrzyki Dolne a kluczem wg którego wskazano członków Partnerstwa był ich wcześniejszy udział w programach Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Najczęściej był to program Działaj Lokalnie ale również Równać Szanse, Program Stypendialny czy  Program RITA.  Wszystkie projektowe działania skoncentrowane były wokół  idei Wolontariatu. Oprócz wspólnych szkoleń, warsztatów dla wolontariuszy, wizyty studyjnej pokazującej dobre praktyki,  każdy z Partnerów zrealizował zadanie zgodne z charakterem i celami swojej organizacji. Zadanie to było jednocześnie sprawdzianem organizacyjnym, logistycznym  i merytorycznym dla wolontariuszy Partnera. Oj działo się wówczas!! Odbył  np. Dzień Dziecka zorganizowany w Lesku przez Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Ustrzyk Dl  zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych  zainicjował „Sprzątanie Strwiąża” ( od tamtej  pory akcja odbywa się co roku) a Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa  w Lesku realizowało cykl zajęć dla Pań pn. „Kobiety na start”  itd.  Wspólnie zorganizowano imprezę  podsumowującą „Święto Bieszczadzkich Inicjatyw Lokalnych” Tamte działania nauczyły  Partnerów współpracy, poznali wzajemnie swoje możliwości i swój potencjał. Przez kolejne lata współpracowali ze sobą.  Choć już nie w tak licznym składzie lecz w różnych konfiguracjach realizowali wspólne  zadania.

W 10 – tą   rocznicę powstania  Partnerstwa, postanowiliśmy  je reaktywować,  poszerzając jednocześnie o nowych partnerów z obu gmin. Pozyskaliśmy maleńki grant ( 5 tyś zł) z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Pracownia Dobra Wspólnego Programu Lokalne Partnerstwa PAFW na realizację  projektu „Znowu Razem!!!”.  Aktualnie jesteśmy po dwóch działaniach. Pierwszym było  nawiązanie kontaktów z byłymi Partnerami, aktualizacji ich danych oraz  zaproszenie do partnerstwa nowych organizacji i Instytucji. Drugim działaniem było odbyte 4 października spotkanie Partnerów,  podczas którego  poznaliśmy metodę animacji  społeczności  lokalnych w oparciu  o dobro wspólne”. Metodę w sposób warsztatowy przekazał animator PAFW-u Paweł Werbowy.

Efektem końcowym przeprowadzonych warsztatów było zaktualizowanie wizji, misji, celów partnerstwa oraz dobra wspólnego z uwzględnieniem diagnozy lokalnej społeczności, posiadanych zasobów i dobra wspólnego (będącego wspólnym dobrem dla każdego członka partnerstwa). Uznaliśmy, że dobrem wspólnym jest dla nas WOLONTARIAT BIESZCZADZKI, potencjał tkwiący w wolontariuszach działających na rzecz Bieszczadów. Dyskutowaliśmy również nad narzędziem służącym  aktywizacji członków naszego Partnerstwa. Po długiej dyskusji doszliśmy do konsensusu, będzie to elektroniczna platforma, która umożliwi zgłaszanie się wolontariuszy oferujących swą pomoc i organizacji oczekujących współpracy z wolontariuszami.

Lucyna Sobańska

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza do współorganizacji imprezy w ramach realizacji inicjatywy: „Połączą nas dary ziemi” organizowanej dnia 05.10.2019 r. w Orelcu w ramach realizacji grantu w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

Impreza ma na celu promocję ekonomii społecznej, integrację środowiska lokalnego i wzmocnienie tożsamości mieszkańców oraz popularyzację walorów przyrodniczo-kulturowych Bieszczad. Program imprezy obejmuje wspólne grzybobranie, zawody o miano „Grzybiarza roku 2019”, organizację rajdu Nordic Walking – trasy w Orelcu (wyznaczone w ramach projektu współpracy przez LGD), spacer i warsztaty ziołowe; stoiska promocyjne przedsiębiorstw społecznych, kiermasz domowych przetworów oraz degustacja dań z lasu i łąki (sprawdzenie grzybów przeznaczonych do konsumpcji nastąpi przez klasyfikatorów z Sanepidu). Wśród licznych atrakcji organizatorzy przewidują występy zespołów muzycznych, konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

Prosimy o przygotowanie stoisk promocyjnych Państwa przedsiębiorstw społecznych. Na zgłoszenia (telefoniczne, emailowe lub osobiste) czekamy do 20.09.2019.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 513 852 200 lub pod adresem email: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

Po raz kolejny Fundacja Bieszczadzka zaprasza dzieci i młodzież (wiek 8 -14 lat) z okolic Płowiec, innych miejscowości gminy Sanok, ale także z powiatu sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego do udziału w 14-dniowej półkolonii choreograficzno-muzyczno-artystycznej pod nazwą:
„Marian Kruczek rozbudza wyobraźnię”
Spójrzmy na zwykłe przedmioty oczami dziecka!
TERMIN: 29 lipca –11 sierpnia 2019
Zajęcia w godzinach 10:00-16:00
Wiejskie Centrum Kultury w Płowcach.
Prowadzący warsztaty: Małgorzata Haduch, Aleksander Wnuk, Sebastian Molski, Tatiana Logoida
Organizatorzy:
FUNDACJA BIESZCZADZKA i GMINA SANOK

Fundacja Bieszczadzka w Ustrzykach Dolnych zaprasza dzieci i młodzież do udziału w „Wakacyjnej Szkole Języka Angielskiego-2019”

Zajęcia odbywać będą się od 1 do 26 lipca w Ustrzykach Dolnych, w Hali Sportowej ( salka konferencyjna) w wymiarze jednej godziny dziennie dla każdej grupy wiekowej i prowadzone będą przez wolontariusza z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises.
Zapisy do poszczególnych grup w Fundacji Bieszczadzkiej ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne lub telefonicznie pod numerem 13 469 7297, kom. 881 537 554

Proponujemy udział w następujących grupach wiekowych:

I grupa -kl I-III
II grupa- kl IV-VI
III grupa -gimnazjaliści
IV grupa –szkoły średnie