Blog Detail

Po raz kolejny Fundacja Bieszczadzka zaprasza dzieci i młodzież (wiek 8 -14 lat) z okolic Płowiec, innych miejscowości gminy Sanok, ale także z powiatu sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego do udziału w 14-dniowej półkolonii choreograficzno-muzyczno-artystycznej pod nazwą: „Marian Kruczek rozbudza wyobraźnię” Spójrzmy na zwykłe przedmioty oczami dziecka! TERMIN: 29 lipca –11 sierpnia 2019 Zajęcia w godzinach 10:00-16:00 Wiejskie Centrum Kultury w Płowcach. Prowadzący warsztaty: Małgorzata Haduch, Aleksander Wnuk, Sebastian Molski, Tatiana Logoi

Fundacja Bieszczadzka w Ustrzykach Dolnych zaprasza dzieci i młodzież do udziału w „Wakacyjnej Szkole Języka Angielskiego-2019” Zajęcia odbywać będą się od 1 do 26 lipca w Ustrzykach Dolnych, w Hali Sportowej ( salka konferencyjna) w wymiarze jednej godziny dziennie dla każdej grupy wiekowej i prowadzone będą przez wolontariusza z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises.Zapisy do poszczególnych grup w Fundacji Bieszczadzkiej ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne lub telefonicznie pod numerem 13 469 7297

Szanowni Państwo Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza w Jaśle rozpoczęła realizację nowego projektu pn.:” TWOJA SZANSA NA KWALIFIKACJE ZAWODOWE” Pierwszy nabór do projektu rozpoczyna się 30 maja od godziny 12.00 i potrwa do 5 czerwca 2019 r. do godz.17.00 Grupę docelową stanowi 1800 osób dorosłych (w tym 918 K, co stanowi 51%), które ukończyły 18 rok życia

24 maja 2019r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XI-2019, sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisję Grantową funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwolą na dofinansowanie 13 spośród 18 zgłoszonych wniosków. Nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofina

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie informuje, że w dniu 24.04.2019 ( środa) o godzinie 16.00 w siedzibie fundacji przy ul. 1Maja 16 odbędzie się dodatkowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące programu „Działaj Lokalnie XI-2019” W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie -2019” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania są organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja -patron. W