Blog Detail

W dniu 21 grudnia 2022 r. odbyło się na webinarium informacyjno–szkoleniowe inaugurujące projekt„Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja”. Organizowane przezFundację Bieszczadzką wydarzenie poświęcone było tematyce turystyki rowerowej oraz zielonych

Szanowni Państwo Fundacja Bieszczadzka zaprasza na webinarium informacyjno – szkoleniowe w ramach projektu Szlak „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie – rea

Za nami Podkarpacka Konferencja Obywatelska. Podczas Konferencjizainaugurowano pracę Podkarpackiej Federacji Organizacji ObywatelskichPARASOL, częścią której jest również Fundacja Bieszczadzka. Na Konferencjiporuszono wiele merytorycznych spraw czyli: Istota, rola i cele Federacji, Programy Narodowego Instytutu Wolności CRSO, O wolontariacie w czasie kryzysu O podkarpackich inicjatyw lokalnych w 2022 r.Było też przyjemnie i wzruszająco, kiedy dziękowaliśmy wolontariuszom, za ichofiarną pracę na rzecz trzeciego sektora, a przede w

W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w październiku 2022 r. zakończyłsię proces certyfikacji dla 2 szlaków turystycznych oraz dla 2 grup produktów turystycznych województwapodkarpackiego. Prace związane z praktycznym wdrożeniem opracowanego System certyfikacji i spójnegooznakowania obiektów i atrakcji turystycznych w województwie podkarpackim zostały powierzonepracownikom Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), wewspółpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – CentrumRozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 2 listopada 2022r. specjalniepowołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza iKoordynatora Roku 2022 Korpusu Solidarności Województwa PodkarpackiegoW tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz R