Blog Detail

Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” w Ustrzykach Dolnych

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych zaprasza: organizacje pozarządowe,przedsiębiorstwa społeczne,przedstawicieli grup nieformalnych,pracowników gmin i powiatów, którzy współpracują z NGO,mieszkańców i turystów, do czynnego udziału w IV Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych. Tematem przewodnim tegoroc

W 2009 i 2010 roku  Fundacja Bieszczadzka wraz z Partnerami realizowała  dwa projekty: „Wolontariat Bieszczadzki-wspólnie dla dobra Bieszczadów” i „Wolontariat Bieszczadzki- wspólnie na szlaku Zielony Rower”. Oba projekty realizowane były w  ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW.  Nieformalne Partnerstwo zawiązane wówczas połączyło organizacje pozarządowe i instytucje z dwóch gmin: Lesko i Ustrzyki Dolne a kluczem wg którego wskazano członków Partnerstwa był ich wcześniejszy udział w programach Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Najczęściej był to program Dział

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza do współorganizacji imprezy w ramach realizacji inicjatywy: „Połączą nas dary ziemi” organizowanej dnia 05.10.2019 r. w Orelcu w ramach realizacji grantu w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”. Impreza ma na celu promocję ekonomii społecznej, integrację środowiska lokalnego i wzmocnienie tożsamości mieszkańców oraz popularyzację walorów przyro

Po raz kolejny Fundacja Bieszczadzka zaprasza dzieci i młodzież (wiek 8 -14 lat) z okolic Płowiec, innych miejscowości gminy Sanok, ale także z powiatu sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego do udziału w 14-dniowej półkolonii choreograficzno-muzyczno-artystycznej pod nazwą: „Marian Kruczek rozbudza wyobraźnię” Spójrzmy na zwykłe przedmioty oczami dziecka! TERMIN: 29 lipca –11 sierpnia 2019 Zajęcia w godzinach 10:00-16:00 Wiejskie Centrum Kultury w Płowcach. Prowadzący warsztaty: Małgorzata Haduch, Aleksander Wnuk, Sebastian Molski, Tatiana Logoi