Blog Detail

Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej . Wnioski do DL-2024 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 10 gmin: Balig

Odpowiedź na to pytanie poznali młodzi ludzie ze szkół podstawowych gminyUstrzyki Dolne, dla których w dniach 14-15 marca, w ramach projektu „MłodeBieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji” zorganizowaliśmydwudniowe wyjazdowe warsztaty. 30-osobową grupę uczniów klas od VI doVIII, reprezentantów samorządów szkolnych i klasowych zaprosiliśmy do DomuTurysty w Sanoku.W pierwszym dniu, przedpołudnie, młodzi szkolni samorządowcy podzieleni natrzy grupy spędzili pracowicie na warsztatach: „Jak przygotować szkolną audycję radiową lub n

Fundacja Bieszczadzka rozpoczęła realizację projektu „Młode Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji” „Grant realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SPLOT WARTOŚCI”Cel projektu: Celem głównym projektu jest zapobieganie nietolerancji, dyskryminacji i przemocyw szkołach poprzez edukację i przykład.Miejsce realizacji: projekt jest dedykowany uczniom i nauczycielom szkół podstawowych gminy Ustrzyki DolneCzas realizacji wydarzeń: projekt jest realizowany od stycznia do lip

30 listopada br. Fundacja Bieszczadzka zakończyła realizację projektu "Rozwijanie i pomaganie przezwspólne działanie” Projekt powstał w ramach programu Polskie Inicjatywy Poradnicze i realizowanybył w powiecie bieszczadzkim. Jego celem był rozwój instytucjonalny organizacji poradniczej (Fundacji Bieszczadzkiej) poprzez działania grupy nieformalnej na rzecz integracji uchodźców z Ukrainyz lokalną społecznością. Odbiorcą działań byli uchodźcy, którzy po 22 lutym 2022 znaleźli schronieniew Bieszczadach oraz mieszkańcy naszego regionu, którzy tego schro

Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”(Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), wewspółpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że w dniu 13 października 2023r. specjalnie powołana Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszeń i wybrała Wolontariusza i Koordynatora Roku 2023 Korpusu Solidarności Województwa PodkarpackiegoW tym roku na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń w kategorii Wolontariusz Roku K