Blog Detail

Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowychna  szkolenie realizowane w ramach  projektu„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO” Temat szkolenia: „Obowiązki NGO wobec różnych urzędów, współpraca NGO z administracją publiczną. Szkolenie poprowadzi pani Ewa Sudoł, specjalista w zakresie finansów, rachunkowości oraz prawa finansowego, podatkowego i  admin

Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowychna  szkolenie realizowane w ramach  projektu„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO” Temat szkolenia: „ Działalność gospodarcza organizacji pozarządowej i odpłatna działalność pożytku publicznego. Szkolenie poprowadzi pani Ewa Sudoł, specjalista w zakresie finansów, rachunkowości oraz prawa finansowego, po

Fundacja Bieszczadzka ogłasza konkurs „DZIAŁAJ LOKALNIE i Ekologicznie „ Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach ścieżki tematycznej „Działaj lokalnie i ekologicznie” W ramach konkursu wspier

Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowych na szkolenie realizowane w ramach  projektu„Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO” Temat szkolenia: Budowanie wizerunku organizacji Prowadzący: Dorota Setniewska, specjalistka ds. komunikacji i promocji w Stowarzyszeniu         &n

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsceogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i  służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz gr