Blog Detail

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" w Orelcu wraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza: • organizacje pozarządowe, • przedsiębiorstwa społeczne, • przedstawicieli grup nieformalnych, • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo, • mieszkańców i turystów, do czynnego udziału w III Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (III BFOP) w Ustrzykach Dolnych.   Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie Ekonomia społeczna - jako szansa na zatrudnienie i reintegrację zawodową w oparciu o ścisłą

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" oraz Fundacja Bieszczadzka serdecznie zapraszają do udziału w Imprezie Edukacyjnej „RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA”, której celem jest popularyzacja potencjału przyrodniczego regionu oraz uświadamianie znaczenia ekologii i ekoturystyki dla ochrony i zachowania tego potencjału. Impreza edukacyjna odbędzie się 15 września 2018 roku w Zatwarnicy (gmina Lutowiska, powiat bieszczadzki, woj. podkarpackie), w dwóch miejscach: przy Chacie Bojkowskiej Stowarzyszenia „Zatwarnica” oraz w Pr

Szanowni Państwo, Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt „Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2”. Obecnie ogłosiliśmy rekrutację do ścieżki B – skierowana do Kandydatów/-ek zainteresowanych szkoleniami zawodowymi i stażami. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 22.08.2018r. do 28.08.2018r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 32, III piętro.

W imieniu Fundacji Przestrzeń Lokalna oraz Lokalnych Partnerów: Stowarzyszenia Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, Fundacja Bieszczadzka oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych zapraszam Państwa do udziału w Konkursie Grantowym „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” (PIL 2018-2019). Konkurs jest organizowany przez 4 organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego: • Fundację Fundusz Lokalny SMK, • Lokalną Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, • Stowarzyszenie Lokalną Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, • Fundację Przestrzeń Lokalną