Blog Detail

W sobotę 23 kwietnia Nasze Partnerstwo na rzecz promocji i wdrażania Korpusu Solidarności w woj.podkarpackim reprezentowane przez : Fundację Bieszczadzką - Lucyna Sobańska, LGD "Partnerstwodla Ziemi Niżańskiej" - Elżbieta Tomczak oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy  - Edyta Salnikowmiało możliwość uczestniczyć w Rzeszowskim Kongresie Organizacji Pozarządowych. Kongres był dlanas okazją do promocji Korpusu Solidarności i naszej oferty projektowej rzeszowskim organizacjom iinstytucjom. Podczas wydarzenia spotkali się prz

Fundacja Bieszczadzka Ośrodek Działaj Lokalnie przedłuża nabór  Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności do dnia 30 KWIETNIA 2022 r.

Na początku kwietnia przedstawiciel Fundacji Bieszczadzkiej wział udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii. Wyjazd odbył się w ramach realizowaniego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego europejskiego projektu pt. "OUR WAY - Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego poprzez Zielone Szlaki", finansowanego ze środków INTERREG - Europe. Fundacja Bieszczadzka bierze w tym projekcie aktywny udział jako jego beneficjent. Partnerom projektu z Urzędu Marszałkowskiego towarzyszyły także przedstawicielki dwóch innych beneficjent

Fundacja Bieszczadzka od początku wojny na Ukrainie wspiera działania na rzecz uchodźców, którzy przybywają do Polski przez przejście graniczne w Krościenku. Od pierwszych dni koordynujemy wolontariuszy niezbędnych do obsługi kuchni i jadalni w punkcie recepcyjnym w Łodynie. Pozostałych wolontariuszy kierujemy do pracy w magazynie utworzonym w ustrzyckiej hali sportowej lub na przejście graniczne w Krościenku. Poczyniliśmy również starania o środki finansowe na wsparcie logistyczne miasteczka dla uchodźców oraz punktu recepcyjnego w Łodynie. Z Fundacji PKO BP pozyskal

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji WolnościW XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.