Inicjatywa 8

Inicjatywa 8

  • NAZWA INICJATYWY: Kraina Lipecka z siodła i na oklep
  • LIDER INICJATYWY: Grupa inicjatywna złożona z mieszkańców gminy Czarna
  • OPIEKUN INICJATYWY: Magdalena Nieckula
  • OKRES REALIZACJI: Styczeń-grudzień 2017
  • OBSZAR REALIZACJI: lipie/ gmina Czarna

OPIS INICJATYWY:
Celem projektu jest utworzenie Ekomuzeum w formie ścieżki przyrodniczej widzianej z perspektywy końskiego grzbietu. Jest to nowa, innowacyjna wizja Ekomuzeum wychodząca naprzeciwko potrzebom regionu. W ostatnich latach w Lipiu jak i w okolicznych miejscowościach prężnie rozwija się turystyka konna będąca świetnym przykładem turystyki zrównoważonego rozwoju. Lipie połączone jest siecią szlaków konnych oplatających całe Bieszczady. We wsi znajdują się dwa ośrodki jeździeckie, prowadzące jazdy w teren i rajdy. W związku z rozkwitem turystyki konnej istnieje paląca potrzeba wspierania tej formy wypoczynku opartej na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Ekomuzeum w postaci ścieżki przyrodniczej opisującej bogactwa naturalne regionu, występujące tu zagrożone gatunki zwierząt i roślin będzie mało konkretny wymiar edukacyjny.
W ramach utworzenia ekomuzeum Kraina Lipecka z siodła i na oklep zaplanowano atrakcyjne przystanki. Miejsca zostały staranne wybrane ze względu na ich wartość przyrodniczą.
Przystanek nr 1„Dla hucuła nie ma życia jak…”
Przystanek nr 2 – Żeremie
Przystanek nr 3 – Wody Mineralne
Przystanek nr 4 – Nie taki wilk straszny
Na każdym przystanku ustawione zostaną : tablica informacyjna, stół, 2 drewniane ławki z zadaszeniem.
” Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Bieszczadzka”