Aktualności

  • Fundacja Bieszczadzka rozpoczęła realizację projektu „Młode Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji”

  • 30 listopada br. Fundacja Bieszczadzka zakończyła realizację projektu "Rozwijanie i pomaganie przez
    wspólne działanie” Projekt powstał w ramach programu Polskie Ini

  • Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
    (Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Partner zadania), we

  • Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadan

Polecamy

Aktualne projekty

Biuletyn Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady

„Ustrzyki potrzebują wolontariuszy”

Wydarzenia