Aktualności

  • 24 maja 2019r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XI-2019, sporządzoną na podstawie oceny w

  • Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie informuje, że w dniu 24.04.2019 ( środa)
    o godzinie 16.00 w siedzibie fundacji przy ul. 1Maja 16 odbędzie się dodatk

  • Ulotki informacyjne nt. szkoleń unijnych z możliwością zorganizowania staży. Oferta skierowana jest do mieszkańców woj. podkarpackiego, którzy ukończyli 29 lat, są

  • Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie XI-2019 należy składać wyłącznie pop

Polecamy

Aktualne projekty

Biuletyn Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady

Wydarzenia