Aktualności

  • Za nami Podkarpacka Konferencja Obywatelska. Podczas Konferencji
    zainaugurowano pracę Podkarpackiej Federacji Organizacji Obywatelskich
    PARASOL, częścią której jest

  • W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”
    realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackieg

Polecamy

Aktualne projekty

Biuletyn Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady

„Ustrzyki potrzebują wolontariuszy”

Wydarzenia