Aktualności

  • Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
    ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańs

  • Za nami Podkarpacka Konferencja Obywatelska. Podczas Konferencji
    zainaugurowano pracę Podkarpackiej Federacji Organizacji Obywatelskich
    PARASOL, częścią której jest

Polecamy

Aktualne projekty

Biuletyn Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady

„Ustrzyki potrzebują wolontariuszy”

Wydarzenia