Aktualności

  • W sobotę 23 kwietnia Nasze Partnerstwo na rzecz promocji i wdrażania Korpusu Solidarności w woj.
    podkarpackim reprezentowane przez : Fundację Bieszczadzką - Lucyn

  • Fundacja Bieszczadzka Ośrodek Działaj Lokalnie przedłuża nabór  Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wo

  • Na początku kwietnia przedstawiciel Fundacji Bieszczadzkiej wział udział w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii. Wyjazd odbył się w ramach realizowaniego przez Urząd Marsza

  • Fundacja Bieszczadzka od początku wojny na Ukrainie wspiera działania na rzecz uchodźców, którzy przybywają do Polski przez przejście graniczne w Krościenku. Od pierw

Polecamy

Aktualne projekty

Biuletyn Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady

Wydarzenia