Aktualności

  • 29 maja 2024r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków
    zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XIII-2024, sporządzoną na podstaw

  • Odpowiedź na to pytanie poznali młodzi ludzie ze szkół podstawowych gminy
    Ustrzyki Dolne, dla których w dniach 14-15 marca, w ramach projektu „Młode
    Bieszczady p

  • Fundacja Bieszczadzka rozpoczęła realizację projektu „Młode Bieszczady przeciwko nietolerancji i dyskryminacji”

Polecamy

Aktualne projekty

Biuletyn Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady

„Ustrzyki potrzebują wolontariuszy”

Wydarzenia