Aktualności

  • W dniu 26 sierpnia 2022 r. Fundacja Bieszczadzka podpisała umowę na realizację zadania Szlak „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, finansowane

  • Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partn

  • W ramach projektu „System certyfikacji szlaków i produktów turystycznych województwa podkarpackiego”
    realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackieg

  • W sobotę 16 lipca 2022r. Fundacja Bieszczadzka otrzymała certyfikat MIEJSCE PRZYJAZNE WOLONTARIUSZOM. Ten ważny dla nas moment miał miejsce w Walinie k/Niska, podczas wyda

Polecamy

Aktualne projekty

Biuletyn Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady

Wydarzenia