Aktualności

 • Fundacja Bieszczadzka zaprasza
   liderów i członków organizacji pozarządowych
  na pierwsze  szkolenie realizowane w ramach  projektu
  „Zdejm

 • 31 maja  2021r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie XII-2021, sporządzoną na podstawie ocen

 • Fundacja Bieszczadzka zaprasza
   liderów i członków organizacji pozarządowych
  na  wyjazdowe szkolenie realizowane w ramach  projektu
  „Zdejmujemy koron

 • Fundacja Bieszczadzka zaprasza
   liderów i członków organizacji pozarządowych
  na  szkolenie realizowane w ramach  projektu
  „Zdejmujemy kor

Polecamy

Aktualne projekty

Biuletyn Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady

Wydarzenia