Aktualności

  • Dziś , 4 grudnia, podczas V Podkarpackiego Forum Obywatelskiego uroczyście ogłosiliśmy wyniki w ramach konkursów: Wolontariusz Roku 2021 Korpusu Solidarności oraz Koordy

  • Szanowni Czytelnicy,

    Ogłaszamy nabór na bezpłatne staże rozwojowe dla koordynatorów w ramach projektu „Podkarpacki

  • W ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu” 7 października odbyliśmy cudowną wizytę studyjną dla 14 koordynatorów wolontariatu z organizacji zarejest

  • Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) wraz z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (Partner zadania) oraz Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym (Pa

Polecamy

Aktualne projekty

Biuletyn Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady

Wydarzenia