Inicjatywa 2

Inicjatywa 2

  • NAZWA INICJATYWY: Arboretum Przyszkolne w Lutowiskach
  • LIDER INICJATYWY: Zespół Szkół w Lutowiskach
  • OPIEKUN INICJATYWY: Agnieszka Magda-Pyzocha
  • OKRES REALIZACJI: Styczeń-grudzień 2017
  • OBSZAR REALIZACJI: Lutowiska/gmina Lutowiska

OPIS INICJATYWY:
Jedną z atrakcji przyrodniczych na szlaku Ekomuzeum „Trzy Kultury” w Lutowiskach jest przyszkolne arboretum. Niestety czas robi swoje i wiele roślin, drzew, krzewów oraz obiektów (zielona klasa, ogródek skalny, mostek, ścieżki) uległo zniszczeniu i degradacji. Celem inicjatywy jest rewitalizacja zniszczonego arboretum, doprowadzenie go do takiego stanu, aby mogło stanowić prawdziwą atrakcję, bazę dydaktyczną (lekcje w terenie) i ciekawe wizualnie miejsce zarówno dla społeczności lokalnej, uczniów jak i turystów.
W ramach rewitalizacji arboretum zostaną wykonane następujące działania:
1. Budowa „Zielonej klasy” w formie „żywej altany” grabowej z podłożem wyłożonym naturalnym piaskowcem i żwirem, wyposażonej w cztery drewniane ławy i dwa stoły.
2. Renowacja drewnianej kapliczki św. Franciszka (remont fundamentu i podstawy, wykonanie nowego zadaszenia, malowanie figurki). Uzupełnienie kamieni w ogródku skalnym wokół kapliczki, odtworzenie roślinności o wybrane byliny i drobne krzewy.
3. Remont ścieżek i poręczy, budowa mostka, formowanie i wyrównanie gruntu, wykonanie stopni na spadkach terenu.
4. Posadzenie roślinności bagiennej na stanowiskach wilgotnych.
5. Powstanie „spirali ziołowej” -uformowanie kopca-spirali z zastosowaniem podłoża dla ziół, aranżację kamieni (naturalny piaskowiec), posadzenie i oznakowanie tabliczkami z nazwą polską i łacińską sadzonek ziół.
6. Budowa i montaż „Hotelu dla owadów” – przygotowanie gruntu, wybetonowanie stóp
fundamentowych, budowa i montaż owadziego hotelu, umocowanie materiałów wypełniających
7. Odtworzenie rabaty róż szlachetnych.
8. Przegląd i pielęgnacja drzew oraz krzewów rosnących w arboretum.
9. Dosadzenie brakujących drzew, krzewów i bylin.
10. Montaż stojącego karmnika dla ptaków.
11. Montaż 3 sztuk ptasich budek lęgowych

” Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Bieszczadzka”