Inicjatywa 3

Inicjatywa 3

  • NAZWA INICJATYWY: Owadzie Śródmieście – makieta układu urbanistycznego XIX wiecznych rynków miasteczka Lutowiska w formie osiedla dla owadów
  • LIDER INICJATYWY: Grupa inicjatywna złożona z mieszkańców gminy Lutowiska
  • OPIEKUN INICJATYWY: Grzegorz Zubel
  • OKRES REALIZACJI: Styczeń-grudzień 2017
  • OBSZAR REALIZACJI: Lutowiska/gmina Lutowiska

OPIS INICJATYWY:
Celem inicjatywy jest zainteresowanie mieszkańców oraz turystów odwiedzających Lutowiska tematyką ochrony owadów zapylających oraz zachęcenie ich do podobnych działań w swoich ogrodach przydomowych czy na osiedlowych podwórkach. Pomysłem na skuteczne osiągnięcie tego celu jest budowa kilkudziesięciu domków dla owadów, które nawiązywać będą swoją bryłą do nieistniejącej już architektury galicyjskiego miasteczka z II połowy XIX wieku, jakim były do roku 1918 roku Lutowiska. Domki dla owadów odtwarzać będą układ niezwykle rzadki i atrakcyjny urbanistyczny układ dawnych Lutowisk oparty na 2 rynkach, w których stało ok. 70 drewnianych domów, w większości należących do społeczności żydowskiej.

Wykonanie makiety poprzedzone zostanie zebraniem materiałów źródłowych (stare fotografie, pocztówki), konsultacje z ekspertami (m.in. z Muzeum Budownictwa Ludowego i Muzeum Historycznego w Sanoku) i hobbystami. Domki zostaną wykonane w skali 1: 25, proporcjonalnie do wymiarów oryginalnych zabudowań historycznych XIX w. rynków w Lutowiskach. „Owadzie śródmieście” zostanie obsadzone krzewami i bylinami tworzącymi optymalne warunki dla życia owadów zapylających. Postawiona tablica edukacyjna będzie uzupełnieniem całej inicjatywy.

” Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Bieszczadzka”