„Czatownia pod Otrytem” otwarta !!!

Lutowiska mają szczęście do pogody. Również otwarciu ”Czatowni pod Otrytem „ kolejnej inicjatywy w projekcie „Ekomuzea Karpackie-Partnerstwo dla Ekorozwoju” towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, która w połączeniu z kolorowymi o tej porze roku drzewami stworzyła scenerię o jakiej można tylko marzyć. Zanim jednak doszło do oficjalnego otwarcia czatowni, przybyli goście spotkali się w Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach gdzie odbyła się część edukacyjna. Zebranych przywitał prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha, przedstawił prezentację obrazującą cele oraz wszystkie inicjatywy jakie zostały i jeszcze będą zrealizowane w ramach projektu. Ponieważ spotkanie dotyczyło czatowni- miejsca obserwacji zwierząt-mieliśmy okazję zobaczyć również przygotowaną przez B. Pyzochę prezentację nt. rodzajów i funkcji obiektów do obserwacji przyrody. W dalszej części spotkania swoje dwie diaporamy poświęcone florze i faunie Bieszczad przedstawił fotografik Mariusz Strusiewicz. Pełni wrażeń artystycznych jakich dostarczyły obrazy-fotografie pana Mariusza uczestnicy spotkania udali się najpierw samochodami potem pieszo pod Otryt, w miejsce, w którym postawiona została czatownia. Uroczystego przecięcia „wstęgi” dokonał wójt Lutowisk Krzysztof Mróz. Wszyscy też zwiedzili czatownię, z której z racji wyposażenia będzie można korzystać przez cały rok. Jest to obiekt ogólnodostępny, wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Gros uczestniczących w spotkaniu stanowili fotograficy, dlatego ich uwagi, opinie i pochwały były dla nas realizatorów działania bardzo ważne . Wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia Fundacji Bieszczadzkiej serdecznie dziękujemy a tym którzy będą korzystać z oferty bezkrwawych łowów życzymy aby pod czatownię podchodziły wszystkie dziko żyjące bieszczadzkie zwierzęta i w efekcie wspaniałych zdjęć. Czatownia to kolejny obiekt powstały na terenie Bieszczadów w ramach projektu „Ekomuzea Karpackie-Partnerstwo dla Ekorozwoju” sfinansowany ze środków NFOŚiGW.
Zespół projektowy

O autorze

Skontaktuj się ze mną: