Inicjatywa 7

Inicjatywa 7

  • NAZWA INICJATYWY: AstroArboretum w Stuposianach
  • LIDER INICJATYWY: Grupa inicjatywna złożona z mieszkańców gminy Lutowiska
  • OPIEKUN INICJATYWY: Pavol Ďuriš
  • OKRES REALIZACJI: Styczeń-grudzień 2017
  • OBSZAR REALIZACJI: Stuposiany/ gmina Lutowiska

OPIS INICJATYWY:
Bieszczady to jedno z takich miejsc w Polsce, gdzie nocne niebo wciąż jest rozgwieżdżone i stanowi zajmującą atrakcję dla wielu osób. Jest to ogromny potencjał tego regionu, który należy wykorzystać. Samo rozgwieżdżone niebo nie wystarczy. Konieczna jest jego promocja połączona z wdrożeniem szeregu działań ułatwiających obcowanie z ciemnym niebem.
Bieszczady, zwłaszcza gmina Lutowiska, to również jedno z ostatnich miejsc w Europie, gdzie wciąż występuje prawdziwie ciemne niebo, wolne od zanieczyszczeń sztucznym światłem naszej cywilizacji.
Celem inicjatywy jest poszerzanie wiedzy astroturystycznej i ekologicznej w dziedzinie astronomii i ekologii. Uświadamianie opinii publicznej (uczniom szkół, turystom odwiedzającym Bieszczady i mieszkańcom) tematyki nowego ekosystemu jakim jest rozgwieżdżone niebo i powiązane z nim: czyste, nieskażone powietrze oraz eliminowanie smogu świetlnego.
W ramach inicjatywy „Astroarboretum w Stuposianach” zostanie zbudowana ścieżka astrobotaniczna pod nazwą „Ścieżka Planet”. Ścieżka będzie oświetlona solarnymi latarniami ogrodowymi, które spełniają kryteria ekologiczne pod kątem minimalizowania zanieczyszczenia światłem. Powstanie altana drewniana – miejsce relaksu, wypoczynku oraz edukacji. Zostanie skonstruowany botaniczny, naturalny model układu słonecznego z zachowaniem rzeczywistych proporcji – planety z różnych gatunków drzew. Stworzony zostanie punkt obserwacyjny – planetarium pod gołym niebem. Całość zostanie uzupełniona zestawem tablic informacyjno- edukacyjnych i kompletem lotek informujących o ogrodzie astrobotanicznym.

” Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Bieszczadzka”