Inicjatywa 1

Inicjatywa 1

  • NAZWA INICJATYWY:Botaniczny Plac Zabaw w Zatwarnicy
  • LIDER INICJATYWY: Stowarzyszenie „Zatwarnica”
  • OPIEKUN INICJATYWY: Piotr Natanek
  • OKRES REALIZACJI: Styczeń-grudzień 2017
  • OBSZAR REALIZACJI: Zatwarnica/gmina Lutowiska

OPIS INICJATYWY:
Botaniczny Plac Zabaw w Zatwarnicy to kolejna atrakcja wzbogacająca ofertę edukacji przyrodniczej na szlaku Ekomuzeum „W krainie Bojków”. Inicjatywa realizowana jest na terenie położonym obok Chaty Bojkowskiej- Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju w Zatwarnicy.
W ramach inicjatywy powstanie zestaw 12 drewnianych ław i 4 stołów umożliwiających prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci w różnych grupach – z klasą, z rodzicami i w różnych aranżacjach – np. w formie amfiteatru czy zielonej klasy. Zostaną zakupione i zainstalowane na terenie wokół Chaty Bojkowskiej elementy innowacyjnej, interaktywnej infrastruktury służącej do zabaw i edukacyjnych zajęć terenowych o tematyce botanicznej, skoncentrowanej na wiedzy o drzewach i krzewach. Będą to:
• GRA PLENEROWA w formie LABIRYNTU pt. „CO ZE MNIE WYROŚNIE”
• 2 GRY PLENEROWE w formie „światowida” – nt. „Energia drzew” oraz „Krzewy polne
• 2 GRY PLENEROWE z ruchomymi, obracanymi, elementami – nośnikami treści edukacyjnych o drzewach liściastych i drzewach iglastyc
Zasadzone zostaną drzewa i krzewy, oznakowane za pomocą tabliczek, pomiędzy roślinami zostaną wykonane ścieżki , nad przepływającym przez teren inicjatywy strumyku zostanie zbudowany mostek, na drzewach zawiesi się ptasie budki lęgowe.

” Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Bieszczadzka”