Fundacja Bieszczadzka, Detska organizácia Fénix Snina (Słowacja) oraz WWF Polska zapraszają w dniach 20-22 sierpnia 2010 roku do Lutowisk (w Bieszczadach) na II KARPACKIE DNI ZIELONEJ TURYSTYKI (KDZT).
Drugie już z rzędu KDZT (pierwsze odbyły się we wrześniu 2009 roku w słowackiej Sninie) służą kreowaniu i promocji wśród odwiedzających region turystów oraz wśród samych mieszkańców wspólnej dla Karpat Wschodnich oferty turystyki przyjaznej środowisku. Impreza popularyzuje potencjał przyrodniczy, historyczny i kulturowy regionu oraz uświadamia znaczenie ekoturystyki i ekologii dla ochrony i zachowania tego potencjału. Bardzo ważnym celem jest też wzmacnianie transgranicznej polsko-słowackiej (a docelowo polsko–słowacko–ukraińskiej) partnerskiej współpracy na rzecz przyjaznego środowisku rozwoju Karpat Wschodnich.
W PROGRAMIE tegorocznej edycji DNI m.in.:
Wystawy publikacji i fotografii oraz pokaz filmów o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i ekoturystycznej.
Impreza DZIKIE KARPATY: pokazy zwierząt hodowlanych związanych z regionem; konkursy i zajęcia edukacyjne o rosnących w Karpatach roślinach i żyjąccych tu dużych ssakach – żubrach, niedźwiedziach, wilkach, rysiach i żbikach.
Impreza ZIELONA TURYSTYKA KARPACKA: ekspozycja wschodniokarpackich produktów ekoturystycznych: Międzynarodowego Szlaku Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego „Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie;Ekomuzeów Bieszczadzkich; pokazy akrobacji rowerowych oraz zasad i sprzętu potrzebnego do uprawiania parolotniarstwa.
Kiermasz rękodzieła wschodniokarpackiego oraz degustacja jadła regionalnego z warsztatami kulinarnymi.
Występy zespołów regionalnych z Polski, Słowacji i Ukrainy.
Edukacyjne wycieczki i warsztaty terenowe: rowerowa wzdłuż Doliny Sanu; piesze z botanikiem i ornitologiem (bird watching); warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących.

Fundacja Bieszczadzka zaprasza do udziału w Cyklu warsztatów kulinarnych – kuchnia regionalna.
W ramach projektu:
„Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska”
Cykl skierowany jest dla osób z polsko-słowackiego pogranicza Karpat Wschodnich zajmujących się kuchnią w praktyce: szefów kuchni, kucharzy, właścicieli obiektów gastronomicznych i noclegowych lub planujących założenie takiej działalności oraz dziennikarzy i naukowców zajmujący się tematyką kulinarną.
Warsztaty odbędą się w Zatwarnica, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.; http://www.barr-ustrzyki.pl/hotelnew
Ramowy program cyklu:
Część I (teoretyczna) – 11 marca 2010 roku, czwartek
Temat: Jak zgodnie z prawem wytwarzać, sprzedawać i chronić lokalne produkty żywnościowe
Część II (teoretyczna) – 12 marca 2010 roku, piątek
Temat: Jak stworzyć i wypromować markę produktu lokalnego oraz skuteczną sieć sprzedaży.
Część III (teoretyczna) – 23 marca 2010 roku, wtorek
Temat: Jak jadano i jada się w Karpatach Wschodnich – przegląd lokalnych produktów żywnościowych i potraw wschodniokarpackich.
Część IV (praktyczna) – 24,25,26 marca 2010 roku; środa, czwartek, piątek
Temat: Wybrane potrawy pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego w praktyce.
Zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy p przesłanie ankiety zgłoszeniowej e-mailem (b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl), faksem (nr 13 469 62 90) lub pocztą (Fundacja Bieszczadzka, ul. Rynek 14; 38-700 Ustrzyki Dolne – z dopiskiem: „Warsztaty kulinarne”) najpóźniej do godziny 15.00 w poniedziałek (8 marca 2010 roku). O wynikach rekrutacji poinformujemy wszystkie zgłoszone osoby we wtorek (9 marca).
W przypadku większej liczby osób zgłoszonych spełniających kryteria merytoryczne, decydować będzie deklaracja udziału we wszystkich warsztatach cyklu.
Koordynator: Bogusław Pyzocha, tel.: +48 601 055 457; e-mail: b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
Ankieta zgłoszeniowa
Program I cz. Cyklu warsztatów
Program II cz. Cyklu warsztatów
Program III cz. Cyklu warsztatów
Program IV cz. Cyklu warsztatów
LISTA osób zakwalifikowanych do uczestnictwa – 10 mar 2010

Drodzy Wolontariusze!
W najbliższym czasie będziemy potrzebować wsparcia przy organizacji Karpackiego Dnia Zielonej Turystyki, który odbędzie się w dniach 17-19.09.2009 w Sninie na Słowacji. Wolontariusze zajmą się promocją wydarzenia, przygotowaniem terenu i obsługą stoisk. Zapewnimy Wam przejazd, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, materiały promocyjne, a poza tym dużo pracy i zabawy. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym wolontariat.bieszczadzki@gmail.com lub pod numerem telefonu (013) 469 72 97 do piątku 4.09.2009.
W poniedziałek 7.09 podamy informacje o terminie i miejscu spotkania informacyjnego.
Zespół Fundacji Bieszczadzkiej