„Zdejmujemy koronę
i wspieramy bieszczadzkie NGO”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Operatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału bieszczadzkich organizacji pozarządowych poprzez dostarczenie liderom i członkom organizacji specjalistycznej wiedzy z zakresu współczesnego funkcjonowania NGO’s.

Celem szczegółowym jestzwiększenie liczby liderów organizacji pozarządowych sprawnie zarządzających projektami, aktywnie i efektywnie działających na rzecz środowiska lokalnego.

Projektowe działania:

 1. Promocja projektu
 2. Zatrudnienie osób kluczowych do obsługi projektu(koordynatora, księgowego) oraz  instruktorów prowadzących szkolenia i poradnictwo/doradztwo specjalistyczne
 3. Rekrutacja uczestników wśród bieszczadzkich organizacji pozarządowych
 4. Dwudniowe wyjazdowe szkolenie dla 20 przedstawicieli bieszczadzkich NGO zainteresowanych nabyciem kompetencji w zakresie pisania projektów.
 5. Szkolenia tematyczne dla liderów i członków organizacji z zakresu współczesnego funkcjonowania NGO’s a szczególnie:
 • Obsługa programów umożliwiających przeprowadzenie telekonferencji, webinariów, wykorzystanie mediów społecznościowych. Pomoc w wyborze odpowiedniego i dostosowanego do możliwości percepcyjnych naszych i naszych odbiorców komunikatora umożliwiającego komunikację zdalną
 • Podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej (polityka rachunkowości w NGO, plan kont w NGO, pełna księgowość a uproszczona ewidencja przychodów i kosztów).
 • Zasady prowadzenia dokumentacji w fundacji i stowarzyszeniu, co to są dokumenty księgowe, jak się je opisuje i przechowuje
 • Obowiązki NGO wobec różnych urzędów, współpraca NGO z administracją publiczną
 • Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowej
 • Działalność gospodarcza organizacji pozarządowej, odpłatna działalność pożytku publicznego.
 • Fundraising i zdobywanie środków na działalność organizacji fundacji/stowarzyszenia
 • Ludzie w NGO – budowanie zespołu i komunikacja, wolontariat
 • Budowanie wizerunku organizacji
 • Promocja w organizacji pozarządowej
 1. Doradztwo i konsultacje specjalistyczne indywidualne dla liderów bieszczadzkich NGO ( spotkania indywidualne w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej lub online)

Czas trwania projektu: Październik 2020- Czerwiec 2021

Koordynator projektu: Lucyna Sobańska, tel: 881 537 554 email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl