Fundacja Bieszczadzka w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX -2015” ogłosiła w maju ub. roku konkurs „Opowiedz…” który miał na celu zachęcenie naszych grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służył wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.
Na konkurs wpłynęło 6 prac w dwóch kategoriach: „Miejsce” i „Motyw”. Wszystkie prace miały formę reportażu miltimedialnego. W kategorii „MIEJSCE”, która pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty wpłynęły 3 prace. Ważne było, aby pokazały stan sprzed zmiany, a następnie pokazały wspólną pracę i oczywiście – efekt. Zależało nam, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi. Decyzja jury konkursowego w skład którego weszli lokalni dziennikarze, fotograficy, informatycy zwycięzcą w kategorii „ MIEJSCE” zostało Stowarzyszenie ,, Tworzymy Lepszą Przyszłość” w Birczy
Reportaż pt. „Rudawka – zdrowo na sportowo” można obejrzeć pod linkiem VIDEO
Ponadto jury przyznało w tej kategorii dwa wyróżnienia dla: Stowarzyszenia Natchnieni Bieszczadem w Cisnej, za pracę „ Tajemnicza góra w Cisnej” , link do pracy: VIDEO
oraz dla Grupy nieformalnej złożonej z przedstawicieli nauczycieli i Rady Rodziców w Gimnazjum w Wojtkówce za pracę pt. „Zielony Zakątek łączy pokolenia”, link do pracy to: VIDEO
3 prace wpłynęły też w kategorii „MOTYW”. Kategoria ta dała możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieściły się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. I w tej kategorii zależało nam, aby prace pokazały taki motyw, który połączył ludzi.
Za najlepszą pracę w tej kategorii jury uznało reportaż multimedialny „Ocalić od zapomnienia” Stowarzyszenia USTYAN. Pracę można obejrzeć pod linkiem : VIDEO
Wszystkie wymienione organizacje otrzymają nagrody rzeczowe, zaś prace , które otrzymały pierwsze miejsce będą reprezentować ODL Fundacja Bieszczadzka w ogólnopolskim konkursie „Opowiedz….”.
Wszystkim organizacjom, które wzięły udział w konkursie bardzo dziękujemy zaś nagrodzonym składamy gratulacje.

Rękodzielnicy, artyści, pasjonaci kultury i tradycji! Połączmy siły i promujmy nasz region!
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza do udziału w nowym konkursie, który będzie inspiracją do różnorodnego spojrzenia na przedmioty, pamiątki, gadżety nawiązujące do tradycji Podkarpacia.
Poszukujemy nowych, niesztampowych projektów pamiątkarskich promujących województwo podkarpackie, zarówno tych bezpośrednio nawiązujących do tradycji kulturowej regionu, jak i nowoczesnych inspiracji wyróżniających nas w natłoku działań promocyjnych. Pamiątką może być artystyczne dzieło jak również nowoczesny gadżet z lokalnym motywem.
Zachęcamy do twórczego podejścia do dziedzictwa kulturowego, zgodnego z aktualnymi trendami i tendencjami wzornictwa i sztuki użytkowej. Pamiątka powinna łączyć w sobie tradycyjne elementy i wzory podkarpackiego dorobku kultury ze współczesną formą.
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz możliwość szerokiej promocji i dystrybucji zaproponowanych w konkursie pamiątek.
Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia do pobrania na www.podkarpackie.travel oraz w biurze PROT (ul. Grunwaldzka 2, Rzeszów).

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie do składania dokumentów rekrutacyjnych w terminie 15-31 października 2012r.

Od 1-go sierpnia Fundacja Bieszczadzka rozpoczyna realizację projektu pt. „Młode Bieszczady” finansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Ten dwuletni projekt skierowany jest głównie do Samorządów Uczniowskich a jego celem będzie stworzenie modelowych rozwiązań pracy Samorządu Uczniowskiego , które przyczynią się do rozwoju postaw obywatelskich wśród młodzieży gimnazjalnej, w tym służące rozwojowi samorządności uczniowskiej i angażowaniu młodzieży na rzecz środowiska lokalnego. Już wkrótce wszystkie bieszczadzkie gimnazja zostaną poinformowane o możliwości udziału w projekcie.

Fundacja Bieszczadzka i Bieszczadzkie Centrum Charytatywne CARITAS w Ustrzykach Dolnych zapraszają dzieci i młodzież do udziału w „Wakacyjnej Szkole Języka Angielskiego”
Zajęcia odbywać będą się od 2 do 27 lipca w Ustrzykach Dolnych, w świetlicy Caritas przy ul. W. Pola. w wymiarze jednej godziny dziennie dla każdej grupy wiekowej i prowadzone będą przez wolontariusza z amerykańskiej organizacji Learning Enterprises, studenta renomowanej uczelni. Zapisy do poszczególnych grup
w Fundacji Bieszczadzkiej ul. Rynek 14 lub telefonicznie pod numerem 13 469 7297, kom. 607 58 68 34
Proponujemy udział w następujących grupach wiekowych:
I grupa -kl I-III
II grupa- kl IV-VI
III grupa -gimnazjaliści
IV grupa –szkoły średnie
V grupa- studenci

19 kwietnia 2012r. Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej zatwierdził listę rankingową wniosków zgłoszonych do konkursu Działaj Lokalnie 2012 sporządzoną na podstawie oceny wniosków przez Komisji Grantodawczą funkcjonującą przy Fundacji Bieszczadzkiej. W skład komisji wchodzą: Alicja Gruza- wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej, Wiesława Drwięga- dyrektor Oddziału PKO BP w Lesku, Jacek Szarek- dziennikarz TVP Rzeszów, Robert Bańkosz- przewodnik, urzędnik samorządowy d/s turystyki, Janusz Demkowicz- nauczyciel, muzyk, właściciel ChatyMagiJa, Iwona Woch- Wiceprezes Zarządu LGD Zielone Bieszczady. Środki finansowe otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz dodatkowe pozyskane przez Fundację Bieszczadzką pozwoliły na dofinansowanie 11 spośród 25 zgłoszonych projektów. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy w imieniu Komisji i Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej zaś organizacjom i grupom nieformalnym, które nie znalazły się wśród dofinansowanych, dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie za rok.

Ranking wniosków w konkursie Działaj Lokalnie 2012

24 września 2011 r. w Iwoniczu Zdroju zorganizowane zostały Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki. Patronem imprezy był Marszałek Województwa Podkarpackiego, dr Mirosław Karapyta, natomiast głównym organizatorem Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”. Głównym punktem imprezy było wręczenie Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Turystyki” oraz Statuetek Marszałka Województwa Podkarpackiego, które wręczyła laureatom Pani Wicemarszałek Anna Kowalska.
Podczas uroczystości wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej –Lucyna Sobańska odebrała przyznaną naszej organizacji statuetkę Marszałka Województwa Podkarpackiego : „Za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i promocji regionu”

6 grudnia w Ustrzykach Dolnych, 22-osobowa grupa wolontariuszy
współpracujących z Fundacją Bieszczadzką uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych, tematem których były „Szlaki Greenway Zielony Rower”.
Warsztaty odbyły się w ramach realizowanego aktualnie projektu „Wolontariat bieszczadzki-wspólnie na szlaku Greenway „Zielony Rower ” Ten partnerski projekt realizowany jest przez 10 organizacji z gmin Lesko i Ustrzyki Dolne.
Tak się akurat składa, że większość wolontariuszy pochodzi właśnie z tych dwóch gmin. Uczestnicy warsztatów poznali ideę Greenway, historię powstawania szlaków „Zielony Rower”, ideę ekomuzeów oraz inicjatywy społeczne jakie wzdłuż szlaków zielony Rower istnieją bądź dopiero powstają.
Metodami warsztatowymi wypracowali propozycje zajęć w które najchętniej angażowaliby się. Rozmawiali o swojej pracy wolontariackiej. Dziękujemy im za udział w szkoleniu.