Zapytanie ofertowe nr 1/0357/D/2/2012
Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie wyżywienia i noclegów podczas weekendowych sesji szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach realizacji projektu „Młode Bieszczady”, Nr umowy 1/0357/D/2/2012, współfinansowanego ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
Termin składania ofert 07 marca 2013r. do godz. 12:00
Informacji udziela:
Lucyna Sobańska – koordynator
Tel. 13 469 62 90
email: l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl
lub
Alicja Gruza – asystent koordynatora
Tel. 13 469 62 90
email: a.gruza@fundacja.bieszczady.pl

Załączniki:
Oferta
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Umowa wzór