Inicjatywa 12

Inicjatywa 12

  • NAZWA INICJATYWY: Zielony Zakątek nad Wiarem
  • LIDER INICJATYWY: Gimnazjum w Wojtkówce
  • OPIEKUN INICJATYWY: Honorata Paszkowska
  • OKRES REALIZACJI: Styczeń-grudzień 2017
  • OBSZAR REALIZACJI: Wojtkówka/ gmina Ustrzyki Dolne

OPIS INICJATYWY:
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Wojtkówka i stworzenie kompleksowej oferty dla mieszkańców i turystów odwiedzających nasz region. Działania realizowane będą na terenie planowanego ekomuzeum „W dolinie Wiaru” i będą stanowić jedną z atrakcji na szlaku ekomuzeum.
W ramach inicjatywy powstanie tzw. „zielona klasa” –wiata ze stoliczkami i ławkami, w której
prowadzone będą zajęcia dla uczniów m.in. z zakresu edukacji leśnej i ekologii, oraz organizowane festyny, spotkania dla mieszkańców wsi i turystów.
W przyszkolnym sadzie, który jest często odwiedzany przez leśną zwierzynę powstanie ścieżka edukacyjna „Raj Zwierząt”, zakupione i zawieszone zostaną budki lęgowe oraz karmniki, zaprojektowane i zamontowane 4 tablice edukacyjne: „Rzeka Wiar”, „Drzewa naszych lasów”, „Zwierzęta naszych lasów”, „Ptaki naszych lasów” ). Sad wzbogaci się o nowe drzewa a „zielona klasa” o nowe rośliny ozdobne. W celu pielęgnacji roślin zakupiony zostanie zestaw narzędzi ogrodniczych
W ramach działalności edukacyjnej zorganizowany będzie Dzień otwarty w Zielonym Zakątku nad Wiarem, przeprowadzona akcja oczyszczania rzeki Wiar w miejscowości Wojtkówka , warsztaty ekologiczne – nauka segregacji śmieci a także rajd pieszy do źródeł Wiaru, zakończony zajęciami z zakresu ekologii przeprowadzonymi przez pracowników Nadleśnictwa Bircza i ogniskiem w Zielonej Klasie przy Gimnazjum w Wojtkówce.

” Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Bieszczadzka”