W 2009 i 2010 roku  Fundacja Bieszczadzka wraz z Partnerami realizowała  dwa projekty: „Wolontariat Bieszczadzki-wspólnie dla dobra Bieszczadów” i „Wolontariat Bieszczadzki- wspólnie na szlaku Zielony Rower”. Oba projekty realizowane były w  ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW.  Nieformalne Partnerstwo zawiązane wówczas połączyło organizacje pozarządowe i instytucje z dwóch gmin: Lesko i Ustrzyki Dolne a kluczem wg którego wskazano członków Partnerstwa był ich wcześniejszy udział w programach Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Najczęściej był to program Działaj Lokalnie ale również Równać Szanse, Program Stypendialny czy  Program RITA.  Wszystkie projektowe działania skoncentrowane były wokół  idei Wolontariatu. Oprócz wspólnych szkoleń, warsztatów dla wolontariuszy, wizyty studyjnej pokazującej dobre praktyki,  każdy z Partnerów zrealizował zadanie zgodne z charakterem i celami swojej organizacji. Zadanie to było jednocześnie sprawdzianem organizacyjnym, logistycznym  i merytorycznym dla wolontariuszy Partnera. Oj działo się wówczas!! Odbył  np. Dzień Dziecka zorganizowany w Lesku przez Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Ustrzyk Dl  zorganizowało Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych  zainicjował „Sprzątanie Strwiąża” ( od tamtej  pory akcja odbywa się co roku) a Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa  w Lesku realizowało cykl zajęć dla Pań pn. „Kobiety na start”  itd.  Wspólnie zorganizowano imprezę  podsumowującą „Święto Bieszczadzkich Inicjatyw Lokalnych” Tamte działania nauczyły  Partnerów współpracy, poznali wzajemnie swoje możliwości i swój potencjał. Przez kolejne lata współpracowali ze sobą.  Choć już nie w tak licznym składzie lecz w różnych konfiguracjach realizowali wspólne  zadania.

W 10 – tą   rocznicę powstania  Partnerstwa, postanowiliśmy  je reaktywować,  poszerzając jednocześnie o nowych partnerów z obu gmin. Pozyskaliśmy maleńki grant ( 5 tyś zł) z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Pracownia Dobra Wspólnego Programu Lokalne Partnerstwa PAFW na realizację  projektu „Znowu Razem!!!”.  Aktualnie jesteśmy po dwóch działaniach. Pierwszym było  nawiązanie kontaktów z byłymi Partnerami, aktualizacji ich danych oraz  zaproszenie do partnerstwa nowych organizacji i Instytucji. Drugim działaniem było odbyte 4 października spotkanie Partnerów,  podczas którego  poznaliśmy metodę animacji  społeczności  lokalnych w oparciu  o dobro wspólne”. Metodę w sposób warsztatowy przekazał animator PAFW-u Paweł Werbowy.

Efektem końcowym przeprowadzonych warsztatów było zaktualizowanie wizji, misji, celów partnerstwa oraz dobra wspólnego z uwzględnieniem diagnozy lokalnej społeczności, posiadanych zasobów i dobra wspólnego (będącego wspólnym dobrem dla każdego członka partnerstwa). Uznaliśmy, że dobrem wspólnym jest dla nas WOLONTARIAT BIESZCZADZKI, potencjał tkwiący w wolontariuszach działających na rzecz Bieszczadów. Dyskutowaliśmy również nad narzędziem służącym  aktywizacji członków naszego Partnerstwa. Po długiej dyskusji doszliśmy do konsensusu, będzie to elektroniczna platforma, która umożliwi zgłaszanie się wolontariuszy oferujących swą pomoc i organizacji oczekujących współpracy z wolontariuszami.

Lucyna Sobańska