ZAPROSZENIE na VI przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach

ZAPROSZENIE na VI przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów
w Karpatach, które odbędą się w dniach 2-4 grudnia 2013 roku, w okolicach dawnych wsiOlchowiec, Serednie Małe, Rosochate, Studenne, Tworylne, Krywe i Hulskie(Nadleśnictwo Lutowiska, Gminy Czarna i Lutowiska, Polska)

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” oraz z Nadleśnictwem Lutowiska – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane w Bieszczadach szóste z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce) przyrodniczych warsztatów terenowych nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).
Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.
W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz zorganizowana impreza plenerowa „Dzień Żubra” w Lutowiskach. Odbyło się ponadto pięć przyrodniczych warsztatów terenowych, dwa na Słowacji (okolice miejscowości Runina i Osadne w Bukowskich Wierchach) oraz trzy w Polsce (w okolicach miejscowości Wola Michowa i Balnica na obszarze Nadleśnictwa Komańcza, w okolicach miejscowości Muczne na obszarze Nadleśnictwa Stuposiany oraz w okolicach miejscowości Rabe i nieistniejącej wsi Huczwice koło Baligrodu na obszarze Nadleśnictwa Baligród). Obecne, szóste warsztaty to ostatnie z cyklu przyrodnicze warsztaty terenowe na obszarze Nadleśnictwa Lutowiska. Równolegle do tych działań powstały materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularno-edukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, które odbędzie się 11 grudnia 2013 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztatów
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,

Najpóźniej do 29 listopada 2013 roku (piątek) do godziny 16.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy
drogą e-mailową lub telefonicznie.

W imieniu organizatorów

Bogusław Pyzocha
Koordynator projektu

Załączniki:
1. Program
2. Formularz
3. Zaproszenie

O autorze

Skontaktuj się ze mną: