ZAPROSZENIE na IV przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach

ZAPROSZENIE

na IV przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach,

które odbędą się w dniach 7-9 października 2013 roku, w okolicach miejscowości Muczne

(Nadleśnictwo Stuposiany, Gmina Lutowiska, Polska).

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane w Bieszczadach czwarte z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce) przyrodniczych warsztatów terenowych nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).

Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.

W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz zorganizowana impreza plenerowa „Dzień Żubra” w Lutowiskach. Odbyły się ponadto trzy przyrodnicze warsztaty terenowe, dwa na Słowacji (okolice miejscowości Runina i Osadne w Bukowskich Wierchach) oraz jedne w Polsce (okolice miejscowości Wola Michowa i Balnica, na obszarze Nadleśnictwa Komańcza). W kolejnych miesiącach odbędą się kolejne trzy przyrodnicze szkolenia terenowe. Równolegle do tych działań powstają materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularno-edukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, którego zakończenie planowane jest w grudniu 2013 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztatów oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowegoe-mailem lub faksem:

b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,

Najpóźniej do 7 października 2013 roku (poniedziałek) do godziny 16.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy
drogą e-mailową lub telefonicznie.

W imieniu organizatorów

Bogusław Pyzocha

Koordynator projektu

Załączniki:
1. Program
2. Formularz
3. Zaproszenie

O autorze

Skontaktuj się ze mną: