Relacja z V przyrodniczych warsztatów terenowych nt. żubrów w Karpatach

V przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach
12-14 listopada 2013 roku
W okolicach Rabe koło Baligrodu, doliny Rabskiego potoku i nieistniejącej wsi Huczwice odbyły się V przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach.
Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gdyż, wzięło w nich udział aż 10 uczestników (w tym 7 mężczyzn i 3 kobiety).
Uczestnikom towarzyszył koordynator projektu: Bogusław Pyzocha oraz prowadzące: Aleksandra Wołoszyn Gałeza i Ewa Wydrzyńska-Scelina.
Podczas warsztatów przedstawiona została prezentacja nt. „Interakcja żubr-inne gatunki dzikie w Bieszczadach”oraz „Stada wolnościowe żubrów, bytujących na terenie Nadleśnictwa Baligród”.
Tym razem uczestnikom udało się zobaczyć największego mieszkańca karpackiej puszczy. Stado, które napotkała grupa w II dnia liczyło około 20 sztuk, natomiast III dnia około 36 sztuk. Uczestnicy mieli ogromne szczęście, gdyż dotychczasowe grupy, które uczestniczyły we wcześniejszych 4 warsztatach, mimo wielu wysiłków mogli zobaczyć tylko ślady świadczące o tych zwierzęta, natomiast żubrów żyjących na wolności, już nie.
Kolejne i jednocześnie ostatnie warsztaty już 2 grudnia na terenie Nadleśnictwa Lutowiska oraz Gminy Czarna.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: