ZAPROSZENIE na III przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach

ZAPROSZENIE na III przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach,które odbędą się w dniach 1-3 października 2013 roku,
w okolicach miejscowości okolice miejscowości Balnica (Gmina Komańcza, Polska) oraz Osadne (Okres Snina, Słowacja)

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane w Bieszczadach trzecie z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce) przyrodniczych warsztatów terenowych
nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).
Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.
W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz zorganizowane były dwa przyrodnicze warsztaty terenowe na Słowacji (okolice miejscowości Runina w Bukowskich Wierchach) oraz w Polsce (okolice miejscowości Wola Michowa
i Balnica, na obszarze Nadleśnictwa Komańcza. W kolejnych miesiącach odbędą się kolejne cztery przyrodnicze szkolenia terenowe oraz impreza plenerowa „Dzień Żubra”, powstaną materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularno-edukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, którego zakończenie planowane jest w grudniu 2013 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztatów
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,

Najpóźniej do 30 września 2013 roku (poniedziałek) do godziny 20.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy
drogą e-mailową lub telefonicznie.

W imieniu organizatorów

Bogusław Pyzocha
Koordynator projektu

Załączniki:
1. Formularz
2. Program

O autorze

Skontaktuj się ze mną: