„Dzień Żubra” to impreza kulturalno-edukacyjna organizowana w Lutowiskach w ramach działania projektu „Tropem Karpackich Żubrów”. Projekt tworzony jest w partnerstwie z Nadleśnictwem Stuposiany, Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” oraz partnera ze Słowacji Čemerica Stakčín.
„Dzień Żubra” to świetna okazja na spotkanie w jednym miejscu „pasjonatów” przyrody Bieszczadzkiej i nie tylko. Również jest to okazja, aby dowiedzieć się jak najwięcej na temat Żubrów oraz ochrony przyrody w Bieszczadach.
Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji zarówno dla turystów jak i mieszkańców Lutowisk. Już
od samego rana towarzyszyły wszystkim przybyłym gościom sportowe emocje, podczas Zawodów Drwali. Zawodnicy prezentowali swoje umiejętności między innymi w ścince słupów, przygotowaniem pilarki do pracy czy okrzesywaniem ściętej kłody. Rywalizowali też między sobą strzelcy w ramach konkursów strzeleckich. Również znalazło się coś dla miłośników logicznego myślenia, czyli zawody szachowe o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutowiska . Odbyły się pokazy psów myśliwskich. Ważnym punktem obchodów Dnia Żubra były prelekcje dotyczące ochrony karpackich żubrów: „Karpacki rok Żubra”, „ Z dziejów leśnictwa w Bieszczadach”. Tego dnia nie brakło również stoisk tradycyjnych miejscowych przysmaków, ale największym zainteresowaniem cieszyło się Stoisko Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, gdzie każdy mógł nabyć pamiątkę związaną z Żubrami oraz wsiąść udział
w quizach i licznych konkursach.
W Dzień Żubra, jak co roku odbyło się wręczenie statuetek „Bieszczadzkiego Żubra 2012”, osobom zasłużonym dla ochrony przyrody w regionie.Nie zabrakło również występu Kapeli Regionalnej „Berdo” z Ustrzyk Dolnych, zespołu „Widmo” oraz zespołu „Wołosatki”, a całą imprezę zakończyła zabawa taneczna przy zespole „ Alltrack”.

odbyły się drugie warsztaty przyrodnicze w ramach projektu „Tropem karpackich żubrów”. Warsztaty odbyły się w okolicach Woli Michowej, Balnicy i Żubraczego.
Na tym obszarze żyje zachodnie stado żubrów, które niestety po wielu godzinach poszukiwań przez uczestników, nie zostało odnalezione. Uczestnicy natomiast dostrzegli wiele śladów tych zwierząt, jak ich sierść czy miejsce gdzie odpoczywały. W śród
6-cio osobowej grypy uczestników warsztatów, znaleźli się leśnicy, nauczyciel, przedstawiciel samorządów, właścicielka restauracji, przewodnik.
Przed wszystkimi miłośnikami karpackiej przyrody oraz największego ssaka Europy – żubra, jeszcze 4 warsztaty, na które można wysyłać swoje zgłoszenia. Organizatorzy informują, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.

ZAPROSZENIE na II przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach, które odbędą się w dniach 17-19 lipca 2013 roku, w okolicach miejscowości Wola Michowa i Balnica, na obszarze Nadleśnictwa Komańcza (Bieszczady, Polska).
Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane w Bieszczadach drugie z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce)przyrodniczych warsztatów terenowych nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).
Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach. W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz zorganizowane były pierwsze przyrodnicze warsztaty terenowe na Słowacji (okolice miejscowości Runina w Bukowskich Wierchach).
W kolejnych miesiącach odbędą się kolejne cztery przyrodnicze szkolenia terenowe oraz impreza plenerowa „Dzień Żubra”, powstaną materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularnoedukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, którego zakończenie planowane jest w grudniu 2013 roku.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztatów oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowegoe-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,
Najpóźniej do 16 lipca 2013 roku (wtorek) do godziny 15.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy
drogą e-mailową lub telefonicznie.

Załączniki:
Formularz Warsztatowy
Zaproszenie
Program Warsztatów

W imieniu organizatorów
Bogusław Pyzocha
Koordynator projektu

Pierwsze warsztaty przyrodnicze w ramach projektu Tropem Karpackich Żubrów odbyły się 25 czerwca 2013 roku, w Bukowskich Wierchach (Słowacja). Organizatorzy nie przypadkowo wybrali to miejsce, albowiem to właśnie tu, w lasach można spotkać największego ssaka Europy. Najważniejszym punktem warsztatów było odwiedzenie zagrody asymilacyjnej w Wielkiej Polanie, gdzie w 2004 roku pojawiły się pierwsze Żubry.
Pomimo wielu starań nie udało się uczestnikom zobaczyć tych zwierząt, ale napotkali oni wiele śladów potwierdzających obecność żubrów na tym terenie. W warsztatach przyrodniczych wzięło udział6 uczestników. Uczestnikom towarzyszył prowadzący – Peter Huncar oraz przedstawiciel organizatorów – Bogusław Pyzocha.

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” w dniu 25 czerwca 2013 roku, w Stakčínie na Słowacji zorganizowali sympozjum popularnonaukowe rozpoczynające działania projektu „Tropem karpackich żubrów”.
Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem społeczności zarówno polskiej, jak i słowackiej. Podczas tego spotkania przybyłym gościom przybliżono informacje na temat całego projektu, zaplanowanych działaniach oraz wymieniono się wieloma doświadczeniami, a każdy z uczestników zwiększył swoją wiedzę na temat żubra.
Sympozjum otworzyło merytoryczne działania projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o Karpackich żubrach.
Jako pierwszy zabrał głos Bogusław Pyzocha – koordynator całego projektu oraz Prezes Fundacji Bieszczadzkiej, który przywitał przybyłych gości oraz wygłosił kilka słów o projekcie „Tropem karpackich żubrów”. Kolejny prelegent – prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – opowiedziała o wpływie struktury genetycznej na rozwój populacji żubrów karpackich. Natomiast Aleksandra Wołoszyn Gałęza przybliżyła wszystkim dzieje karpackiego żubra. Historię żubrów w Nadleśnictwie Stuposiany
przedstawił sam Nadleśniczy nadleśnictwa Stuposiany – Jan Mazur. Kolejną prelekcję wygłosił Štefan Pčola – zooolog, Park Narodowy „Połoniny“, który opowiedział o restutacji żubra w Parku Narodowym „Połoniny“.
Podczas sympozjum udostępniona została po raz pierwszy przenośna ekspozycja składająca się z 8 przenośnych tablic edukacyjnych, które zawierają zdjęcia i szczegółowe informacje na temat historii, biologii, budowy Żubrów. Ekspozycja wykorzystywana w przyszłości będzie podczas różnych wydarzeń i imprez, które są zaplanowane w projekcie. Kolejnym ważnym wydarzeniem wykorzystania tablic będzie Sympozjum w Lutowiskach, które podsumuje cały projekt. Na stałe tablice edukacyjne będą umieszczone w ośrodku edukacyjnym Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie w Mucznem” (Nadleśnictwo Stuposiany).
Sympozjum zakończyło się wycieczką dla uczestników z polski, którzy odwiedzili wiele ciekawych miejsc, w tym: zbiornik wodny na obszarze nieistniejącej dziś już wsi Starina, nieistniejącą wieś Veľká Poľana, gdzie odbyła się prezentacja urządzeń chroniących przed zniszczeniami spowodowanymi przez żubry oraz urządzeń służacych dokarmianiu tych zwierząt. Punktem kulminacyjnym całej wycieczki było odwiedzenie zagrody aklimatycznej dla żubrów w nieistniejącej już dziś wsi Ruské.

ZAPROSZENIE na I przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach, które odbędą się w dniach 25-27 czerwca 2013 roku,
w Bukowskich Wierchach (Słowacja, Gmina Stakčín)
Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane na Słowacji pierwsze z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce) przyrodniczych warsztatów terenowych nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).
Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.
W ramach projektu oprócz przyrodniczych warsztatów terenowych odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, odbędzie się sympozjum popularnonaukowe (poprzedzające niniejsze warsztaty), przygotowywana jest przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach, zorganizowane zostaną kolejne przyrodnicze szkolenia terenowe oraz impreza plenerowa „Dzień Żubra”, powstaną materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularnoedukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, którego zakończenie planowane jest w grudniu 2013 roku.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztaów
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,
Najpóźniej do 24 czerwca 2013 roku (poniedziałek) do godziny 15.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń. O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy drogą e-mailową lub telefonicznie.

Załączniki:
FB_PLSK2012_TKZ_formularz_warsztaty_2013.06.26-27.doc
FB_PLSK2012_TKZ_program_warsztaty I_2013.06.26-27.doc
FB_PLSK2012_TKZ_zaproszenie_warsztaty_2013.06.26-27.doc

ZAPROSZENIE na sympozjum popularnonaukowe
rozpoczynające działania projektu „Tropem karpackich żubrów”,
które odbędzie się dnia 25 czerwca 2013 roku,
w Stakčínie na Słowacji – Hotelu „Armales” (www.armales.sk)
Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego
w Lutowiskach oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane na Słowacji sympozjum popularnonaukowe przybliżające polskie
i słowackie doświadczenia oraz wiedzę o karpackich żubrach, ich biologii, hodowli itp.
Sympozjum towarzyszyć będzie udostępniona po raz pierwszy ekspozycja edukacyjna o żubrach. Podsumowaniem sympozjum będą drukowane materiały posympozyjne, które zostaną dostarczone uczestnikom
już po zakończeniu wydarzenia.
Sympozjum otwiera merytoryczne działania projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym
w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.
W ramach projektu oprócz zbliżającego się sympozjum odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, przygotowywana jest przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach, zorganizowane zostaną przyrodnicze szkolenia terenowe (2 na Słowacji i 4 w Polsce) oraz impreza plenerowa „Dzień Żubra”, powstaną materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularnoedukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna), a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, którego zakończenie planowane jest w grudniu 2013 roku.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem sympozjum
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
1) w Polsce: b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,
2) na Słowacji: iveta.buralova@sopsr.sk, fax: +421 57 768 56 15.
Najpóźniej do 24 czerwca 2013 roku (poniedziałek) do godziny 15.00.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń. O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy drogą e-mailową lub telefonicznie.

Załączniki:
FB_PLSK2012_TKZ_formularz_sympozjum_2013.06.25.doc
FB_PLSK2012_TKZ_program_sympozjum_2013.06.25.doc
FB_PLSK2012_TKZ_zaproszenie_sympozjum_2013.06.25.doc

24 maja 2013 roku w Rzeszowie, w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt „Tropem karpackich żubrów”.
W spotkaniu, podczas którego przedstawione zostały założenia i planowane działania projektu, wzięli udział przedstawiciele podkarpackich mediów oraz partnerów żubrowego przedsięwzięcia.