Relacja z IV przyrodniczych warsztatów terenowych nt. żubrów w Karpatach

W dniach 7-9 października 2013 roku, w okolicy miejscowości Muczne odbyły się IV przyrodnicze warsztaty terenowe nt. Żubrów w Karpatach, których organizatorami byli: Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny”.
Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczestników o karpackich żubrach między innymi dzięki prezentacji
dr Aleksandry Wołoszyn-Gałęza, na temat reintrodukcji żubrów w Bieszczadach oraz behawioru żubrów. Również uczestnicy warsztatów mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat żubrów występujących w Nadleśnictwie Stuposiany poprzez prezentację Tomasza Różyckiego, który reprezentował Nadleśnictwo Stuposiany i zajmuje się stadem żubrów na obszarze Nadleśnictwa.
Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie wyszli w teren i przeszli ścieżkę migracyjną żubrów oraz udali się do zagrody aklimatyzacyjnej żubrów wybudowanej w roku 1963, w której znalazły się pierwsze żubry przywiezione w Bieszczady w ramach reintrodukcji gatunku.
Doskonałym podsumowaniem warsztatów był pobyt w pokazowej zagrodzie żubrów przy miejscowości Muczne, gdzie można było podziwiać żubry linii białowiesko-kaukaskiej oraz wykonać własnoręcznie odlew gipsowy tropu żubra, który następnie każdy z uczestników mógł zabrać ze sobą na pamiątkę.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: