Relacja z VI przyrodniczych warsztatów terenowych nt. żubrów w Karpatach

Dnia 2 grudnia w okolicach dawnych wsi Olchowiec, Seredne Małe, Rosochate, Studenne, Tworyle, Krywe i Hulskie odbyły się ostatnie warsztaty w ramach projektu „Tropem Karpackich żubrów”.
Udział w nich wzięło 7 uczestników,2 prowadzących (Aleksandra Wołoszyn-Gałęza i Rafał Osiecki) oraz przedstawiciel organizatorów (Bogusław Pyzocha).
Podczas tego spotkania zostały przedstawione dwie prezentacje: „Zasady funkcjonowania i właściwości populacji na przykładzie bieszczadzkiej populacji żubrów” oraz „ Żubry i inne gatunki zwierząt chronionych na terenie Nadleśnictwa Lutowiska oraz programy realizowane w ramach ochrony tych gatunków”.
Organizatorzy wprowadzili pewną innowację w warsztatach, gdyż cała grupa została podzielona na 2 mniejsze. Celem tego było zwiększenie szans na zobaczenie największego ssaka Europy. Choć nie brakowało śladów świadczących o tym, że żubry żyją na tych terenach, niestety ich samych nie udało się zobaczyć.

O autorze

Skontaktuj się ze mną: