ZAPROSZENIE na V przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach

ZAPROSZENIE na V przyrodnicze warsztaty terenowe nt. żubrów w Karpatach,
które odbędą się w dniach 12-14 listopada 2013 roku,
w okolicach miejscowości Rabe koło Baligrodu, doliny Rabskiego potoku
i nieistniejącej wsi Huczwice
(Nadleśnictwo Baligród, Gminy Baligród i Zagórz, Polska)

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín,
we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” oraz z Nadleśnictwem Baligród – mają zaszczyt zaprosić
Państwa na organizowane w Bieszczadach piąte z cyklu sześciu (2 na Słowacji i 4 w Polsce) przyrodniczych
warsztatów terenowych nt. żubrów żyjących w polsko-słowackiej części Karpat (Bieszczady i Bukowskie Wierchy).
Warsztaty są częścią projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym
społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady
i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.

W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe
w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz
zorganizowana impreza plenerowa „Dzień Żubra” w Lutowiskach. Odbyły się ponadto cztery
przyrodnicze warsztaty terenowe, dwa na Słowacji (okolice miejscowości Runina i Osadne
w Bukowskich Wierchach) oraz dwa w Polsce (w okolicach miejscowości Wola Michowa i Balnica
na obszarze Nadleśnictwa Komańcza oraz w okolicach miejscowości Muczne na obszarze
Nadleśnictwa Stuposiany). W grudniu 2013 roku odbędą się kolejne, ostatnie z cyklu
przyrodnicze warsztaty terenowe na obszarze Nadleśnictwa Lutowiska. Równolegle do tych
działań powstają materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa,
film i prezentacja multimedialna, publikacja popularno-edukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna),
a całe przedsięwzięcie zamknie sympozjum podsumowujące projekt, które odbędzie się 16 grudnia 2013 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem warsztatów
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90,

Najpóźniej do 10 listopada 2013 roku (niedziela) do godziny 12.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy
drogą e-mailową lub telefonicznie.

W imieniu organizatorów

Bogusław Pyzocha
Koordynator projektu

Załączniki:
1. Program

2. Formularz

3. Zaproszenie

O autorze

Skontaktuj się ze mną: