Relacja z Sympozjum podsumowującego działania projektu „Tropem karpackich żubrów”

Na terenie Karpat można spotkać wiele cennych i rzadko spotykanych osobliwości flory i fauny. Dzikie zwierzęta oraz cenne rośliny przyczyniły się do atrakcyjności tego terenu, który chętnie odwiedzany jest przez Turystów. Jednak nie wszyscy wiedzą, że Karpaty to dom największego polskiego ssaka – żubra, który w tym roku obchodzi swoją pięćdziesiątą rocznicę powrotu w Bieszczady.
W celu przybliżenia lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdzającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach, Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” przeprowadzili projekt pod tytułem „Tropem karpackich żubrów”.
W ramach projektu przeprowadzono wiele ciekawych działań, między innymi: konferencja prasowa – inauguracja projektu, sympozjum popularnonaukowe, szkolenia terenowe, przenośna ekspozycja edukacyjna zawierająca zdjęcia i tablice informacyjne o żubrach, ich historii, biologii i hodowli w Karpatach. Również zostały przeprowadzone liczne działania popularyzujące wiedzę na temat karpackich żubrów w tym witryna internetowa, tablica informacyjna, impreza kulturalno-edukacyjna – „Dzień Żubra”.
Posumowaniem całego projektu, a zarazem ostatnim działaniem projektu było Sympozjum, które odbyło się 11 grudnia 2013 roku w Kinie „Otryt” w Lutowiskach. Sympozjum rozpoczął Krzysztof Mróz- Wójta Gminy Lutowiska,
a zarazem gospodarz sympozjum, który przywitał około osiemdziesięciu uczestników zarówno z Polski i Słowacji.
Pierwszą prelekcję wygłosił Bogusław Pyzocha- Prezes Fundacji Bieszczadzkiej- podsumowując projekt „Tropem Karpackich Żubrów”. Kolejny prelegent – Edward Balwierczak- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, przybliżył wszystkim uczestnikom temat: „Ochrona żubra i innych zasobów przyrodniczych a gospodarka leśna na obszarze podlegającym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie” oraz podsumował działania związane z obchodami Karpackiego Roku Żubra. O ochronie żubra i innych zasobów przyrodniczych oraz rozwoju zrównoważonym z perspektywy Parku Narodowego „Połoniny” i przepisach prawnych funkcjonujących na Słowacji związanych z ochroną przyrody przedstawił Mirosław Bural z Parku Narodowego „Połoniny”. Z kolei Ivan Lempeľ- przedstawiciel Zrzeszenia Właścicieli Prywatnych lasów na Słowacji opowiedział o gospodarce leśnej, ochronie żubra i innych zasobach przyrodniczych z perspektywy słowackich właścicieli lasów prywatnych. Również Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego- Leopold Bekier zabrał głos na temat ochrony żubra i innych zasobów przyrodniczych oraz rozwoju zrównoważonego z perspektywy Bieszczadzkiego parku Narodowego. Znaczenie ochrony żubra dla ochrony przyrody Karpat przybliżył przedstawiciel Stacji Badawczej Fauny Karpat.
Sympozjum podsumowało premierowa prelekcja filmu „Tropem Karpackich Żubrów”. Telewizja Rzeszów, która była wykonawcą filmu przedstawiła historię, ochronę i znaczenie tych zwierząt. Film będą również mogli zobaczyć wszyscy 21 grudnia na antenie Telewizji Polskiej. Wszyscy uczestnicy Sympozjum otrzymali w prezencie książkę „Karpackim Tropem Żubra” oraz film, którego premierę wszyscy mieli możliwość zobaczyć wcześniej.

TKŻ

O autorze

Skontaktuj się ze mną: