ZAPROSZENIE na Sympozjum podsumowujące działania projektu „Tropem karpackich żubrów”

ZAPROSZENIE na
Sympozjum podsumowujące działania projektu „Tropem karpackich żubrów”
(oraz wydarzenia związane z obchodami Karpackiego Roku Żubra[i])
11 grudnia 2013 roku, od godz. 10.00
Lutowiska, Kino „Otryt” (budynek Urzędu Gminy w Lutowiskach)

Organizatorzy – Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach, Stowarzyszenie Čemerica Stakčín i Stowarzyszenie Pro Carpathia, we współpracy z Parkiem Narodowym „Połoniny” – mają zaszczyt zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące działania projektu „Tropem karpackich żubrów”.
Sympozjum to ostatnie działanie projektu „Tropem karpackich żubrów”, którego celem jest przybliżenie lokalnym społecznościom obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystom przyjeżdżającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, informacji o karpackich żubrach.

W ramach projektu odbyła się już konferencja prasowa inaugurująca projekt, sympozjum popularnonaukowe w Stakcinie na Słowacji, przygotowywana została przenośna ekspozycja edukacyjna o żubrach oraz zorganizowana impreza plenerowa „Dzień Żubra” w Lutowiskach. Odbyło się ponadto pięć przyrodniczych warsztatów terenowych, dwa na Słowacji (okolice miejscowości Runina i Osadne w Bukowskich Wierchach) oraz trzy w Polsce (w okolicach miejscowości Wola Michowa i Balnica na obszarze Nadleśnictwa Komańcza, w okolicach miejscowości Muczne na obszarze Nadleśnictwa Stuposiany oraz w okolicach miejscowości Rabe i nieistniejącej wsi Huczwice koło Baligrodu na obszarze Nadleśnictwa Baligród). Ostatnie, szóste z cyklu przyrodnicze warsztaty odbędą się na obszarze Nadleśnictwa Lutowiska w dniach 2-4 grudnia. Równolegle do tych działań powstały materiały popularyzujące wiedzę o żubrach (witryna internetowa, film i prezentacja multimedialna, publikacja popularno-edukacyjna oraz plenerowa tablica informacyjna).

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zapoznanie się z programem sympozjum
oraz o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem lub faksem:
b.pyzocha@fundacja.bieszczady.pl, fax: +48 13 469 62 90.

Najpóźniej do 9 grudnia 2013 roku (poniedziałek) do godziny 16.00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejności zgłoszeń.
O zakwalifikowaniu lub odrzuceniu uczestnictwa każdą zgłoszona osobę poinformujemy drogą e-mailową lub telefonicznie.

W imieniu organizatorów

Bogusław Pyzocha
Koordynator projektu

[i] Karpacki Rok Żubra to:
1. Cykl wydarzeń na przestrzeni 2013 roku, upamiętniających półwiecze powrotu żubrów w Bieszczady – zwierzęta te zostały sprowadzone do Nadleśnictwa Stuposiany w październiku 1963 roku.
2. Próba uświadomienia ekologicznego i społecznego znaczenia żubrów, nie tylko na terenie polskich Bieszczadów, ale całych Karpat – staraniem m.in. polskich naukowców i leśników gatunek ten żyje obecnie również w Słowacji, Rumunii i Ukrainie.
3. Inicjatywą Kapituły Miłośników Bieszczadzkiej Przyrody, działającej w Gminie Lutowiska.
4. Wspólna kampania promocyjna Lasów Państwowych – Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”, samorządów, instytucji oraz organizacji społecznych w dziedzinie ochrony zasobów przyrody i zachowania największego ssaka Europy.
5. Karpacki Rok Żubra uroczyście ogłosił w styczniu 2013 roku Marszałek Województwa Podkarpackiego obejmując Patronat Honorowy wspólnie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
6. Działania realizowane w ramach projektu „Tropem karpackich żubrów” wpisują się w idee oraz w kalendarz wydarzeń Karpackiego Roku Żubra.

Załączniki:
1. Formularz
2. Program

O autorze

Skontaktuj się ze mną: