Realizacja projektu rozpoczęła się od organizacji spotkania informacyjnego dla mieszkańców Chmiela. Uczestnicy uzyskali informację szczegółową na temat realizowanego przedsięwzięcia, oraz sposobu finansowania. Zostali włączeni do wspólnej pracy nad marką Chmiel. Przy zaangażowaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Chmielu, mieszkańców Chmiela oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach zostało zorganizowane I Bieszczadzkie Święto Chmielu w Chmielu – jednodniowa impreza kulturalna. Pierwszym punktem imprezy był zorganizowany dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Lutowiska konkurs kulinarny na „najlepszą potrawę chmielową”, co pozwoli na poznanie kunsztu kulinarnego i weryfikację potraw regionalnych w Gminie. Powołane Jury oceniało przysmaki przygotowane przez mieszkanki gminy. Dzięki sponsorom udało się również nagrodzić Panie sprzętem kuchennym. Dużym zainteresowaniem cieszył się program piwowarski przygotowany przez Firmę Browamator ze Strzyżowa reprezentowaną przez Pana Ziemowita Fałata oraz kilku domowych piwowarów. Firma zorganizowała stoisko na którym piwowarzy domowi z regionu prezentowali proces warzenia piwa, sprzęt dla piwowarów domowych, produkty do warzenia piwa, udzielali informacji o wyrobach do warzenia piwa, rozdawali ulotki z informacją o wyrobach i procesach piwowarskich a także prowadzili degustację domowych piw dla uczestników imprezy, zachęcając tym samym do rozpoczęcia własnej przygody z warzeniem piwa domowego. Impreza cieszyła się także dużym zainteresowaniem regionalnych artystów i rękodzielników. Ponad 40 stoisk uświetniło chmielowe święto. Od jadła regionalnego, poprzez wyroby garncarskie, wikliniarskie, porcelanę, rzeźby, biżuterię, hafty, wyroby z wełny, wosku itp.
Niespodzianką dla turystów okazał się 40 minutowy pokaz jazdy konnej w stylu west.
Wszystkie te atrakcje przeplatane były doskonałą karpacką muzyką. W ramach projektu odbyły się warsztaty kulinarne. Udział w nich wzięło 18 osób. Uczestnicy poznali tajniki regionalnej kuchni oraz stare przepisy kulinarne. Odbyły się tez warsztaty warzenia piwa. Uczestnicy zapoznali się z techniką warzenia piwa z bref-kitów. Druga część warsztatów poświęcona była uprawie i pielęgnacji chmielu. Uczestnicy poznali cykl od sadzenia sztab po zbiory dojrzałych szyszek chmielu. Kolejno odbyły się też warsztaty turystyczne „cudze chwalicie, swojego nie znacie”. Dzięki zaangażowaniu uczestników udało się zebrać szereg informacji o miejscowości – walorach przyrodniczych, historycznych i turystycznych. Z zebranych informacji powstała koncepcja rozwoju wsi Chmiel. Opracowana diagnoza jest długoletnim planem rozwoju turystycznego Chmiela. Został opracowany folder promujący gospodarstwa agroturystyczne, kwatery noclegowe, ośrodki jeździeckie, atrakcje historyczno – przyrodnicze w miejscowości Chmiel. Wydrukowano 500 szt. folderów, które zostały przekazane do gospodarstw w Chmielu oraz Centrum Informacji w Lutowiskach. Opracowano projekt tablicy informacyjnej -mapy Chmiela z zaznaczonymi kwaterami, gospodarstwami agroturystycznymi, atrakcjami turystycznymi, numerami telefonów, szlakami turystycznymi. Tablicę zamontowano w centralnym punkcie wsi Chmiel

Głównym celem projektu było zmotywowanie społeczności wiejskiej, głównie rodziców małych dzieci do aktywnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego.. Ponieważ to rodzice są wzorem dla swoich dzieci, dlatego projekt nasz był kierowany właśnie do nich. Widok rodziców uprawiających sport miał być przykładem dla najmłodszych do aktywności ruchowej. Realizację projektu rozpoczęto od spotkania organizacyjnego Zarządu Klubu z mieszkańcami wsi, głównie rodzicami małych dzieci (4 – 10 lat). Na zebraniu został przedstawiony cel projektu i harmonogram działań. Zaprezentowana oferta została przyjęta przez mieszkańców z entuzjazmem i już na pierwsze zajęcia przybyło 17 rodziców ze swoimi pociechami (ok. 40 osób). Na zajęciach, z których korzystały głównie mamy ze swoimi dziećmi proponowane i przeprowadzone były gry i zabawy ogólnorozwojowe z wykorzystaniem przyborów nietypowych (gazety, butelki plastikowe), aby pokazać rodzicom, że do uprawniania aktywności fizycznej nie jest niezbędny typowy sprzęt sportowy. Na zajęciach rodzice zostali zapoznani z zagrożeniami związanymi z siedzącym trybem życia, a więc z wadami postawy ciała, nadwagą i otyłością. Przedstawiony został szeroki zasób ćwiczeń zapobiegających powstawaniu wad postawy u dzieci oraz korygujących już te istniejące. Wiadomości przekazywane na zajęciach podniosły świadomość rodziców na temat wpływu aktywności fizycznej na prawidłowy rozwój i ogólny stan zdrowia dzieci.
Po każdych zajęciach uczestnicy otrzymywali soki i napoje owocowe oraz ciasto. Odbyło się ok. 50 godz. zajęć, z których systematycznie korzystało ponad 50 osób. W ramach projektu zorganizowane zostały 2 festyny rekreacyjne, turniej zabaw zimowych oraz 3 ogniska integracyjne z konkursami rodzinnymi.
W organizację tych spotkań angażowali się też rodzice, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach sportowo rekreacyjnych, członkowie UKS i nauczyciele szkoły, przy której działa Klub. W sumie zaangażowanych było około 35 osób, a wydano ponad 450 porcji poczęstunku (jednorazowo na spotkaniach było ponad 75 osób). Realizowany projekt zakładał doposażenie placu wspólnych zabaw (część istniejących urządzeń zakupiono w ramach wcześniejszego projektu Działaj Lokalnie) w huśtawkę, bramkę do mini piłki nożnej oraz ławeczki. Finałem projektu był turniej zabaw zimowych

Celem projektu „Słoneczne nadzieje” było rozbudzenie potrzeby uczestnictwa mieszkańców środowiska lokalnego w spotkaniach integracyjnych, włączenie rodziców dzieci do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych , pobudzenie do aktywności nauczycieli prowadzących grupy taneczne w środowisku lokalnym W ramach realizacji projektu Zespół „Bandanki” otrzymał buty taneczne do tańców ludowych, w których prezentował będzie nowy repertuar taneczny zarówno w środowisku lokalnym, jaki i regionalnym. Odbyły się dwukrotnie warsztaty taneczne dla Zespołu prowadzone przez choreografa Zespołu Tańca z Rzeszowa Pana Tomasza Rożka. Kolejną ciekawą formą realizacji projektu była organizacja dużego środowiskowego spotkania, promującego i rozwijającego rozwój artystyczny dzieci i młodzieży środowiska lokalnego tj. II Przegląd Zespołów Tanecznych- „Zatańcz z Mikołajem”. We wszystkich działaniach zaangażowani byli rodzice dzieci z zespołu Bandanki oraz opiekunowie dzieci biorących udział w przeglądzie tanecznym.

Podczas wspólnych spotkań z mieszkańcami Bóbrki zorientowano się, że wiedza większości społeczności lokalnej na temat obiektów przyrodniczych i historycznych w Bieszczadach jest znikoma i nieuporządkowana. Ze względu na to, że Bóbrka jest miejscowością letniskową, odwiedzaną przez wielu turystów, którym mieszkańcy zapewniają miejsca noclegowe , stwierdzono, że potrzebna jest rzetelna informacja o tym, dlaczego warto tu przyjechać. Taką wiedzę powinni posiadać wszyscy mieszkańcy aby móc promować swój region. Ta wiedza powinna dotyczyć śladów historii jak również środowiska przyrodniczego. Chciano również, aby mieszkańcy i młodzież docenili walory naszego regionu i mogli się nimi cieszyć, aktywnie spędzając wolny czas, poznając nową formę ruchu – uprawiając nordic walking. W trakcie projektu przeprowadzono zajęcia z fotografii w terenie, warsztaty dziennikarskie i komputerowe oraz konkurs krasomówczy dla uczniów Zespołu Szkół im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce. Odbyła się wycieczka autokarowa na trasie Bóbrka, Polańczyk, Górzanka, Średnia Wieś, Baligród, Cisna, Majdan, Wola Michowa, Komańcza, Zagórz, Lesko, Bóbrka. Ponadto zorganizowano szkolenie nordic walking, podczas którego instruktor zapoznał uczestników z zasadami prawidłowego chodzenia z kijkami. Jako kontynuacja i utrwalenie poznanych reguł odbyło się jeszcze sześć pieszych wycieczek po okolicy Bóbrki i szlakiem wokół Jeziora Myczkowieckiego. Efektem realizowanych działań są materiały informacyjne umieszczone w gablotach wiszących na budynku szkoły w Bóbrce oraz folder zawierający wiadomości o ciekawych miejscach. W ramach działań zakupiono materiały potrzebne do zrealizowania projektu m.in.: gabloty informacyjne, antyramy, kije nordic walking, materiały i urządzenia, które ułatwią pracę w stowarzyszeniu i w szkole. 29.01.2012r. w budynku Świetlicy wiejskiej w Bóbrce świętowano podsumowanie projektu „Twój każdy krok… zaprowadzi Cię do…”, który okazał się kolejnym sukcesem stowarzyszenia. W trakcie imprezy można było obejrzeć prezentację multimedialną z realizacji przedsięwzięć, występy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bóbrce. Odbył się również finał konkursu krasomówczego. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Polańczyku. Gości poczęstowano jadłem regionalnym.

Projekt obejmował tereny położone wzdłuż drogi zakładowej nr 70 Nadleśnictwa Cisna. Droga ta zbudowana została w okresie powojennym na miejscu istniejącego wcześniej traktu łączącego wsie Kalnica i Polanki. W rejonie drogi zlokalizowane są liczne pozostałości wcześniejszej zabudowy wsi Łuh, Jaworzec i Zawój. Celem projektu było przybliżenie wędrującym turystom historii tych terenów poprzez:
1.Opisy wsi znajdujące się na tablicach zainstalowanych wzdłuż drogi.
2.Opisy poszczególnych obiektów (oryginalne nazewnictwo) na podstawie zgromadzonych informacji z już przeprowadzonych wywiadów z byłymi mieszkańcami,
3.Postawienie na cmentarzach tablic zawierających opis historyczny i zdjęcia cerkwi.
4.Ogrodzenie, we współpracy z Nadleśnictwem Cisna cmentarzy w Łuhu, Jaworcu i Zawoju.

W ramach projektu, którego celem głównym było nauczenie skutecznego sposobu rozładowywania negatywnych emocji młodzieży z terenu Uherzec Mineralnych i okolic, poprzez ćwiczenia siłowe i sprawnościowe oraz warsztaty psychoterapeutyczne, doposażono pomieszczenia Klubu „Hades” należącego do Wiejskiego Domu Kultury w Uhercach Mineralnych w sprzęt do ćwiczeń siłowych w celu stworzenia w jednej części Klubu mini-siłowni. Zakupiono i zamontowano sprzęt do treningu siłowego, przeprowadzono warsztaty instruktażowe na mini siłowni, dzięki którym uczestnicy zapoznali się ze sprzętem, dowiedzieli się jak poprawnie go używać, dowiedzieli się o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z mini siłowni.
Odbyło się część warsztatów psychoterapeutycznych, dotyczących technik relaksacyjnych
Oraz sposobów „nieinwazyjnego” rozładowania napięcia, złości, stresu, ponadto poruszano tematy
związane ze szkodliwością używek : papierosów, alkoholu czy też narkotyków i dopalaczy.
Przez cały okres pełniona była opieka instruktorska na mini siłowni, dzięki które
zachowane były przede wszystkim zasady bezpieczeństwa, uczestnicy dowiedzieli się jak
dbać o harmonijny rozwój sylwetki, poznali metody treningu siłowego.

Projekt „Mini skate park w Orelcu” zakładał propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, efektywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym i znajomych, budowanie więzi międzyludzkich poprzez rozbudowę istniejącego już przy szkole rodzinnego centrum rekreacyjno wypoczynkowego i utworzenie mini skate parku. Celem projektu była dalsza rozbudowa istniejącego przy szkole w Orelcu rodzinnego centrum wypoczynku, stworzonego przez mieszkańców w ramach DL VI 2008. W centrum miejscowości stworzono formę mini skate parku młodzieżowego. Wykorzystano do tego naturalne wzniesienie znajdujące się przy budynku szkoły obok, którego wykonano dodatkowe wzniesienie z płyt betonowych i ziemi uzyskanej z korytowania toru zjazdowego i zgromadzonej wcześniej spod specjalnej nawierzchni placu zabaw. Zostały przesadzone drzewa, przesunięte elementy konstrukcji metalowych drabinek. Następnie po ubiciu i wymodelowaniu odpowiedniego zjazdu został on wybetonowany. Całość tego terenu: Mini skate park, plac zabaw od wschodniej strony został zamknięty ogrodzeniem – płotem.
W pracach wzięli udział mieszkańcy: rodzice obecnych i przyszłych uczniów naszej szkoły, ale także i ci, którzy wychowali już swoje dzieci. Wszędzie tam, gdzie to było możliwe w prace włączyła się młodzież (przeniesienie drabinek zabawowych i montaż w innym miejscu, malowanie elementów słupków, rampy i barierek, porządkowanie placu po zakończeniu betonowania, czyszczenie desek szalunkowych, niwelacja końcowa terenu). Wykonano też grafitti w pobliżu rampy, które skutecznie przykuwa uwagę przechodniów i dodaje blasku całemu projektowi.
W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń, Mini skate park został wyposażony w regulamin, który jednocześnie jest tablicą pamiątkową projektu.

Założeniem głównym projektu: „Muzyczne fascynacje” było zagospodarowanie wolnego czasu dla uzdolnionych muzycznie i wokalnie dzieci i młodzieży z Parafii Tarnawa Górna oraz utworzenie spośród muzykującej śpiewającej młodzieży – Zespołu wokalno-instrumentalnego pod nazwą „Amoria”. Poprzez regularne spotkania – próby pod okiem fachowców – instruktorów, przygotowana została grupa wokalno-muzyczna, która w dalszym ciągu będzie zdolna sama opracowywać i przetwarzać kolejne utwory. Objęliśmy swym zasięgiem szerszą ok. 30 osobową grupę dzieci i młodzieży celem sprawdzenia ich możliwości a następnie rozwijania umiejętności muzycznych. Dobra sposobnością przejrzenia możliwości wokalnych i instrumentalnych kandydatów do zespołu było przygotowanie koncertu kolęd i pastorałek oraz występu w formie śpiewanych Jasełek. Z szerszej grupy po wspomnianym występie instruktorzy wyselekcjonowali 15 osobową grupę, która spotykała się regularnie na próbach wokalnych i instrumentalnych. Z tej grupy wyselekcjonowany został człon 8 osobowego, a w chwili obecnej 5 osobowego zespołu. Poszerzeniu uległ repertuar zespołu do piosenek znanych i lubianych przygotowywanych na okolicznościowe okazjonalne występy. Już pierwszy występ podczas koncertu kolęd i pastorałek spotkał się z bardzo dobrym odbiorem naszego środowiska. Dla potrzeb zespołu Rada Sołecka w Tarnawie Górnej przygotowała w Domu Strażaka wyremontowane od podstaw osobne pomieszczenie, gdzie na stałe rozłożone zostało nagłośnienie i instrumenty muzyczne co ułatwia bezkonfliktowe przeprowadzanie prób zespołu. Dla potrzeb zespołu zakupiono ze środków LOG instrumenty muzyczne: gitarę basową, gitarę prowadzącą, „multiefekt” do gitary prowadzącej i perkusję mechaniczną oraz uzupełniono sprzęt nagłośnieniowy o: mikser na 12 wejść, 3 szt. mikrofonów pojemnościowych z okablowaniem oraz „piec” do gitary basowej. Część sprzętu muzycznego stanowi własność członków zespołu. Nagłośnienie Stowarzyszenie zakupiło wcześniej z własnych środków.

Projekt „Klaps rujnuje, czułość buduje” skierowany był do uczniów dwóch szkół podstawowych w Łodynie i w Krościenku. Zakupiono dzieciom pufy sako, z których korzystały podczas zajęć projektowych. Meble zostały w obu szkołach, gdzie dzieci mogą korzystać z nich podczas przerw lekcyjnych. Uczestnicy projektu to uczniowie i rodzice, w szczególności kobiety. Dla dzieci realizowane były dwa cykle warsztatów: fotograficzne i na temat praw dziecka Warsztaty fotograficzne odbywały się raz w miesiącu osobno dla grupy starszej i młodszej. Dzieci poznawały podstawowe zasady fotografii, uczestniczyły w zajęciach plenerowych. Jednym z zagadnień była obróbka cyfrowa zdjęć. Podczas warsztatów uczniowie przygotowywali prace do konkursu fotograficznego „Nie tylko piec grzeje’. Zajęcia na temat praw dziecka pomogły dzieciom zrozumieć sytuację dzieci na całym świecie i zmiany zachodzące współcześnie. Warsztaty były również praktyczne, bo jednym z zagadnień była umiejętność uczenia się i techniki zapamiętywania, co bardzo pomogło uczestnikom planować swój czas i organizować samodzielną naukę. Na zajęciach powstały też prace plastyczne przedstawione później na wystawie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustrzykach Dolnych. Warsztaty dla kobiet tak jak inne odbywały się raz w miesiącu. Dotyczyły wychowania bez przemocy, budowania partnerstwa w rodzinie, łamania stereotypów. Na warsztaty przychodziły również babcie, które opiekowały się wnukami. Na wszystkich blokach zajęciowych wykorzystywano metody aktywizujące, sprzęt audiowizualny, którego użyczały szkoły. 27 stycznia 2012 roku zakończyły się działania projektu „Klaps rujnuje- czułość buduje”. Przed wejściem do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych stanęły krzesła – symbole przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci. Skórzane paski, bandaże poplamione czerwoną farbą i przyklejone do mebli wyzwiska były bardzo wymowne. Nikt ze zmierzających na wystawę „Nie tylko piec grzeje” nie przeszedł obok obojętnie. W sali wystawowej czekali już uczniowie z kółka teatralnego Szkoły Podstawowej w Krościenku, którzy rozpoczęli wieczór wystawieniem „Małego Księcia” na podstawie przypowiastki filozoficznej A. de Saint Exuperego. Przedstawienie było ostatnim etapem warsztatów na temat praw dziecka. Ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego i plastycznego pod trudnym hasłem „Nie tylko piec grzeje”. Uczestnicy obrazowali ciepło rodzinne lub jego brak. Prace były bardzo zróżnicowane. Realizacja projektu pomogła wszystkim uczestnikom budować dobre relacje międzyludzkie, pogłębiła świadomość o sobie i miejscu zajmowanym w świecie. Rodzice i dzieci mają lepszy kontakt ze sobą.

W projekcie zostały zrealizowane następujące działania: zostało założone „Stowarzyszenie Przy granicy”- którego celem jest działanie na rzecz rozwoju przygranicznych miejscowości w Gminie Komańcza: Łupkowa, Osławicy, Radoszyc, Dołżycy. Założono stronę internetową Stowarzyszenia, wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjne w Radoszycach i Osławicy. Opracowano koncepcję rozwoju stowarzyszenia i tych miejscowości na najbliższe 3 lata. Zostały wydane foldery w ilości 1000 sztuk pokazujące atrakcje tych miejscowości. Odbyły się dwudniowe warsztaty i spotkanie z Panem Romanem Glapiakiem.
Postawione tablice informacyjne sprawiły ,że Radoszyce i Osławica stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystów, którzy częściej się w tych miejscowościach zatrzymują. Dzięki temu też ,że zainteresował się tym jeden z turystów z Syberii, dowiedzieliśmy się od niego ,że z Radoszyc pochodzi bardzo znany i ceniony konstruktor zegarów – Aleksander Podwapiński- co sprawiło, że miejscowość ta stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna- zaczynają to dostrzegać również mieszkańcy Radoszyc. Mówią o tym żeby zrobić muzeum Podwapińskiego.