„Bieszczady Odnalezione”

„Bieszczady Odnalezione”

  • projekt realizowany przezStowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic

Projekt obejmował tereny położone wzdłuż drogi zakładowej nr 70 Nadleśnictwa Cisna. Droga ta zbudowana została w okresie powojennym na miejscu istniejącego wcześniej traktu łączącego wsie Kalnica i Polanki. W rejonie drogi zlokalizowane są liczne pozostałości wcześniejszej zabudowy wsi Łuh, Jaworzec i Zawój. Celem projektu było przybliżenie wędrującym turystom historii tych terenów poprzez:
1.Opisy wsi znajdujące się na tablicach zainstalowanych wzdłuż drogi.
2.Opisy poszczególnych obiektów (oryginalne nazewnictwo) na podstawie zgromadzonych informacji z już przeprowadzonych wywiadów z byłymi mieszkańcami,
3.Postawienie na cmentarzach tablic zawierających opis historyczny i zdjęcia cerkwi.
4.Ogrodzenie, we współpracy z Nadleśnictwem Cisna cmentarzy w Łuhu, Jaworcu i Zawoju.