„Twój każdy krok… zaprowadzi Cię do…”

„Twój każdy krok… zaprowadzi Cię do…”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce w Gminie Solina

Podczas wspólnych spotkań z mieszkańcami Bóbrki zorientowano się, że wiedza większości społeczności lokalnej na temat obiektów przyrodniczych i historycznych w Bieszczadach jest znikoma i nieuporządkowana. Ze względu na to, że Bóbrka jest miejscowością letniskową, odwiedzaną przez wielu turystów, którym mieszkańcy zapewniają miejsca noclegowe , stwierdzono, że potrzebna jest rzetelna informacja o tym, dlaczego warto tu przyjechać. Taką wiedzę powinni posiadać wszyscy mieszkańcy aby móc promować swój region. Ta wiedza powinna dotyczyć śladów historii jak również środowiska przyrodniczego. Chciano również, aby mieszkańcy i młodzież docenili walory naszego regionu i mogli się nimi cieszyć, aktywnie spędzając wolny czas, poznając nową formę ruchu – uprawiając nordic walking. W trakcie projektu przeprowadzono zajęcia z fotografii w terenie, warsztaty dziennikarskie i komputerowe oraz konkurs krasomówczy dla uczniów Zespołu Szkół im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce. Odbyła się wycieczka autokarowa na trasie Bóbrka, Polańczyk, Górzanka, Średnia Wieś, Baligród, Cisna, Majdan, Wola Michowa, Komańcza, Zagórz, Lesko, Bóbrka. Ponadto zorganizowano szkolenie nordic walking, podczas którego instruktor zapoznał uczestników z zasadami prawidłowego chodzenia z kijkami. Jako kontynuacja i utrwalenie poznanych reguł odbyło się jeszcze sześć pieszych wycieczek po okolicy Bóbrki i szlakiem wokół Jeziora Myczkowieckiego. Efektem realizowanych działań są materiały informacyjne umieszczone w gablotach wiszących na budynku szkoły w Bóbrce oraz folder zawierający wiadomości o ciekawych miejscach. W ramach działań zakupiono materiały potrzebne do zrealizowania projektu m.in.: gabloty informacyjne, antyramy, kije nordic walking, materiały i urządzenia, które ułatwią pracę w stowarzyszeniu i w szkole. 29.01.2012r. w budynku Świetlicy wiejskiej w Bóbrce świętowano podsumowanie projektu „Twój każdy krok… zaprowadzi Cię do…”, który okazał się kolejnym sukcesem stowarzyszenia. W trakcie imprezy można było obejrzeć prezentację multimedialną z realizacji przedsięwzięć, występy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bóbrce. Odbył się również finał konkursu krasomówczego. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Polańczyku. Gości poczęstowano jadłem regionalnym.