„Klaps rujnuje- czułość buduje”

„Klaps rujnuje- czułość buduje”

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa

Projekt „Klaps rujnuje, czułość buduje” skierowany był do uczniów dwóch szkół podstawowych w Łodynie i w Krościenku. Zakupiono dzieciom pufy sako, z których korzystały podczas zajęć projektowych. Meble zostały w obu szkołach, gdzie dzieci mogą korzystać z nich podczas przerw lekcyjnych. Uczestnicy projektu to uczniowie i rodzice, w szczególności kobiety. Dla dzieci realizowane były dwa cykle warsztatów: fotograficzne i na temat praw dziecka Warsztaty fotograficzne odbywały się raz w miesiącu osobno dla grupy starszej i młodszej. Dzieci poznawały podstawowe zasady fotografii, uczestniczyły w zajęciach plenerowych. Jednym z zagadnień była obróbka cyfrowa zdjęć. Podczas warsztatów uczniowie przygotowywali prace do konkursu fotograficznego „Nie tylko piec grzeje’. Zajęcia na temat praw dziecka pomogły dzieciom zrozumieć sytuację dzieci na całym świecie i zmiany zachodzące współcześnie. Warsztaty były również praktyczne, bo jednym z zagadnień była umiejętność uczenia się i techniki zapamiętywania, co bardzo pomogło uczestnikom planować swój czas i organizować samodzielną naukę. Na zajęciach powstały też prace plastyczne przedstawione później na wystawie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ustrzykach Dolnych. Warsztaty dla kobiet tak jak inne odbywały się raz w miesiącu. Dotyczyły wychowania bez przemocy, budowania partnerstwa w rodzinie, łamania stereotypów. Na warsztaty przychodziły również babcie, które opiekowały się wnukami. Na wszystkich blokach zajęciowych wykorzystywano metody aktywizujące, sprzęt audiowizualny, którego użyczały szkoły. 27 stycznia 2012 roku zakończyły się działania projektu „Klaps rujnuje- czułość buduje”. Przed wejściem do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych stanęły krzesła – symbole przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci. Skórzane paski, bandaże poplamione czerwoną farbą i przyklejone do mebli wyzwiska były bardzo wymowne. Nikt ze zmierzających na wystawę „Nie tylko piec grzeje” nie przeszedł obok obojętnie. W sali wystawowej czekali już uczniowie z kółka teatralnego Szkoły Podstawowej w Krościenku, którzy rozpoczęli wieczór wystawieniem „Małego Księcia” na podstawie przypowiastki filozoficznej A. de Saint Exuperego. Przedstawienie było ostatnim etapem warsztatów na temat praw dziecka. Ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego i plastycznego pod trudnym hasłem „Nie tylko piec grzeje”. Uczestnicy obrazowali ciepło rodzinne lub jego brak. Prace były bardzo zróżnicowane. Realizacja projektu pomogła wszystkim uczestnikom budować dobre relacje międzyludzkie, pogłębiła świadomość o sobie i miejscu zajmowanym w świecie. Rodzice i dzieci mają lepszy kontakt ze sobą.