„Aktywnie znaczy zdrowo”

„Aktywnie znaczy zdrowo”

  • projekt realizowany przezUczniowski Klub Sportowy „Nafciarz”

Głównym celem projektu było zmotywowanie społeczności wiejskiej, głównie rodziców małych dzieci do aktywnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego.. Ponieważ to rodzice są wzorem dla swoich dzieci, dlatego projekt nasz był kierowany właśnie do nich. Widok rodziców uprawiających sport miał być przykładem dla najmłodszych do aktywności ruchowej. Realizację projektu rozpoczęto od spotkania organizacyjnego Zarządu Klubu z mieszkańcami wsi, głównie rodzicami małych dzieci (4 – 10 lat). Na zebraniu został przedstawiony cel projektu i harmonogram działań. Zaprezentowana oferta została przyjęta przez mieszkańców z entuzjazmem i już na pierwsze zajęcia przybyło 17 rodziców ze swoimi pociechami (ok. 40 osób). Na zajęciach, z których korzystały głównie mamy ze swoimi dziećmi proponowane i przeprowadzone były gry i zabawy ogólnorozwojowe z wykorzystaniem przyborów nietypowych (gazety, butelki plastikowe), aby pokazać rodzicom, że do uprawniania aktywności fizycznej nie jest niezbędny typowy sprzęt sportowy. Na zajęciach rodzice zostali zapoznani z zagrożeniami związanymi z siedzącym trybem życia, a więc z wadami postawy ciała, nadwagą i otyłością. Przedstawiony został szeroki zasób ćwiczeń zapobiegających powstawaniu wad postawy u dzieci oraz korygujących już te istniejące. Wiadomości przekazywane na zajęciach podniosły świadomość rodziców na temat wpływu aktywności fizycznej na prawidłowy rozwój i ogólny stan zdrowia dzieci.
Po każdych zajęciach uczestnicy otrzymywali soki i napoje owocowe oraz ciasto. Odbyło się ok. 50 godz. zajęć, z których systematycznie korzystało ponad 50 osób. W ramach projektu zorganizowane zostały 2 festyny rekreacyjne, turniej zabaw zimowych oraz 3 ogniska integracyjne z konkursami rodzinnymi.
W organizację tych spotkań angażowali się też rodzice, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w zajęciach sportowo rekreacyjnych, członkowie UKS i nauczyciele szkoły, przy której działa Klub. W sumie zaangażowanych było około 35 osób, a wydano ponad 450 porcji poczęstunku (jednorazowo na spotkaniach było ponad 75 osób). Realizowany projekt zakładał doposażenie placu wspólnych zabaw (część istniejących urządzeń zakupiono w ramach wcześniejszego projektu Działaj Lokalnie) w huśtawkę, bramkę do mini piłki nożnej oraz ławeczki. Finałem projektu był turniej zabaw zimowych