“Panuję nad moim ciałem i umysłem”

“Panuję nad moim ciałem i umysłem”

W ramach projektu, którego celem głównym było nauczenie skutecznego sposobu rozładowywania negatywnych emocji młodzieży z terenu Uherzec Mineralnych i okolic, poprzez ćwiczenia siłowe i sprawnościowe oraz warsztaty psychoterapeutyczne, doposażono pomieszczenia Klubu „Hades” należącego do Wiejskiego Domu Kultury w Uhercach Mineralnych w sprzęt do ćwiczeń siłowych w celu stworzenia w jednej części Klubu mini-siłowni. Zakupiono i zamontowano sprzęt do treningu siłowego, przeprowadzono warsztaty instruktażowe na mini siłowni, dzięki którym uczestnicy zapoznali się ze sprzętem, dowiedzieli się jak poprawnie go używać, dowiedzieli się o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z mini siłowni.
Odbyło się część warsztatów psychoterapeutycznych, dotyczących technik relaksacyjnych
Oraz sposobów „nieinwazyjnego” rozładowania napięcia, złości, stresu, ponadto poruszano tematy
związane ze szkodliwością używek : papierosów, alkoholu czy też narkotyków i dopalaczy.
Przez cały okres pełniona była opieka instruktorska na mini siłowni, dzięki które
zachowane były przede wszystkim zasady bezpieczeństwa, uczestnicy dowiedzieli się jak
dbać o harmonijny rozwój sylwetki, poznali metody treningu siłowego.