„Muzyczne fascynacje”

„Muzyczne fascynacje”

  • Projekt realizowany przezNasza przyszłość-Tarnawa stowarzyszenie

Założeniem głównym projektu: „Muzyczne fascynacje” było zagospodarowanie wolnego czasu dla uzdolnionych muzycznie i wokalnie dzieci i młodzieży z Parafii Tarnawa Górna oraz utworzenie spośród muzykującej śpiewającej młodzieży – Zespołu wokalno-instrumentalnego pod nazwą „Amoria”. Poprzez regularne spotkania – próby pod okiem fachowców – instruktorów, przygotowana została grupa wokalno-muzyczna, która w dalszym ciągu będzie zdolna sama opracowywać i przetwarzać kolejne utwory. Objęliśmy swym zasięgiem szerszą ok. 30 osobową grupę dzieci i młodzieży celem sprawdzenia ich możliwości a następnie rozwijania umiejętności muzycznych. Dobra sposobnością przejrzenia możliwości wokalnych i instrumentalnych kandydatów do zespołu było przygotowanie koncertu kolęd i pastorałek oraz występu w formie śpiewanych Jasełek. Z szerszej grupy po wspomnianym występie instruktorzy wyselekcjonowali 15 osobową grupę, która spotykała się regularnie na próbach wokalnych i instrumentalnych. Z tej grupy wyselekcjonowany został człon 8 osobowego, a w chwili obecnej 5 osobowego zespołu. Poszerzeniu uległ repertuar zespołu do piosenek znanych i lubianych przygotowywanych na okolicznościowe okazjonalne występy. Już pierwszy występ podczas koncertu kolęd i pastorałek spotkał się z bardzo dobrym odbiorem naszego środowiska. Dla potrzeb zespołu Rada Sołecka w Tarnawie Górnej przygotowała w Domu Strażaka wyremontowane od podstaw osobne pomieszczenie, gdzie na stałe rozłożone zostało nagłośnienie i instrumenty muzyczne co ułatwia bezkonfliktowe przeprowadzanie prób zespołu. Dla potrzeb zespołu zakupiono ze środków LOG instrumenty muzyczne: gitarę basową, gitarę prowadzącą, „multiefekt” do gitary prowadzącej i perkusję mechaniczną oraz uzupełniono sprzęt nagłośnieniowy o: mikser na 12 wejść, 3 szt. mikrofonów pojemnościowych z okablowaniem oraz „piec” do gitary basowej. Część sprzętu muzycznego stanowi własność członków zespołu. Nagłośnienie Stowarzyszenie zakupiło wcześniej z własnych środków.