„Słoneczne nadzieje”

„Słoneczne nadzieje”

  • Projekt realizowany przezGrupa inicjatywna składająca się z rodziców dzieci tańczących w Zespole ‘Bandanki”, pracowników Ustrzyckiego Domu Kultury

Celem projektu „Słoneczne nadzieje” było rozbudzenie potrzeby uczestnictwa mieszkańców środowiska lokalnego w spotkaniach integracyjnych, włączenie rodziców dzieci do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych , pobudzenie do aktywności nauczycieli prowadzących grupy taneczne w środowisku lokalnym W ramach realizacji projektu Zespół „Bandanki” otrzymał buty taneczne do tańców ludowych, w których prezentował będzie nowy repertuar taneczny zarówno w środowisku lokalnym, jaki i regionalnym. Odbyły się dwukrotnie warsztaty taneczne dla Zespołu prowadzone przez choreografa Zespołu Tańca z Rzeszowa Pana Tomasza Rożka. Kolejną ciekawą formą realizacji projektu była organizacja dużego środowiskowego spotkania, promującego i rozwijającego rozwój artystyczny dzieci i młodzieży środowiska lokalnego tj. II Przegląd Zespołów Tanecznych- „Zatańcz z Mikołajem”. We wszystkich działaniach zaangażowani byli rodzice dzieci z zespołu Bandanki oraz opiekunowie dzieci biorących udział w przeglądzie tanecznym.