W trakcie trwania projektu udało się zrealizować założone cele projektu: zaktywizować i zintegrować lokalną społeczność poprzez sport . Cel projektu zrealizowaliśmy przez 5 działań: spotkanie mieszkańców, gdzie przedstawiliśmy projekt, zajęcia sportowe dla uczniów klas 4-6 SP oraz 1-3 gimn. z ZSP w Olszanicy- piłka nożna i dla uczniów od 6do 16 lat- szachy , mecz drużyny LKS-u i gości, Konkurs piłkarski Król Strzelców dla mieszkańców – połączone z naborem młodzieży do LKS, Międzyszkolny Turniej piłki nożnej , Mikołajkowy turniej szachowy dla dzieci i młodzieży z Zespołów szkół Gminy Olszanica w wieku od 6do 16 lat i Promocję działań. Realizując projekt rozwinęliśmy sportowe zainteresowania, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, kształtowaliśmy osobowości i właściwe postawy wśród dzieci i młodzieży, spopularyzowaliśmy sport jako alternatywę na spędzanie czasu wolnego, promowaliśmy zdrowy styl życia, rozwijaliśmy sportowe współzawodnictwo, poprawiliśmy wizerunek klubu poprzez zakup strojów(20 kompletów), doposażyliśmy w drobny sprzęt sportowy(piłki-6 sztuk, 6 zestawów szachowych), zintegrowaliśmy lokalną społeczność przy realizacji wspólnych celów na rzecz środowiska lokalnego. Odbyły się 3 imprezy sportowe o zasięgu gminnym(mecz piłkarski i konkurs „Król strzelców” na zakończenie lata, turniej szkolnych drużyn piłkarskich, Mikołajkowy Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży z gminy Olszanica). Skorzystało ok.200osób.Zrealizowano 16 godzin dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Olszanicy(8 godzin zajęć szachowych i 8 godzin zajęć z piłki nożnej w ZSP Olszanica). Skorzystało 35 uczniów, w tym 15 na zajęciach szachowych i 20 na zajęciach piłki nożnej.

Celem naszych starań w projekcie było utworzenie kolejnych zrębów Ekomuzeum „Nowosielce Kozickie-Seńkowa – Wioska Wielokulturowa. Wszystkie realizowane przez nas działania nawiązywały lub były kontynuacją wcześniejszych projektów. Założyliśmy stworzenie kilku atrakcyjnych, mających wartość historyczną bądź przyrodniczą miejsc, które można odwiedzać korzystając z broszurek questowych – gier terenowych, ulotki informacyjnej o wiosce lub samodzielnie. W Parku Podworskim, obok wiaty i ścieżek przyrodniczych, powstała replika wartowniczki, budynku, gdzie przed wojną miała schronienie straż obywatelska, czuwająca nocą i strzegąca mieszkańców przed ogniem. Wewnątrz umieściliśmy makietę dawnej zabudowy wsi, którą w jednej z poprzednich inicjatyw zbudowała tutejsza młodzież. Obok niej stanęła tablica z postaciami dawnych właścicieli wioski-do robienia zdjęć pamiątkowych. W pobliżu wiaty Strażacy z OSP posadzili trzy Dęby Wolności, nawiązujące do tradycji sadzenia dębów niepodległości w latach1918-28 jako świadectwa odzyskania niepodległości. Będące symbolem siły i nieprzemijającej pamięci drzewa świadczyć będą o ciągłości historii. Do ciekawej, wielokulturowej przeszłości wioski nawiązują w swej treści-questy-wierszowane przewodniki po Nowosielcach, mające zachęcić mieszańców, odwiedzających wioskę turystów czy młodzież szkolną do aktywnego spaceru i odkrywania ciekawych zakątków miejscowości. W warsztatach, podczas których tworzono questy, brały udział dzieci i młodzież z okolicy. Kolejnym punktem na mapie spacerów po osadzie jest świetlica z Biblioteką Na Końcu Świata i punktem informacji turystycznej oraz sąsiadującym z nią sadem wiejskim, obok którego powstała huśtawka zachęcająca do odpoczynku. Wszystkie te miejsca już służą mieszkańcom i gościom nas odwiedzającym, jako miejsce spotkań

Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Prosperita otrzymało dotację w kwocie 4000 zł na realizację projektu „Naiwne wakacje – moje Karpaty -moje korzenie”
Projekt polegał na podniesieniu atrakcyjności turystycznej regionu poprzez promocję jego produktów, kultury i sztuki.
W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań popularyzujących wielokulturowe bogactwo regionu. W ten sposób umożliwiono najmłodszemu pokoleniu w sposób żywy i namacalny „dotknięcia” przeszłości i obcowania „na żywo” z kulturą tutejszych ziem przy wykorzystaniu tego, co pozostało jeszcze w naturalnym krajobrazie regionu. Przedsięwzięcie umożliwiło dzieciom obcowanie z naiwną twórczością, poznanie przeszłości ziemi, na której mieszkają w sposób najbliższy naturze. Tak przeprowadzone działania pozwoliły zainspirować młodych mieszkańców do życia w zgodzie z tradycją, do aktywności własnej celem zachowania dziedzictwa i bogactwa ich regionu oraz przekazania tego potencjału odwiedzającym nas turystom. Projekt obejmował działania:
1. plenerowe zajęcia edukacyjne/wycieczki tematyczne. Spotkania w plenerze mające na celu pokazanie dzieciom śladów ludności zamieszkującej te tereny.
2.warsztaty literacko – malarskie, które prowadzone były przez pisarkę , poetkę i reżysera teatralnego –Jolę Jarecką oraz artystę plastyka – Zbigniewa Zamołojko. Głównym dążeniem działania realizowanego w ramach projektu było wywołanie radości, wytworzenie pogodnego nastroju oraz wzruszenie odbiorcy- uczestnika.
3. wydanie publikacji promującej region w formie „ebooka” dla dzieci. Poruszająca najważniejsze tematy związane z regionem. Publikacja wzbogacona została ilustracjami powstałymi w ramach warsztatów literacko – malarskich. Dodatkowo do książki załączono płytę z wersją tekstu czytaną przez lektora- aktorkę Bożenę. Płocką

Głównym celem projektu było przeprowadzenie działań nawiązujących do 25 rocznicy odzyskania wolności, dokończenia tablic informacyjnych oraz zaangażowanie mieszkańców we wspólne działanie i wspólne przebywanie.
W Dołżycy postawiliśmy stelaż i tablicę informacyjną o miejscowości(historia i atrakcje). W Radoszycach i Osławicy uzupełniliśmy drugą stronę tablic .W Osławicy o Kazimierzu Swoszowskim, w Radoszycach o Aleksandrze Podwapińskim.
Przeprowadziliśmy konkurs dla dzieci i młodzieży pod nazwą „WOLNOŚĆ”. Zostało złożonych 13 prac. Najmłodszy uczestnik miał 4 lat najstarszy 14 lat. Pierwszy pokaz prac konkursowych miał miejsce w klubie w Radoszycach 14 grudnia w dniu biesiady. Wtedy też rozdane zostały nagrody książkowe uczestnikom. Uczestnicy opowiadali o swoich pracach. Ludzi starszych było mniej niż się spodziewaliśmy. Ale wystarczająco, aby spotkanie odbyło się zgodnie z założeniami. Druga wystawa tych prac jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komańczy . Prace z tego konkursu będą tam miesiąc czasu. Zorganizowaliśmy dwie wycieczki dla mieszkańców. Położyliśmy duży nacisk na rodziny z dziećmi. I to nam się bardzo udało. Pierwsza wycieczka odbyła się w Bieszczady. Uczestniczyło w niej 30 osób. Zdobyliśmy Połoninę Wetlińską. Potem pojechaliśmy nad Zalew Soliński, a następnie do Myczkowie do mini zoo i muzeum cerkiewek. Druga wycieczka odbyła się do Rzeszowa. W niej również wzięło udział 30 osób Zwiedziliśmy mini skansen w Grabownicy. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Dobranocek oraz Medynię Głogowską a w niej zagrodę garncarską. Potem uczestnicy mieli warsztaty garncarskie które trwały 4 godziny.
Na pewno dla mieszańców wycieczki stanowiły dużą frajdę. Przede wszystkim dlatego ponieważ były to wycieczki rodzinne. wycieczki bardzo zintegrowały rodziny i sąsiadów.

Zajęcia zaczęły się od studiowania map i historii, zbierania informacji. Następnie pracy w terenie towarzyszyły warsztaty artystyczne. Angażowały się nie tylko dzieci i młodzież ale również dorośli, zaprzyjaźnione stowarzyszenia, mieszkańcy pobliskich wsi.
Narratorem questu dotyczącego kultury polskiej jest Wojciech Szczurek – przedwojenny zawiadowca stacji, społecznik, który za pomoc Żydom zgromadzonym w getcie w Krościenku został wywieziony do Oświęcimia gdzie został zamordowany.
Opowieść żydowskiego chłopca o imieniu Mosze dotyczy ludności żydowskiej licznie zamieszkującej wieś do 1942 roku. O kulturze greckiej opowiada 12 – letni Costas, który prowadzi poszukiwaczy skarbu po miejscowości zamieszkałej przez uchodźców politycznych z Grecji. Natasza zaś jest narratorką questu dotyczącego kultury rusińskiej.
W wierszowanych tekstach pojawiają się nazwiska, informacje o tym gdzie znajdowały się świątynie, kręgielnia, Dom Ludowy oraz ciekawostki historyczne.
Spotkanie podsumowujące działania projektu było wydarzeniem kulturowym z pięknymi aranżacjami piosenek polskich, greckich i bojkowskich.a młodzi uczestnicy projektu przedstawili krótką sztukę o Grekach w Krościenku, którą przygotowali według własnego pomysłu.
Można było spróbować smakołyków kuchni greckiej, polskiej, rusińskiej i żydowskiej. Była pita, ciasteczka Kurabiedes, Rugelach – podawane podczas paschy, proziaki, tradycyjny chleb zbożowy, dynia w słodkim syropie… Młodzież zainscenizowała targ żydowski, rękodzielnicy prezentowali wyroby.
Projekt pozwolił spojrzeć na nieciekawą wizualnie wieś jak na ewenement – miejscowość gdzie przenikały się wpływy wielu kultur, znane letnisko. Projekt wzmocnił więzi między ludźmi, małą ojczyzną ale również wyzwolił wiele pomysłów na kolejne działania.

Jak ogromne znaczenie mają pszczoły w życiu każdego mieszkańca naszej planety wyraził Einstein, który stwierdził, że „Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia; nie ma więcej pszczół, nie ma więcej zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma więcej zwierząt, nie ma więcej ludzi…”.
… pszczoła to symbol pracowitości, czystości, poświęcenia i przywiązania do … – to nasze motto do kontynuacji projektu „Lotem pszczoły”.
Nasz projekt to pomysł, który ma na celu zintegrowanie elementów edukacji społecznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, komputerowej, zdrowotnej, jak również połączenie wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym – np. wykorzystanie miodu w kuchni i domowej apteczce.
Działania które realizujemy w ramach projektu „ Lotem pszczoły”:
1. Spotkanie z młodzieżą, mieszkańcami i nauczycielami, zapoznanie z projektem, projekcja filmu „Pracowita pszczoła”, konstruktywna dyskusja.
2. Spotkanie przedstawiciela Związku Pszczelarstwa na Podkarpaciu z mieszkańcami Bóbrki i okolic pod hasłem „Zdrowie z ula – bieszczadzkie pasieki pszczele”.
3. Zajęcia przyrodnicze – założenie kącika przyjaznego dla pszczół – miejsca bytowania pszczół i innych owadów z rodziny pszczołowatych. Posadzenie roślin miododajnych, które swoją obecnością wzbogacą bioróżnorodność oraz dostarczą dodatkowego pokarmu dla pszczółek.
4. „Żywa lekcja przyrody” – wycieczka do pasieki, spotkanie z lokalnym pszczelarzem, poznanie zwyczajów pszczół i ich znaczenia dla współczesnego ekosystemu.
5. Założenie kącika „Pszczelarskie ABC…”.
6. Zorganizowanie warsztatów kulinarnych z zastosowaniem miodu, podczas których przygotowane zostaną wyroby z wykorzystaniem miodu np. pierniczki świąteczne, ciasta, potrawy na bazie miodu. Podczas warsztatów omówione będzie także inne zastosowanie miodu i wyrobów pszczelarskich, nie tylko w kuchni, ale również w medycynie. W tym celu sporządzona zostanie m.in. miodówka – napój podnoszący odporność.
7. Zorganizowanie rękodzielniczych warsztatów wyrobu świec w ramach, których wykonane zostaną świece i figury z wosku pszczelego. Uczestnicy nabędą także umiejętność odlewania z wosku ozdób, m.in. ozdób świątecznych, świeczek ozdobnych itp., dekorowania i ozdabiania świec.
8. Zajęcia komputerowe, podczas których przygotowana zostanie Mini książka kucharska „Kraina miodem płynąca …” z przepisami na bazie miodu oraz Poradnik „Pszczela apteczka” z praktycznymi radami z wykorzystaniem produktów pszczelich.
9. Organizacja konkursów: wiedzy przyrodniczej, plastycznych, recytatorsko-wokalnych, fotograficznych, technicznych, rewia mody pszczelej

Celem projektu było: zachowanie dziedzictwa kulturowo – historycznego poprzez przeniesienie i odbudowę pomnika Al. Fredry jako początek turystycznej ścieżki historyczno – przyrodniczej ,,Nad Sztolnią”,

W czasie trwania projektu podejmowaliśmy następujące działania:

– przenieśliśmy zapomniany i zniszczony pomnik
– odbudowaliśmy pomnik /zamontowaliśmy nową tablicę pamiątkową na pomniku / oraz zagospodarowaliśmy teren wokół pomnika
– przygotowaliśmy i wykonaliśmy tablicę informacyjno – historyczną o związku rodziny Fredrów z Cisną
– zorganizowaliśmy patriotyczną uroczystość odsłonięcia pomnika
– zorganizowaliśmy wykład profesora inaugurujący uroczystość
– zaangażowaliśmy młodzież szkolną do prezentacji twórczości A. Fredry
– TEATR Fredreum z Przemyśla wystawił sztukę A. Fredry „ Pierwsza lepsza ”
– przeprowadziliśmy panel dyskusyjny na temat związku rodziny Fredrów z Cisną

Społeczność gminy i przedsiębiorcy są ściśle związani z turystyką, dlatego priorytetowymi działaniami społeczności lokalnej są: podnoszenie atrakcyjności turystycznej naszego regionu jak również podtrzymywanie pamięci i tradycji związanej z mikroregionem Bieszczad. Realizacja projektu spełnia obie potrzeby naszej społeczności – z jednej strony podtrzymuje tradycję z drugiej podnosi atrakcyjność turystyczną naszego regionu przez rozpoczęcie i następnie wytyczenie nowej ścieżki historyczno-przyrodniczej. Jednocześnie projekt angażował społeczność lokalną, ośrodki kulturalne, młodzież szkolną i pasjonatów regionu, stworzył nowy ważny punkt na mapie turystycznej regionu. Wytyczenie nowego szlaku, przy niewykorzystanym potencjale gminy oraz samej Cisnej, dało możliwość do dalszych działań związanych z propagowaniem i rozwijaniem przestrzeni na terenie naszej małej Ojczyzny.

W okresie od 1.09 do 31.01.2015r.grupa nieformalna złożona z rodziców i instruktora tańca realizowała projekt Strefa Wolności-Zatańcz z Nami, w ramach Programu ,, Działaj Lokalnie VIII ” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Fundacji Bieszczadzkiej – Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych. Głównym celem projektu była integracja mieszkańców wokół grupy tanecznej „Nemezis” oraz stworzenie przykładu zaangażowania rodziców i dzieci w działania taneczne. To taniec jest dziedziną która uczy dzieci wytrwałości, pracowitości, wrażliwości społecznej i komunikacji, poprawia stan zdrowia i wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny dziecka. Dzięki warsztatom tanecznym dzieci nauczyły się przeżywać i przekazywać emocje, rozwijały swoje dyspozycje psychiczne i fizyczne, uczyły się pozytywnego rozładowywania energii. Taniec dzieci z zespołu Nemezis postanowiono wykorzystać do tego aby pokazać ich rówieśnikom, że warto w sposób kreatywny spędzać czas wolny i realizować swoje pasje. W ramach projektu uszyto nowe kostiumy dla zespołu Nemezis, przeprowadzono dla dzieci i młodzieży z zespołu oraz dla dzieci z przedszkola 80 h warsztatów tanecznych. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy przygotowali program dla publiczności, który zaprezentowany został na festiwalu podsumowującym projektowe działania.
Festiwal Taneczny” Strefa Wolności -Zatańcz z Nami” odbył się 30 stycznia 2015r. W festiwalu brały udział grupy tancerzy z powiatu bieszczadzkiego, oraz goście z Krosna.
Na Festiwalu ,,Strefa wolności – Zatańcz z Nami” pokazały się w różnych kategoriach wiekowych jak i kategoriach tańca:
– Szkoła Podstawowa w Wojtkowej gr. starsza i młodsza
– Szkoła Podstawowa Ropienka
– Szkoła Podstawowa Hoszów
– Szkoła Podstawowa Ustianowa
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych gr. Cheer, gr. młodsza Iskierki
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustrzykach Dolnych gr. Cheer, gr. młodsza Smyki
– GOK Lutowiska gr. starsza i młodsza
– UDK w Ustrzykach Dolnych gr. starsza i gr. młodsza Nemezis
– Dom Kultury Krosno, gr. Kleks IV, gr. Kleks V
Wykonano 19 układów tanecznych, każda z grup została nagrodzona statuetką oraz dyplomami dla zespołu, instruktora lub opiekuna, był również skromny poczęstunek. Na zakończenie festiwalu wszyscy odtańczyli wspólny taniec, „Taniec połamaniec”.
Koordynatorem festiwalu była instruktor Joanna Drozd a prowadzącym był Wojciech Szott w charakteryzacji smerfa. Charakteryzacja ta miała za zadanie dodać odwagi i ująć stresu młodszym i starszym tancerzom przed publicznością.

Głównym celem projektu „Hej od Żukowa jadę” było podniesienie poziomu atrakcyjności zespołu „Żukowianie”, zachowanie dziedzictwa kulturowego stanowiącego dorobek poprzednich pokoleń i środowisk, z których wywodzą się członkowie zespołu.
Cel został osiągnięty dzięki realizacji zaplanowanych projektowych działań i zaangażowaniu w ich realizację całego zespołu. W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano następujące działania:
-organizacja warsztatów wokalnych, celem których było poznanie nowych tekstów i melodii dawnych pieśni łemkowskich i bojkowskich, poznanie elementów kultury Łemków i Bojków, ćwiczenia językowe, opracowanie nowego repertuaru, pozyskanie nowych osób do zespołu. Warsztaty poprowadziła Pani Janina Bieniek, nauczyciel muzyki i reżyser teatralno-muzyczny. Odbyło się 13 spotkań warsztatowych.
– organizacja warsztatów zielnych w ramach , których odbyła się demonstracja świeżych ziół, poznawanie wyglądu, nazwy, właściwości oraz zastosowanie ziół w medycynie niekonwencjonalnej, poznawanie receptur, sporządzanie specyfików leczniczych z ziół.
-organizacja warsztatów potraw z ziół i leczniczych nalewek owocowych. Podczas warsztatów przygotowywano regionalne potrawy z wykorzystaniem roślin zielnych wg sprawdzonych przepisów lokalnych gospodyń domowych. Sporządzano nalewki z owoców dzikich ( głogu, dzikiej róży, konwalii, bzu czarnego) oraz owoców domowych. Poznawano receptury na nalewki lecznicze. Warsztaty cieszyły się szczególnym zainteresowaniem.
– organizacja „Biesiady KGW i Zespołów Ludowych”. Biesiada była zwieńczeniem realizowanego projektu. Odbyła się w świetlicy w Równi.. Podczas biesiady goszczono 140 osób w tym włodarzy gminy Ustrzyki Dl i powiatu bieszczadzkiego.
– zakup instrumentu klawiszowego i butów dla zespołu.

Projekt polegał na przygotowaniu miejsca, gdzie spotykałaby się młodzież i uczestniczący w projekcie. Zależało nam na urządzeniu sali spotkań wraz z zapleczem audio-wizualnym oraz sportowym. Pomieszczenie o powierzchni 30 m mieści się w budynku plebani przy kościele p/w NMP w Ustrzykach Dl. Młodzież pod opieką księży wikarych odmalowała pomieszczenie i przystosowała je do zagospodarowania. Stworzoną świetlicę nazwano „Betania”. Z dotacji zakupiono sprzęt audiowizualny: rzutnik, ekran do projekcji ciekawych prezentacji połączonych z wymianą doświadczeń oraz dyskusją. W okresie realizacji projektu odbyło się 8 spotkań w następujących terminach:03.10.2014 – inauguracja pracy w świetlicy „Betania”; pierwsze spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego- film pt.: „Nietykalni” (30 osób), 17.10.2014 – film pt.: „October Baby”(25 osób), 16.10.2014-film pt.: „Szukałem Was” poprzedzone prezentacją na temat życia i posługi Świętego Jana Pawła II ( blisko 30 osób); 24.10.2014-film pt.: „Bezcenny dar” (20 osób); 07.11.2014 – film pt.: „Bez mojej zgody” (30 osób); 21.11.2014-film pt.: „Chłopiec w pasiastej piżamie” (25 osób); 05.12.2014 – film pt.: „Egzorcyzmy Emilii Rose”(20 osób); 19.12.2014- film pt.„The Nativity Story” (15 osób) . Aby młodzież i dzieci aktywnie spędzały czas zakupiono sprzęt rekreacyjny tj. stół do ping ponga oraz piłkarzyki sportowe, oszczędności powstałe przy zakupie sprzętu i wynikłe z rozliczenia części dotacji po kosztach netto pozwoliły na zakup pakietu gier umysłowych. W ramach realizowanego projektu w parafiach dekanatu zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego. Etapu finałowy Turnieju odbyło się 24.01.2015 roku w Świetlicy „Betania”. W rywalizacji finałowej wzięło udział 12 uczestników. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody.