Olszanica na sportowo

Olszanica na sportowo

  • Projekt realizowany przezLudowy Klub Sportowy Olszanica

W trakcie trwania projektu udało się zrealizować założone cele projektu: zaktywizować i zintegrować lokalną społeczność poprzez sport . Cel projektu zrealizowaliśmy przez 5 działań: spotkanie mieszkańców, gdzie przedstawiliśmy projekt, zajęcia sportowe dla uczniów klas 4-6 SP oraz 1-3 gimn. z ZSP w Olszanicy- piłka nożna i dla uczniów od 6do 16 lat- szachy , mecz drużyny LKS-u i gości, Konkurs piłkarski Król Strzelców dla mieszkańców – połączone z naborem młodzieży do LKS, Międzyszkolny Turniej piłki nożnej , Mikołajkowy turniej szachowy dla dzieci i młodzieży z Zespołów szkół Gminy Olszanica w wieku od 6do 16 lat i Promocję działań. Realizując projekt rozwinęliśmy sportowe zainteresowania, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, kształtowaliśmy osobowości i właściwe postawy wśród dzieci i młodzieży, spopularyzowaliśmy sport jako alternatywę na spędzanie czasu wolnego, promowaliśmy zdrowy styl życia, rozwijaliśmy sportowe współzawodnictwo, poprawiliśmy wizerunek klubu poprzez zakup strojów(20 kompletów), doposażyliśmy w drobny sprzęt sportowy(piłki-6 sztuk, 6 zestawów szachowych), zintegrowaliśmy lokalną społeczność przy realizacji wspólnych celów na rzecz środowiska lokalnego. Odbyły się 3 imprezy sportowe o zasięgu gminnym(mecz piłkarski i konkurs „Król strzelców” na zakończenie lata, turniej szkolnych drużyn piłkarskich, Mikołajkowy Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży z gminy Olszanica). Skorzystało ok.200osób.Zrealizowano 16 godzin dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Olszanicy(8 godzin zajęć szachowych i 8 godzin zajęć z piłki nożnej w ZSP Olszanica). Skorzystało 35 uczniów, w tym 15 na zajęciach szachowych i 20 na zajęciach piłki nożnej.