Dziedzictwo naszą siłą! Ekomuzeum w Nowosielcach Kozickich.

Dziedzictwo naszą siłą! Ekomuzeum w Nowosielcach Kozickich.

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru

Celem naszych starań w projekcie było utworzenie kolejnych zrębów Ekomuzeum „Nowosielce Kozickie-Seńkowa – Wioska Wielokulturowa. Wszystkie realizowane przez nas działania nawiązywały lub były kontynuacją wcześniejszych projektów. Założyliśmy stworzenie kilku atrakcyjnych, mających wartość historyczną bądź przyrodniczą miejsc, które można odwiedzać korzystając z broszurek questowych – gier terenowych, ulotki informacyjnej o wiosce lub samodzielnie. W Parku Podworskim, obok wiaty i ścieżek przyrodniczych, powstała replika wartowniczki, budynku, gdzie przed wojną miała schronienie straż obywatelska, czuwająca nocą i strzegąca mieszkańców przed ogniem. Wewnątrz umieściliśmy makietę dawnej zabudowy wsi, którą w jednej z poprzednich inicjatyw zbudowała tutejsza młodzież. Obok niej stanęła tablica z postaciami dawnych właścicieli wioski-do robienia zdjęć pamiątkowych. W pobliżu wiaty Strażacy z OSP posadzili trzy Dęby Wolności, nawiązujące do tradycji sadzenia dębów niepodległości w latach1918-28 jako świadectwa odzyskania niepodległości. Będące symbolem siły i nieprzemijającej pamięci drzewa świadczyć będą o ciągłości historii. Do ciekawej, wielokulturowej przeszłości wioski nawiązują w swej treści-questy-wierszowane przewodniki po Nowosielcach, mające zachęcić mieszańców, odwiedzających wioskę turystów czy młodzież szkolną do aktywnego spaceru i odkrywania ciekawych zakątków miejscowości. W warsztatach, podczas których tworzono questy, brały udział dzieci i młodzież z okolicy. Kolejnym punktem na mapie spacerów po osadzie jest świetlica z Biblioteką Na Końcu Świata i punktem informacji turystycznej oraz sąsiadującym z nią sadem wiejskim, obok którego powstała huśtawka zachęcająca do odpoczynku. Wszystkie te miejsca już służą mieszkańcom i gościom nas odwiedzającym, jako miejsce spotkań