Strefa wolności – zatańcz z nami!

Strefa wolności – zatańcz z nami!

  • Projekt realizowany przezGrupa nieformalna złożona z rodziców i opiekunów zespołu NEMEZIS

W okresie od 1.09 do 31.01.2015r.grupa nieformalna złożona z rodziców i instruktora tańca realizowała projekt Strefa Wolności-Zatańcz z Nami, w ramach Programu ,, Działaj Lokalnie VIII ” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Fundacji Bieszczadzkiej – Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych. Głównym celem projektu była integracja mieszkańców wokół grupy tanecznej „Nemezis” oraz stworzenie przykładu zaangażowania rodziców i dzieci w działania taneczne. To taniec jest dziedziną która uczy dzieci wytrwałości, pracowitości, wrażliwości społecznej i komunikacji, poprawia stan zdrowia i wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny dziecka. Dzięki warsztatom tanecznym dzieci nauczyły się przeżywać i przekazywać emocje, rozwijały swoje dyspozycje psychiczne i fizyczne, uczyły się pozytywnego rozładowywania energii. Taniec dzieci z zespołu Nemezis postanowiono wykorzystać do tego aby pokazać ich rówieśnikom, że warto w sposób kreatywny spędzać czas wolny i realizować swoje pasje. W ramach projektu uszyto nowe kostiumy dla zespołu Nemezis, przeprowadzono dla dzieci i młodzieży z zespołu oraz dla dzieci z przedszkola 80 h warsztatów tanecznych. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy przygotowali program dla publiczności, który zaprezentowany został na festiwalu podsumowującym projektowe działania.
Festiwal Taneczny” Strefa Wolności -Zatańcz z Nami” odbył się 30 stycznia 2015r. W festiwalu brały udział grupy tancerzy z powiatu bieszczadzkiego, oraz goście z Krosna.
Na Festiwalu ,,Strefa wolności – Zatańcz z Nami” pokazały się w różnych kategoriach wiekowych jak i kategoriach tańca:
– Szkoła Podstawowa w Wojtkowej gr. starsza i młodsza
– Szkoła Podstawowa Ropienka
– Szkoła Podstawowa Hoszów
– Szkoła Podstawowa Ustianowa
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustrzykach Dolnych gr. Cheer, gr. młodsza Iskierki
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustrzykach Dolnych gr. Cheer, gr. młodsza Smyki
– GOK Lutowiska gr. starsza i młodsza
– UDK w Ustrzykach Dolnych gr. starsza i gr. młodsza Nemezis
– Dom Kultury Krosno, gr. Kleks IV, gr. Kleks V
Wykonano 19 układów tanecznych, każda z grup została nagrodzona statuetką oraz dyplomami dla zespołu, instruktora lub opiekuna, był również skromny poczęstunek. Na zakończenie festiwalu wszyscy odtańczyli wspólny taniec, „Taniec połamaniec”.
Koordynatorem festiwalu była instruktor Joanna Drozd a prowadzącym był Wojciech Szott w charakteryzacji smerfa. Charakteryzacja ta miała za zadanie dodać odwagi i ująć stresu młodszym i starszym tancerzom przed publicznością.