PAMIĘĆ OCALONA – REAKTYWACJA POMNIKA ALEKSANDRA FREDRO JAKO POCZĄTEK ŚCIEŻKI HISTORYCZNO – PRZYRODNICZEJ

PAMIĘĆ OCALONA – REAKTYWACJA POMNIKA ALEKSANDRA FREDRO JAKO POCZĄTEK ŚCIEŻKI HISTORYCZNO – PRZYRODNICZEJ

  • Projekt realizowany przezSTOWARZYSZENIE,, NATCHNIENI BIESZCZADEM” w Cisnej

Celem projektu było: zachowanie dziedzictwa kulturowo – historycznego poprzez przeniesienie i odbudowę pomnika Al. Fredry jako początek turystycznej ścieżki historyczno – przyrodniczej ,,Nad Sztolnią”,

W czasie trwania projektu podejmowaliśmy następujące działania:

– przenieśliśmy zapomniany i zniszczony pomnik
– odbudowaliśmy pomnik /zamontowaliśmy nową tablicę pamiątkową na pomniku / oraz zagospodarowaliśmy teren wokół pomnika
– przygotowaliśmy i wykonaliśmy tablicę informacyjno – historyczną o związku rodziny Fredrów z Cisną
– zorganizowaliśmy patriotyczną uroczystość odsłonięcia pomnika
– zorganizowaliśmy wykład profesora inaugurujący uroczystość
– zaangażowaliśmy młodzież szkolną do prezentacji twórczości A. Fredry
– TEATR Fredreum z Przemyśla wystawił sztukę A. Fredry „ Pierwsza lepsza ”
– przeprowadziliśmy panel dyskusyjny na temat związku rodziny Fredrów z Cisną

Społeczność gminy i przedsiębiorcy są ściśle związani z turystyką, dlatego priorytetowymi działaniami społeczności lokalnej są: podnoszenie atrakcyjności turystycznej naszego regionu jak również podtrzymywanie pamięci i tradycji związanej z mikroregionem Bieszczad. Realizacja projektu spełnia obie potrzeby naszej społeczności – z jednej strony podtrzymuje tradycję z drugiej podnosi atrakcyjność turystyczną naszego regionu przez rozpoczęcie i następnie wytyczenie nowej ścieżki historyczno-przyrodniczej. Jednocześnie projekt angażował społeczność lokalną, ośrodki kulturalne, młodzież szkolną i pasjonatów regionu, stworzył nowy ważny punkt na mapie turystycznej regionu. Wytyczenie nowego szlaku, przy niewykorzystanym potencjale gminy oraz samej Cisnej, dało możliwość do dalszych działań związanych z propagowaniem i rozwijaniem przestrzeni na terenie naszej małej Ojczyzny.