NAIWNE WAKACJE – MOJE KARPATY – MOJE KORZENIE

NAIWNE WAKACJE – MOJE KARPATY – MOJE KORZENIE

  • Projekt realizowany przezStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Prosperita

Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Prosperita otrzymało dotację w kwocie 4000 zł na realizację projektu „Naiwne wakacje – moje Karpaty -moje korzenie”
Projekt polegał na podniesieniu atrakcyjności turystycznej regionu poprzez promocję jego produktów, kultury i sztuki.
W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań popularyzujących wielokulturowe bogactwo regionu. W ten sposób umożliwiono najmłodszemu pokoleniu w sposób żywy i namacalny „dotknięcia” przeszłości i obcowania „na żywo” z kulturą tutejszych ziem przy wykorzystaniu tego, co pozostało jeszcze w naturalnym krajobrazie regionu. Przedsięwzięcie umożliwiło dzieciom obcowanie z naiwną twórczością, poznanie przeszłości ziemi, na której mieszkają w sposób najbliższy naturze. Tak przeprowadzone działania pozwoliły zainspirować młodych mieszkańców do życia w zgodzie z tradycją, do aktywności własnej celem zachowania dziedzictwa i bogactwa ich regionu oraz przekazania tego potencjału odwiedzającym nas turystom. Projekt obejmował działania:
1. plenerowe zajęcia edukacyjne/wycieczki tematyczne. Spotkania w plenerze mające na celu pokazanie dzieciom śladów ludności zamieszkującej te tereny.
2.warsztaty literacko – malarskie, które prowadzone były przez pisarkę , poetkę i reżysera teatralnego –Jolę Jarecką oraz artystę plastyka – Zbigniewa Zamołojko. Głównym dążeniem działania realizowanego w ramach projektu było wywołanie radości, wytworzenie pogodnego nastroju oraz wzruszenie odbiorcy- uczestnika.
3. wydanie publikacji promującej region w formie „ebooka” dla dzieci. Poruszająca najważniejsze tematy związane z regionem. Publikacja wzbogacona została ilustracjami powstałymi w ramach warsztatów literacko – malarskich. Dodatkowo do książki załączono płytę z wersją tekstu czytaną przez lektora- aktorkę Bożenę. Płocką