img

Historia

15 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie wydał postanowienie o wpisie Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000180514. Celem fundacji jest integracja i wspieranie działań organizacji pozarządowych instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju Bieszczadów. Fundacja została powołana przez reprezentujące bieszczadzką społeczność organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli biznesu. Jej powołanie było efektem 3 letniej pracy Grupy Partnerskiej, a fundacja ma docelowo pełnić rolę sekretariatu GP. Członkami założycielami fundacji są: Tadeusz i Daniel Wojtas - Agencja Turystyczno-Promocyjna Bieszczady z Leska, Andrzej Kusz -Pensjonat Bazyl z Bóbrki, Bronisław Mrugała -Wyciągi Narciarskie z Ustrzyk Dolnych, Henryk Sorys -reprezentujący Ośrodek Wypoczynkowy Bieszczady w Myczkowcach Stowarzyszenia Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Bieszczady, Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów, Stowarzyszenie Folkowe Bojkowiana, Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne "Baszta", Stowarzyszenie Społeczne "Dzieciom bieszczadzkiej szkoły w Zatwarnicy" Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (EPCE) z Krakowa.

Cele Fundacji

Celem naszej Fundacji jest integracja oraz wspieranie wszystkich działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju Bieszczadów. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom realizującym cele Fundacji
 • partnerskie wdrażanie opracowanych strategii rozwoju oraz wynikających z nich planów działania dla regionu bieszczadzkiego
 • aktywizację społeczności lokalnych oraz zwiększanie ich wpływu na podejmowane decyzje w zakresie inwestycji i kierunków rozwoju Bieszczadów
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych regionu
 • promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu
 • prowadzenie wspólnych działań promocyjnych
 • budowanie zasad i form porozumienia między sektorami: organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, agend rządowych, biznesu i nauki
 • stworzenie systemu przepływu informacji i współpracy w regionie
 • pozyskiwanie środków finansowych dla wspólnych projektów
 • zabezpieczanie terenów cennych przyrodniczo i kulturowo
 • działania na rzecz terenów rekreacyjnych
 • działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 • działania na rzecz osób bezrobotnych.

Dokumenty

img

Zespół